Συνεργασίες

Υποθανατηφόρες επιδράσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς μη στόχους

(είδη της Οικογένειας Chrysopidae)

 

 

gr

Ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας των φυτών ως αποτέλεσμα της τροφικής δραστηριότητας ζωοφυτοφάγων εντόμων

 

 

 

Dr. M. Campos

Department of Agroecology, Estación Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, Spain

Prof. Dr. Anke Steppuhn

Institute of Biology, Freie Universität Berlin

 

 

 

 

 

 

Συμπάτρια κρυπτικά είδη του συμπλόκου Chrysoperal carnea sensu lato

Prof. Dr. Charles Henry

Department of Ecology and Evolutionary Biology University of Connecticut , USA

Dr. Peter Duelli

Swiss Federal Research Institute WSL, Biodiversity and Conservation Biology Conservation Biology

Link zu WSL Hauptseite

Dr. M. Porcel

Dept. of Plant Protection Biology, Integrated plant protection

Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden

Prof. Nicole Van Dam

German Centre for Integrative Biodiversity Research, Halle-Jena-Leipzig

Erasmus 

University of Amsterdam, the Netherlands   

Institute οf Biodiversity and Ecosystem Dynamics

In Collaboration with Prof. Dr. M. Sabelis

 

 

Cukurova University, Turkey

Agricultural Faculty, Department of Plant Protection

In collaboration with Prof. Dr. C. Kazak

 

Cyprus University of Thechnology, Cyprus

Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management

In Collaboration with Lecturer Dr. M. Stavrinides

Universitat Jaume I Spain

Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 

In collaboration with Prof. J.A. Jacas

 

University of Padova, Italy

Faculty of Agricultural Sciences, Department of Environmental Agronomy and Crop Science

In Collaboration with Prof. Dr. C. Duso

 

 

University of Azores, Portugal 

Department of Biology

In Collaboration with Assistant Prof. Dr. M. Ventura

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Division of Plant Protection

In Collaboration with Prof. Dr. P. Schausberger

University of Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA)

In Collaboration with Prof. Luciana Tavella

Updated March 2015

 

Freie Universität Berlin, Institute of Biology, Germany 

In Collaboration with Prof. Dr. Anke Steppuhn

 

 

Ege Universitesi, Turkey

Division of Plant Protection

In Collaboration with Prof. F. Alayunt & Dr F. Dogan