Εργασίες

Παρουσιάσεις

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Mitianoudis N. , "Underdetermined Audio Source Separation using Laplacian Mixture Modelling", Book chapter, Book chapter, Blind Source Separation, Advances in Theory, Algorithms and Applications, Naik, Ganesh R., Wang, Wenwu (Eds.), Springer, pages 547, 2014. [ pdf ]
 2. Mitianoudis N. , Stathaki T., "Image Fusion Schemes using ICA bases" , Book chapter, Image fusion: Algorithms and Applications, Academic Press, pages 520, 2008. [ pdf ]
 3. Mitianoudis N. , Stathaki T., "Enhancement of Multiple Sensor Images using Joint Image Fusion and Blind Restoration" , Book chapter, Image fusion: Algorithms and Applications, Academic Press, pages 520, 2008. [ pdf ]
 4. Oudre L., Stathaki T., Mitianoudis N., "Image Fusion Using Optimization of Statistical Measurements", Book chapter, Image fusion: Algorithms and Applications, Academic Press, pages 520, 2008. [ pdf ]

Διεθνή Περιοδικά

 1. E. Saroudis, Th. Papadopoulos, G. Barzegkar-Ntovom, E. Kontis, Mitianoudis N., G. Papagiannis "Automatic Processing of Dynamic Responses Via Wavelet Transform for the Development of Dynamic Equivalent Models", Sustainable Energy, Grids and Networks, to appear, 2024. [ pdf ]
 2. Stogiannopoulos Th., Mitianoudis N., "Non-Contact Blood Pressure Estimation Using Forehead and Palm Infrared Video ", BioMedInformatics, 4(1), 437-453, 2024. [ pdf ] [ code ]
 3. Detsikas N., Mitianoudis N., Papamarkos N., "A Dilated MultiRes Visual Attention U-Net for Historical Document Image Binarization", Signal Processing: Image Communication, Vol. 122, 117102, March 2024. [ pdf ] [ code ]
 4. Arampatzakis V., Pavlidis G., Mitianoudis N., Papamarkos N., "Monocular Depth Estimation: a Thorough Review " IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 46, No. 4, April 2024. [ pdf ]
 5. Cheimariotis G.A., Mitianoudis N., "Sound Event Detection in Domestic Environment Using Frequency-Dynamic Convolution and Local Attention" Information, 14(10):534, 2023. [ pdf ]
 6. Stogiannopoulos Th., Cheimariotis G.A., Mitianoudis N., "A Study of Machine Learning Regression Techniques for Non-Contact SpO2 Estimation from Infrared Motion-Magnified Facial Video", Information, 14(6), 301, 2023. [ pdf ] [ code ] [ Dataset ]
 7. Bouzos O., Andreadis I., Mitianoudis N., "A Convolutional Neural Network-based Conditional Random Field model for Structured Multi-Focus Image Fusion Robust to Noise", IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 32, pp. 2915-2930, 2023. [ pdf ] [ code ] [ Dataset ]
 8. Sgouros T., Mpousis A., Mitianoudis N., "An efficient Short-Time Discrete Cosine Transform and Attentive MultiResUNet framework for Music Source Separation ", IEEE Access, Vol. 10, pp. 119448-119459, 2022. [ pdf ] [ code ] [ samples ]
 9. Maniatopoulos A., Gazis A., Mitianoudis N., "Technical analysis forecasting and evaluation of stock markets: the probabilistic recovery neural network approach", Int. J. Economics and Business Research, Vol. 25, No. 1, pp 64-100, Nov. 2022. [ pdf ]
 10. Bouzos O., Andreadis I., Mitianoudis N., "Conditional Random Field-Guided Multi-Focus Image Fusion", J. Imaging, 8(9), 240, 2022. [ pdf ]
 11. Maniatopoulos A., Alvanaki P., Mitianoudis N., "OptiNET-Automatic Network Topology Optimization", Information, 13(9), 405, 2022. [ pdf ]
 12. Filippas D., Margomenos N., Mitianoudis N., Nicopoulos Ch., Dimitrakopoulos G., "Low-Cost On-Line Convolution Checksum Checker", IEEE Trans on VLSI, Vol. 30, No. 2, pp. 201-212, Feb 2022. [ pdf ]
 13. Maniatopoulos A., Mitianoudis N., "Learnable Leaky ReLU (LeLeLU): An Alternative Accuracy-Optimized Activation Function", Information, 12, 513, 2021. [ pdf ]
