Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Διδακτορικοί φοιτητές

 1. Δέτσικας Ν., " Επίλυση προβλημάτων αυτόματης οδήγησης με χρήση αλγορίθμων βαθιάς μάθησης", in progress.
 2. Μανιατόπουλος Α. Α., "Συστήματα Οπτικοακουστικής Αναγνώρισης Ομιλίας ", σε εξέλιξη.
 3. Πιστόλα Θ., "Ανάλυση πολύπλοκων σημάτων με τεχνικές μάθησης μηχανής ", σε εξέλιξη.
 4. Σγούρος Θ. , "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών με αραίες αναπαραστάσεις ", σε εξέλιξη.
 5. Tzimiropoulos G., "Affine Object Deformation and Symmetry detection". (2006-2009) (Συνεπίβλεψη)
 6. Korizis H.,, "Smooth component extraction from financial time-series". (2006-2007) (Συνεπίβλεψη)
 7. Li Q., "Object-based Hyper-Spectral Image Fusion". (2003-2006) (Συνεπίβλεψη)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Μαρθόγλου K., " Συμπλήρωση Κενών Εικόνας με Βαθιά Μάθηση", σε εξέλιξη.
 2. Βασιλάκης Ι., " Βαθιά Μάθηση για Επεξεργασία και Βελτίωση Μουσικών Σημάτων ", σε εξέλιξη.
 3. Ζέρζης Π. , "Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας με χρήση "Βαθέων" Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks)", Απρίλιος 2019.
 4. Πιστόλα Θ., "Εξαγωγή κι Αναγνώριση Ηχητικών Χαρακτηριστικών με χρήση "Βαθέων" Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks) ", Σεπτέμβριος 2016.
 5. Τουρτούνης Δ., "Αυτόματη Εύρεση Παραποιήσεων Αντιγραφής κι Επικόλλησης σε Εικόνες ", Νοέμβριος 2015.
 6. Oudre L., "Image Fusion using Dispersion Minimisation", Σεπτέμβριος 2007. (Συνεπίβλεψη)
 7. Picard M., "Image Fusion using Anisotropic Diffusion", Σεπτέμβριος 2006. (Συνεπίβλεψη)
 8. Stafylakis T., "Overcomplete audio source separation", Σεπτέμβριος 2005.
 9. Lefakis K., "Automatic Chord Recognition using Hidden Markov Models", Σεπτέμβριος 2005.
 10. Arivao F., "Image fusion using Independent Component Analysis", Σεπτέμβριος 2005.
 11. Tonelli M., "Blind audio dereverberation", Σεπτέμβριος 2003. (Συνεπίβλεψη)

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Κοντοστάθης Ι., " Μεταφορά Στυλ (Style Transfer) από εικόνα σε εικόνα ", σε εξέλιξη.
 2. Ράια Μ., " Αναγνώρισης Ταυτότητας Προσώπων με βαθιά μάθηση και ροή αίματος στο πρόσωπο ", σε εξέλιξη.
 3. Αγγελής Ι., " Αύξηση Ανάλυσης Εικόνων με βαθιά μάθηση", σε εξέλιξη.
 4. Αλβανάκη Π., " Αναγνώριση Λέξεων από Οπτικοακουστική Αναγνώριση Χειλιών ", σε εξέλιξη.
 5. Στογιαννόπουλος Θ., " Αυτόματη Μεταγραφή Συγχορδιών τραγουδιών με βαθιά μάθηση ", σε εξέλιξη.
 6. Ελβάνογλου Ε., "Αναγνώριση Συνθετών Μουσικών Κομματιών με Βαθιά Μάθηση ", σε εξέλιξη.
 7. Μουσλέχ Στ., "Ταξινόμηση Ιατρικών Σημάτων για την Ανίχνευση Παθήσεων με Βαθιά Μάθηση ", σε εξέλιξη.
