Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Διδακτορικοί φοιτητές

 1. Πιστόλα Θ., "Ανάλυση πολύπλοκων σημάτων με τεχνικές μάθησης μηχανής ", σε εξέλιξη.
 2. Σγούρος Θ., "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών με αραίες αναπαραστάσεις ", σε εξέλιξη.
 3. Tzimiropoulos G., "Affine Object Deformation and Symmetry detection". (2006-2009) (Συνεπίβλεψη)
 4. Korizis H.,, "Smooth component extraction from financial time-series". (2006-2007) (Συνεπίβλεψη)
 5. Li Q., "Object-based Hyper-Spectral Image Fusion". (2003-2006) (Συνεπίβλεψη)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Ζέρζης Π., "Εφαρμογές Εξαγωγής Μουσικής Πληροφορίας", σε εξέλιξη.
 2. Πιστόλα Θ., "Εξαγωγή κι Αναγνώριση Ηχητικών Χαρακτηριστικών με χρήση “Βαθέων” Νευρωνικών Δικτύων (Deep Neural Networks) ", Σεπτέμβριος 2016.
 3. Τουρτούνης Δ., "Αυτόματη Εύρεση Παραποιήσεων Αντιγραφής κι Επικόλλησης σε Εικόνες ", Νοέμβριος 2015.
 4. Oudre L., "Image Fusion using Dispersion Minimisation", Σεπτέμβριος 2007. (Συνεπίβλεψη)
 5. Picard M., "Image Fusion using Anisotropic Diffusion", Σεπτέμβριος 2006. (Συνεπίβλεψη)
 6. Stafylakis T., "Overcomplete audio source separation", Σεπτέμβριος 2005.
 7. Lefakis K., "Automatic Chord Recognition using Hidden Markov Models", Σεπτέμβριος 2005.
 8. Arivao F., "Image fusion using Independent Component Analysis", Σεπτέμβριος 2005.
 9. Tonelli M., "Blind audio dereverberation", Σεπτέμβριος 2003. (Συνεπίβλεψη)

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Μοσχάκης I., " Αυτόματη Οπτική Μεταγραφή Ομιλίας από χείλη", in progress.
 2. Γκεντσίδης K., " Αναγνώριση Ταυτότητας Προσώπων με οπτική ενίσχυση κίνησης", in progress.
 3. Μήλιος Β., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με ανταγωνιστικά Νευρωνικά Δίκτυα", in progress.
 4. Βασιλάκης I., " Αύξηση Ανάλυσης Ηχητικών Ηχογραφήσεων ", in progress.
 5. Στεφάνου A., " Αυτόματη Αναγνώριση κομματιών από ποικίλες ηχογραφήσεις", in progress.
 6. Κεραμιδιώτης Β., " Ψηφιακή προσομοίωση μουσικών εφέ σε πραγματικό χρόνο", in progress.
 7. Λυκιαρδόπουλος Δ.Β., " Αυτόματη εξαγωγή ηχητικών πηγών από ηχογραφήσεις με βαθειά νευρωνικά δίκτυα ", in progress.
 8. Παλλικαράς Β.Ε., " Αυτόματη Καταλογοποίηση και Αναγνώριση Ομιλητών σε Βίντεο ", in progress.
 9. Συμιακάκης Α., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε πραγματικό χρόνο", σε εξέλιξη.
 10. Σιδηρόπουλος Ι., " Ψηφιακή Προσομοίωση Αναλογικών Εφέ", σε εξέλιξη.
 11. Σερβάντη Ν., " Βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα για Εξαγωγή Μουσικής Πληροφορίας", σε εξέλιξη.
 12. Κωνσταντινίδης Π., " Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ και Προσομοιώσεων Ενισχυτών σε Περιβάλλον Πραγματικού Χρόνου", σε εξέλιξη.
 13. Σακελλαρίου Ζ., " Αύξηση Ανάλυσης Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", σε εξέλιξη.
 14. Τζούχας Α., " Αυτόματη Χρωματοποίηση Εικόνων και Βίντεο με βαθειά Νευρωνικά Δίκτυα", Οκτώβριος 2018.
 15. Μανιατόπουλος Α., " Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών με χρήση βαθέων Νευρωνικών Δικτύων", Οκτώβριος 2018.
 16. Παπαδόπουλος Α., " Ενίσχυση Μικροκινήσεων σε Εικονοσειρές ", Ιούνιος 2018.
 17. Κίλης Ν., " Αυτόματη Αφαίρεση Ηχούς από ηχογραφήσεις", Ιούνιος 2018.
 18. Καζαντζίδης Η., " Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 19. Μακαρατζής Ι., " Αυτόματος Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών με χρήση Αραιών Αναπαραστάσεων ", Ιούνιος 2018.