 14. Maniatopoulos A., Gazis A., Pallikaras V.P., Mitianoudis N., "Artificial Neural Network Performance Boost using Probabilistic Recovery with Fast Cascade Training", Int. Jour. of Circuits, Systems and Signal Processing, Vol. 14, 2020. [ pdf ]
 15. Sgouros T., Mitianoudis N., "A novel Directional Framework for Source Counting and Source Separation in Instantaneous Underdetermined audio mixtures", IEEE Trans. on Audio, Speech and Language Processing, Vol. 28, pp. 2025 -- 2035, 2020. [ pdf ] [ code ]
 16. Kilis N., Mitianoudis N., "A Novel Scheme for Single-Channel Speech Dereverberation", Acoustics, 1(3), 42, 2019. [ pdf ]
 17. Bouzos O., Andreadis I., Mitianoudis N., "Conditional Random Field Model for Robust Multi-Focus Image Fusion", IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 28, No. 11, pp. 5636-5648, Nov. 2019. [ pdf ]
 18. Merianos I., Mitianoudis N., "Multiple-Exposure Image Fusion for HDR Image Synthesis Using Learned Analysis Transformations", J. Imaging, 5(3), 32, 2019. [ pdf ]
 19. Mallis D., Sgouros T., Mitianoudis N., "Convolutive Audio Source Separation using Robust ICA and an intelligent evolving permutation ambiguity solution", Evolving Systems, Volume 9, Issue 4, pp 315-329, Dec. 2018. [ pdf ]
 20. Alexiadis D.S., Mitianoudis N., Stathaki T., "Frequency-domain joint motion and disparity estimation using steerable filters", Inventions, 3(1), 12, pp. 1-29, 2018. [ pdf ]
 21. Alexiadis D.S., Mitianoudis N., Stathaki T., "Multidimensional directional steerable filters - Theory and application to 3D flow estimation", Image and Vision Computing, Vol. 71, pp. 38-67, 2018. [ pdf ]
 22. Tsekouras G.E., Trygonis V., Maniatopoulos A., Rigos A., Chatzipavlis A., Tsimikas J., Mitianoudis N., Velegrakis A.F., "A Hermite Neural Network Incorporating Artificial Bee Colony Optimization to Model Shoreline Realignment at a Reef-Fronted Beach", Neurocomputing, Vol. 280, pp. 32-45, Mar. 2018. [ pdf ]
 23. Tourtounis D., Mitianoudis N., Sirakoulis G.Ch., "Salt-n-pepper noise filtering using Cellular Automata", Journal of Cellular Automata, Vol. 13, No. 1-2, pp. 81-101, 2018. [ pdf ]
 24. Mitianoudis N., Dergiades T., "Stock Prices Predictability at Long-horizons: Two Tales from the Time-Frequency Domain", Credit and Capital Markets, Vol. 50, No. 1, pp. 37-61, 2017. [ pdf ]
 25. Konstantopoulos C., Koutroulis E., Mitianoudis N., Bletsas A., "Converting a Plant to a Battery and Wireless Sensor with Scatter Radio and Ultra-Low Cost ", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 65, No. 2, pp. 388 - 398, 2016. [ pdf ]
 26. Mitianoudis N., Papamarkos N., "Document Image Binarization using Local Features and Gaussian Mixture Modelling", Image and Vision Computing, Vol. 38, pp. 33-51, 2015. [ pdf ] [ Printed Samples ] [ Handwritten Samples ] [ Demo ]
 27. Stergiopoulou E., Sgouropoulos K., Nikolaou N., Papamarkos N., Mitianoudis N., "Real-Time Hand Detection in a Complex Background", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 35, pp. 54-70, 2014. [ pdf ]
 28. Alexiadis D.S., Mitianoudis N., "MASTERS: A virtual lab on Multimedia Systems for Telecommunications, Medical and Remote Sensing applications", IEEE Transactions on Education, Vol. 56, No. 2, pp. 227 - 234, May 2013. [ pdf ] [ Software ]
 29. Mitianoudis N., "A Generalised Directional Laplacian Distribution: Estimation, Mixture Models and Audio Source Separation", IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, Vol. 20, No. 9, pp. 2397- 2408, Nov. 2012. [ pdf ] [ samples ]
