Βαθμίδα Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
τηλ.: 0030 25510 30066 & 0030 25510 30020
εσ. τηλ.: 77066, 77020
fax:  
email: kkokkino@eled.duth.gr
Γνωστικό Αντικείμενο:
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Μαθήματα που διδάσκει:

1. Εκπαιδευτική Ψυχολογία
2. Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών και Εκπαίδευση
3. Έρευνα και Εφαρμογές της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην Τάξη
4. Διαχείριση Δυσλειτουργικών Μορφών Συμπεριφοράς στο Σχολείο
5. Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής στην Εκπαίδευση
6. Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (Μεταπτυχιακό)

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
CV in English