 20. Δημητριάδης Θ., " Αυτόματη Αναγνώριση Μουσικών Οργάνων με χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Ιούνιος 2018.
 21. Παγώνης Α., " Αυτόματη Εύρεση Περιεχομένου Εικονοσειρών με Χρήση Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων ", Μάρτιος 2018.
 22. Μπακούλας Ν., "Ενισχυση Κίνησης σε Εικονοσειρές σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2017.
 23. Αραμπατζής Α., "Εντοπισμός Πηγών Ραδιοσυχνοτήτων με Χρήση Συστοιχείας Κεραιών και Επεξεργασία Σήματος με Λογισμικά Οριζόμενο Ράδιο (SDR) ", Οκτώβριος 2017.
 24. Ζέρζης Π., " Μουσική Ανάλυση Μονοκάναλων Μουσικών Ηχογραφήσεων ", Οκτώβριος 2017.
 25. Καλούδης Ι., " Αυτόματη Εξαγωγή Φωνητικών από Ηχογραφήσεις Τραγουδιών ", Μάιος 2017.
 26. Ασβεστόπουλος Θ., "Αυτόματη επίλυση εικόνων κυκλωμάτων ", Μάρτιος 2017.
 27. Δημόπουλος Γ., "Αυτόματη Προσαρμογή Μοντέλων Προσώπων σε Πραγματικά Πρόσωπα ", Νοέμβριος 2016.
 28. Παρίσσης Ε., "Αναζήτηση μουσικών κομματιών με μονοφωνική μελωδία ", Ιούνιος 2016.
 29. Μέριανος Ι., "Επέκταση Χρωματικού Εύρους για σύνθεση HDR εικόνων ", Μάρτιος 2016.
 30. Φελέσκουρας Π., "Ενίσχυση Κίνησης και Εναλλαγών Χρωμάτων σε εικονοσειρές ", Μάρτιος 2016.
 31. Μάλλης Δ., "Διαχωρισμός ηχητικών πηγών σε περιβάλλον δωματίων ", Νοέμβριος 2015.
 32. Σάχος Κ.Α., "Μεταγραφή Πολυφωνικής μελωδίας με χρήση φασματικών προτύπων ", Νοέμβριος 2015.
 33. Σφακιανού Α., "Αυτόματη Αναγνώριση Γλώσσας με Χρήση Ηχητικών Χαρακτηριστικών ", Μάρτιος 2015.
 34. Σγούρος Θ., "Διαχωρισμός Ηχητικών Πηγών σε ηχογραφήσεις λίγων μικροφώνων ", Νοέμβριος 2014.
 35. Σουφτάς Κ., "Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών με χρήση της κύριας μελωδίας ", Νοέμβριος 2014.
 36. Τζοτζαδίνης Χ., "Αυτόματος Διαχωρισμός και Εντοπισμός Ηχητικών Πηγών ", Οκτώβριος 2014.
 37. Σιχονίδης Χ., "Υλοποίηση Ηχητικών Εφέ σε Πραγματικό Χρόνο ", Οκτώβριος 2014.
 38. Χαλέγουα Ι. , "Υλοποίηση αλγορίθμων εντοπισμού και διαχωρισμού ηχητικών πηγών σε πραγματικό χρόνο",Ιούλιος 2014.
 39. Τουρτούνης Δ., "Σύνθεση Πανοραμικών εικόνων με χρήση σημείων ενδιαφέροντος", Οκτώβριος 2013.
 40. Ταστζόγλου Δ., "Εκτίμηση Κίνησης σε εικοσειρές με χρήση του πολικού Μ/Σ Fourrier", Οκτώβριος 2013.
 41. Αντωνόπουλος Α. Σ., "Σύντηξη Εικόνων Με Χρήση Βάσεων Ανάλυσης Ανεξαρτήτων Συνιστωσών ", Ιούλιος 2013.
 42. Καράμπελας Ε., "Εξαγωγή Κρυμμένων Παραγόντων Και Πρόβλεψη Χρονοσειρών", Ιούνιος 2013.
 43. Αραβανής Ι., "Μεταγραφή Πολυφωνικής Μουσικής Με Χρήση Παραγοντοποίησης Μη-Αρνητικών Πινάκων", Φεβρουάριος 2013.
 44. Παναγιώτου Β., "Εξαγωγή Ηχητικών Χαρακτηριστικών Για Αυτόματη Ανάκτηση Τραγουδιών ", Οκτώβριος 2012.
 45. Loussararian P., "Automatic Language Identification using audio cues", June 2007.
 46. Sekwalor C., "Musical Instrument Sound Source Recognition", September 2005.