 30. Tzimiropoulos G., Mitianoudis N., Stathaki T., "A unifying approach to moment-based shape orientation and symmetry classification" , IEEE Transactions on Image Processing, Vol 18, No. 1, pp. 125 - 139, Jan. 2009. [ pdf ]
 31. Mitianoudis N., Stathaki T., "Optimal Contrast Correction for ICA-based Fusion of Multimodal Images" , IEEE Sensors Journal, Vol. 8, No. 12, pp. 2016 - 2026, Dec. 2008. [ pdf ] [ Code ]
 32. Mahmood A., Tudor P.M., Oxford W., Hansford R., Nelson J.D B., Kingsbury N.G., Katartzis A., Petrou M., Mitianoudis N. , Stathaki T., Achim A., Bull D., Canagarajah N., Nikolov S., Loza A., Cvejic N., "Applied Multi-Dimensional Fusion", The Computer Journal, Vol. 50, No. 6, November 2007. [ pdf ]
 33. Mitianoudis N., Stathaki T., "Joint Fusion and Blind Restoration for Multiple Image Scenarios with Missing Data" , The Computer Journal, Vol. 50, No. 6, November 2007. [ pdf ]
 34. Tzimiropoulos G., Mitianoudis N., Stathaki T., "Robust recognition of planar shapes under affine transforms using Principal Component Analysis", IEEE Signal Processing Letters, Vol. 14, No. 10, pp. 723 - 726, October 2007. [ pdf ]
 35. Mitianoudis N., Stathaki T., " Batch and online underdetermined source separation using Laplacian Mixture Models ", IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, Vol. 15, No. 6, pp. 1818 - 1832, August 2007. [ pdf ] [ samples ]
 36. Li Q., Mitianoudis N., Stathaki T., " Spatial Kernel K-Harmonic Means Clustering for Multi-spectral Image Thresholding ", IET proceedings on Image Processing, Vol. 1, No. 2, pp. 156-167, June 2007. [ pdf ][ code ]
 37. Mitianoudis N., Stathaki T., Constantinides A.G. " Smooth Signal Extraction from instantaneous mixtures ", IEEE Signal Processing Letters, Vol. 14, No. 4, pp. 271-274, April 2007. [ pdf ] [ code ]
 38. Mitianoudis N., Stathaki T., " Pixel-based and Region-based Image Fusion schemes using ICA bases", Information Fusion 8 (2), pp. 131-142, April 2007 [ pdf ] [ samples ] [ Images ] [ Code ]
 39. Mitianoudis N., Stathaki T., " Overcomplete Source Separation using Laplacian Mixture Models", IEEE Signal Processing Letters, vol. 12, no. 4, April 2005. [ pdf ] [ samples ]
 40. Mitianoudis N., Davies M., " Audio Source Separation: Problems and Solutions", International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Volume: 18, Issue: 3, pages: 299-314, April 2004. [ pdf ]
 41. Davies M., Mitianoudis N., " A simple mixture model for sparse overcomplete ICA", IEE proceedings in Vision, Image and Signal Processing, Volume: 151, Issue: 1, pages: 35-43, February 2004. [ pdf ]
 42. Mitianoudis N., Davies M., " Audio source separation of convolutive mixtures", IEEE Transactions on Speech and Audio processing, Volume: 11, issue: 5, pages 489-497, September 2003. [ pdf ] [ samples ]

Διεθνή Συνέδρια

 1. Detsikas N., Mitianoudis N., "Historical Document Image Binarization using a lightweight U-Net derivative architecture", 18th IEEE Int. Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, Xanthi, Greece, September 2023. [ pdf ]
 2. Stogiannopoulos Th., Mitianoudis N., "Contactless Blood Pressure Estimation using infrared video from facial and hand regions", 18th IEEE Int. Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications, Xanthi, Greece, September 2023. [ pdf ]
 3. Arampatzakis V., Pavlidis G., Pantoglou K., Mitianoudis N., Papamarkos N., "Towards Explainability in Monocular Depth Estimation", European Conf. on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Turin, Italy, September 2023. [ pdf ]
 4. Anagnostou P., Mitianoudis N., "A lightweight ConvGRU network for Distracted Driving detection", 24th International Conference on Digital Signal Processing (DSP2023, Rhodes, Greece, June 2023. [ pdf ]