 8. Νίτης Ν., " Αυτόματος Χρωματισμός Βίντεο με Βαθιά Μάθηση", σε εξέλιξη.
 9. Δημητριάδης G., " Μοντελοποίηση Ηχητικών Εφέ Κιθάρας Με Βαθιά Μάθηση", σε εξέλιξη.
 10. Πραφτσιώτης A., " Κατηγοριοποίηση Ανθρωπίνων Αντιδράσεων από Εγκεφαλογραφήματα με Βαθιά Μάθηση", σε εξέλιξη.
 11. Γουδελής Γ., " Κατηγοριοποίηση Ήχων Περιβάλλοντος Με Βαθιά Μάθηση", σε εξέλιξη.
 12. Σερβάντη Ν., " Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας", σε εξέλιξη.
 13. Μαρθόγλου K., " Συμπλήρωση Κενών Εικόνας (Image Inpainting) με Βαθιά Μάθηση", Φεβρουάριος 2021.
 14. Στεφάνου A., " Αυτόματη Αναγνώριση κομματιών από ποικίλες ηχογραφήσεις", Οκτώβριος 2020.
 15. Βασιλάκης I., " Αύξηση Ανάλυσης Ηχητικών Ηχογραφήσεων ", Σεπτέμβριος 2020.
 16. Μπούσης A., " Αυτόματη Εξαγωγή Ηχητικών Πηγών Από Ηχογραφήσεις με Βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Σεπτέμβριος 2020.
 17. Κεραμιδιώτης Β., " Ψηφιακή προσομοίωση μουσικών εφέ σε πραγματικό χρόνο", Ιούλιος 2020.
 18. Μοσχάκης I., " Αυτόματη Οπτική Μεταγραφή Ομιλίας από χείλη", Ιούλιος 2020.
 19. Γκεντσίδης K., " Αναγνώριση Ταυτότητας Προσώπων με οπτική ενίσχυση κίνησης", Ιούλιος 2020.
 20. Μήλιος Β., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με ανταγωνιστικά Νευρωνικά Δίκτυα", Οκτώβριος 2019.
 21. Σιδηρόπουλος Ι., " Ψηφιακή Προσομοίωση Αναλογικών Εφέ", Οκτώβριος 2019.
 22. Παλλικαράς Β.Π., " Αυτόματη Καταλογοποίηση και Αναγνώριση Ομιλητών σε Βίντεο ", Οκτώβριος 2019.
 23. Συμιακάκης Α., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε πραγματικό χρόνο", Ιούλιος 2019.
 24. Σακελλαρίου Ζ., " Αύξηση Ανάλυσης Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Ιούλιος 2019.
 25. Κωνσταντινίδης Π., " Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ και Προσομοιώσεων Ενισχυτών σε Περιβάλλον Πραγματικού Χρόνου", Ιούνιος 2019.
 26. Τζούχας Α., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Οκτώβριος 2018.
 27. Μανιατόπουλος Α., " Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών με χρήση βαθέων Νευρωνικών Δικτύων", Οκτώβριος 2018.
 28. Παπαδόπουλος Α., " Ενίσχυση Μικροκινήσεων σε Εικονοσειρές ", Ιούνιος 2018.
 29. Κίλης Ν., " Αυτόματη Αφαίρεση Ηχούς από ηχογραφήσεις", Ιούνιος 2018.
 30. Καζαντζίδης Η., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 31. Μακαρατζής Ι., " Αυτόματος Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Αραιών Αναπαραστάσεων ", Ιούνιος 2018.
 32. Δημητριάδης Θ., " Αυτόματη Αναγνώριση Μουσικών Οργάνων με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 33. Παγώνης Α., " Αυτόματη Εύρεση Περιεχομένου Εικονοσειρών με Χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Μάρτιος 2018.
 34. Μπακούλας Ν. , "Ενισχυση Κίνησης σε Εικονοσειρές σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2017.
