Ομάδα του Εργαστηρίου

Προπτυχιακοί  Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Κώστας Σαμαράς

Κώστας Αθανασιάδης

Δρ. Γιώργος Μπρούφας

Δρ. Μαρία Παππά

Νικολέτα Τοπαλίδου

Αννέτα Τριανταφύλλου

Mιχάλης Δρακάκης

Βασίλης Xερκελετζής

Δημήτρης Στάντζος

Μαρία Μεταξά

Ελένη Μπαμπούρα

Μαρία Λιάπουρα

Χαρά Κυριακάκη

Χάϊδω Κολώνα

Ιωάννης Ψωμαδέλης

Παρασκευή Θεοδοσίου

Updated March 2015