 5. Stogiannopoulos Th., Cheimariotis G.A., Mitianoudis N., "A non-contact SpO2 estimation using video magnification and infrared data", IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Rhodes, Greece, June 2023. [ pdf ] [ youtube ]
 6. Gkentsidis K., Pistola T., Mitianoudis N., Boulgouris N.V., "Deep Person Identification using Spatiotemporal Facial Motion Amplification", IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 2020. [ pdf ]
 7. Pistola D., Papadopoulos A., Mitianoudis N., Boulgouris N.V., "Biometric Identification using Facial Motion Amplification", IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP), Taipei, Taiwan, September 22-25, 2019. [ pdf ]
 8. Merianos I., Mitianoudis N., "A Hybrid Multiple Exposure Image Fusion Approach for HDR Image Synthesis", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Chania, Greece, October 2016. (Student Paper Award) [ pdf ] [ Demo ] [ Dataset ]
 9. Mallis D., Sgouros Th., Mitianoudis N., "Convolutive Audio Source Separation using Robust ICA and reduced Likelihood Ratio Jump", 2th IFIP Int. Conf. on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2016), 16 Sep. - 18 Sep., 2016, Thessaloniki, Greece. [ pdf ] [ Dataset ]
 10. Sgouros Th., Mitianoudis N., "Underdetermined Source Separation using a sparse STFT framework and Weighted Laplacian Directional Modelling", European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 29 Aug. - 2 Sep., 2016, Budapest, Hungary. [ pdf ]
 11. Sichonidis Ch., Vourkas I., Mitianoudis N., Sirakoulis G.Ch., "A memristive circular buffer for real-time signal processing", Int. Conf. on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST), May 12-14, 2016, Thessaloniki, Greece. [ pdf ]
 12. Mitianoudis N., Papamarkos N., "Multi-spectral Document Image Binarization using Image Fusion and Background Subtraction Techniques", IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP), October 27-30, 2014, Paris, France. [ pdf ] [ samples ]
 13. Alexiadis D.S., Mitianoudis N., Stathaki T., "Multidimensional Steerable Filters and 3D Flow Estimation", IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP), October 27-30, 2014, Paris, France. [ pdf ] [ samples ]
 14. Mitianoudis N., Papamarkos N., "Local Co-occurrence and Contrast Mapping for Document Image Binarization", 14th Int. Conf. on Frontiers in Handwritten Recognition, September 1-4, 2014, Crete Island, Greece. [ pdf ]
 15. Panagiotou V., Mitianoudis N., "PCA Summarization for Audio Song Identification using Gaussian Mixture Models ", 18th Int. Conf on DSP (DSP2013), July 1-3, 2013, Santorini, Greece. [ pdf ]
 16. Mitianoudis N., Antonopoulos S.A, Stathaki T., "Region-based ICA Image Fusion using Textural Information ", 18th Int. Conf on DSP (DSP2013), July 1-3, 2013, Santorini, Greece. [ pdf ] [ Code ]
 17. Mitianoudis N., "A Generalised Directional Laplacian Distribution for Underdetermined Audio Source Separation", 9th IMA Int. Conf. on Mathematics in Signal Processing, December 17 - 20, 2012, Birmingham, UK. [ pdf ]
 18. Zaid O., Mitianoudis N., Stathaki T. , "Region-based Image Fusion using a combinatory Chebyshev-ICA Method", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2011, Prague, Czech Republic. [ pdf ]
 19. Zaid O., Mitianoudis N., Stathaki T. , "Two-dimensional Chebyshev polynomials for Image Fusion", 28th Picture Coding Symposium, December 7-10, 2010, Nagoya, Japan. [ pdf ]
 20. Mitianoudis N. , "A Directional Laplacian Density for Underdetermined Audio Source Separation ", 20th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN), Thessaloniki, Greece, September 2010. [ pdf ]