 35. Αραμπατζής Α., "Εντοπισμός Πηγών Ραδιοσυχνοτήτων με Χρήση Συστοιχείας Κεραιών και Επεξεργασία Σήματος με Λογισμικά Οριζόμενο Ράδιο (SDR) ", Οκτώβριος 2017.
 36. Ζέρζης Π. , " Μουσική Ανάλυση Μονοκάναλων Μουσικών Ηχογραφήσεων ", Οκτώβριος 2017.
 37. Καλούδης Ι., " Αυτόματη Εξαγωγή Φωνητικών από Ηχογραφήσεις Τραγουδιών ", Μάιος 2017.
 38. Ασβεστόπουλος Θ., "Αυτόματη επίλυση εικόνων κυκλωμάτων ", Μάρτιος 2017.
 39. Δημόπουλος Γ., "Αυτόματη Προσαρμογή Μοντέλων Προσώπων σε Πραγματικά Πρόσωπα ", Νοέμβριος 2016.
 40. Παρίσσης Ε., "Αναζήτηση μουσικών κομματιών με μονοφωνική μελωδία ", Ιούνιος 2016.
 41. Μέριανος Ι., "Επέκταση Χρωματικού Εύρους για σύνθεση HDR εικόνων ", Μάρτιος 2016.
 42. Φελέσκουρας Π., "Ενίσχυση Κίνησης και Εναλλαγών Χρωμάτων σε εικονοσειρές ", Μάρτιος 2016.
 43. Μάλλης Δ., "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών σε περιβάλλον δωματίων ", Νοέμβριος 2015.
 44. Σάχος Κ.Α., "Μεταγραφή Πολυφωνικής μελωδίας με χρήση φασματικών προτύπων ", Νοέμβριος 2015.
 45. Σφακιανού Α., "Αυτόματη Αναγνώριση Γλώσσας με Χρήση Ηχητικών Χαρακτηριστικών ", Μάρτιος 2015.
 46. Σγούρος Θ., "Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε ηχογραφήσεις λίγων μικροφώνων ", Νοέμβριος 2014.
 47. Σουφτάς Κ., "Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών με χρήση της κύριας μελωδίας ", Νοέμβριος 2014.
 48. Τζοτζαδίνης Χ., "Αυτόματος Διαχωρισμός και Εντοπισμός Ηχητικών Πηγών ", Οκτώβριος 2014.
 49. Σιχονίδης Χ., "Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2014.
 50. Χαλέγουα Ι. , "Υλοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και διαχωρισμού ηχητικών πηγών σε πραγματικό χρόνο",Ιούλιος 2014.
 51. Τουρτούνης Δ., "Σύνθεση Πανοραμικών εικόνων με χρήση σημείων ενδιαφέροντος", Οκτώβριος 2013.
 52. Ταστζόγλου Δ., "Εκτίμηση Κίνησης σε εικοσειρές με χρήση του πολικού Μ/Σ Fourrier", Οκτώβριος 2013.
 53. Αντωνόπουλος Α. Σ., "Σύντηξη Εικόνων Με Χρήση Βάσεων Ανάλυσης Ανεξαρτήτων Συνιστωσών ", Ιούλιος 2013.
 54. Καράμπελας Ε., "Εξαγωγή Κρυμμένων Παραγόντων Και Πρόβλεψη Χρονοσειρών", Ιούνιος 2013.
 55. Αραβανής Ι., "Μεταγραφή Πολυφωνικής Μουσικής Με Χρήση Παραγοντοποίησης Μη-Αρνητικών Πινάκων", Φεβρουάριος 2013.
 56. Παναγιώτου Β., "Εξαγωγή Ηχητικών Χαρακτηριστικών Για Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών ", Οκτώβριος 2012.
 57. Loussararian P., "Automatic Language Identification using audio cues", June 2007.
 58. Sekwalor C., "Musical Instrument Sound Source Recognition", September 2005.