 21. Mitianoudis N. , Tzimiropoulos G., Stathaki T., "Fast Wavelet-based Pansharpening of Multi-Spectral Images ", IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Thessaloniki, Greece, July 2010. [ pdf ]
 22. Mitianoudis N. , Stathaki T., "Optimal Contrast for Color Image Fusion using ICA bases ", 11th International Conference on Information Fusion, Cologne, Germany, July 2008. [ pdf ]
 23. Korizis H., Mitianoudis N. , Constantinides A.G., "Compact representations of market securities using smooth component extraction", International Conference on Independent Component Analysis and Source Separation (ICA), London, UK, September 2007. [ pdf ]
 24. Mitianoudis N., Stathaki T., "Underdetermined Source Separation using Mixtures of Warped Laplacians ", International Conference on Independent Component Analysis and Source Separation (ICA), London, UK, September 2007. [ pdf ] [ samples ]
 25. Tzimiropoulos G., Mitianoudis N., Stathaki T., "An affine invariant function using PCA bases with an application to within-class object recognition", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2007, Hawai, USA. [ pdf ]
 26. Mitianoudis N., Stathaki T., "Adaptive Image Fusion using ICA bases", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP) 2006, Toulouse, France. [ pdf ]
 27. Mitianoudis N., Stathaki T., Davies M., "Blind separation of skewed signals in instantaneous mixtures ", IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SIPS2005), Athens, Greece. [ pdf ]
 28. Tonelli M., Mitianoudis N., Davies M., "A Maximum Likelihood approach to blind Audio de-reverberation", DAFX-04, Naples, Italy, October 2004. [ pdf ]
 29. Mitianoudis N., Davies M., "Permutation alignment for Frequency Domain ICA using subspace beamforming methods", 5th International Conference on Independent Component Analysis and Source Separation, Granada, Spain, September 2004. [ pdf ]
 30. Mitianoudis N., Davies M., "Using Beamforming in the Audio Source Separation Problem", Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, Paris, France, July 2003. [ pdf ]
 31. Mitianoudis N., Davies M., "Intelligent audio source separation using Independent Component Analysis", Audio Engineering Society Conference, Munich, May 2002. [ pdf ]
 32. Mitianoudis N., Davies M., "New fixed-point solutions for convolved mixtures", 3rd International Conference on Independent Component Analysis and Source Separation, San Diego, California, December 2001. [ pdf ] [ samples ]
 33. Mitianoudis N., Davies M., "A fixed point solution for convolved audio source separation", IEEE workshop on Applications of Signal Processing on Audio and Acoustics, New Paltz, New York, October 2001. [ pdf ] [ samples ]
 34. Reiss J., Mitianoudis N., Sandler M., "A generalised method for the calculation of mutual information in time-series", Audio Engineering Society Conference, Amsterdam, May 2001. [ pdf ]

Σημείωση: Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κείμενα που παρέχονται από τη σελίδα αυτή είναι πρώιμες εκδόσεις δημοσιευμένων ή υποβληθέντων εργασιών που διατίθονται ελεύθερα για να διασφαλιστεί η γρηγορότερη διακίνηση ιδεών και τεχνολογίας. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους συγγραφείς και στους εκδοτικούς οίκους των εγγράφων αυτών. Τα άτομα που κάνουν χρήση των εγγράφων αυτών οφείλουν να τηρήσουν τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζονται από τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. Τα παρεχόμενα κείμενα απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.