Αρχική

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Έρευνα

  Επικοινωνία

  Ανακοινώσεις

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

 

Ο Γαρύφαλλος Αραμπατζής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2013 στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προηγουμένως ήταν Λέκτορας (2003) και Επίκουρος Καθηγητής (2007) στο ίδιο Τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω αντικείμενα: Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Έργων και Προγραμμάτων, Δασική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Γεωργική και Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, ΚΑΠ και Αγροτική Ανάπτυξη, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Ενεργειακή Οικονομία και Ανάπτυξη.
Έχει επιμεληθεί 4 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές. Ειδικότερα, 85 εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, (κυρίως σε κορυφαία διεθνή περιοδικά) όπως είναι τα: Forest Policy and Economics, Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Journal of Environmental Management, Business Strategy and the Environment, Journal of Informetrics.

Ο συνολικός δείκτης απήχησης (Impact Factor) των άρθρων του ξεπερνά το 150.

Η εργασία Arabatzis, G and Grigoroudis, E. (2010). "Visitors’ satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia - Lefkimi - Souflion National Park". Forest Policy and Economics, 12 (3): 163-172., για μια πενταετία (2010-2015) ήταν στα most cited articles του συγκεκριμένου περιοδικού.
Η εργασία Kyriakopoulos, G and Arabatzis, G. (2016). “Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes". Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 1044–1067., για το 2016 ήταν στα most cited articles του συγκεκριμένου περιοδικού.

Είναι μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς και μέλος συντακτικών επιτροπών ελληνικών περιοδικών.

Συμμετείχε/συμμετέχει σε 20 ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής. Δύο από αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και είναι τα παρακάτω:

α) Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks (BioEUParks). European Commission, Intelligent Energy Europe (2013-2016).
Το έργο BioEUParks έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα τέσσερα έργα (μεταξύ 47 συνολικά) με τις μεγαλύτερες πρακτικές επιπτώσεις στην υλοποίηση πολιτικών Ευφυούς Ενέργειας στην Ευρώπη (Intelligent Energy Europe – ΙΕΕ). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Review of bioenergy projects implemented under IEE II) καθώς και των επιτυχών πρακτικών του BioEUParks πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2016.
http://www.bioeuparks.eu/files/bioeuparks/Draft%20agenda%20Bioenergy%20in%20the%20EU-converting%20policies%20into%20impacts%206%20Octo....pdf

β) Horizon 2020. SEEMLA (2016-2018): Αειφορική Αξιοποίηση Βιομάζας από Οριακές Γαίες για Παραγωγή Ενέργειας στην Ευρώπη.

Είναι επιβλέπων καθηγητής/ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα GREEN FORESEEN (κωδικός 743900) το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνητικών υποτροφιών Marie Curie Individual Fellowship (2017-2019). Υπότροφος Δρ. Ιάσων Διάφας.

Επίσης ήταν/είναι Επιστημονικά υπεύθυνος σε δύο ερευνητικά προγράμματα. Guest Editor επτά (7) διεθνών περιοδικών μεταξύ των οποίων το Operational Research: An International Journal (Springer) και το Annals of Operations Research (Springer). Μέλος της συντακτικής επιτροπής του τόμου με τίτλο “Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances” (IGI Global, 2010).

Κριτής άρθρων για 52 διεθνή περιοδικά, καθώς και για πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πέντε φορές προσκεκλημένος ομιλητής σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Visiting Scholar στο Aston Business School, Aston University 2010.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα, 2010.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου HAICTA 2013, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2013.

Μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), (2006-2008, Ειδικός Γραμματέας και 2008-2010, Β΄ Αντιπρόεδρος). Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ, Παράρτημα Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας), (2008-2012, 2012-2015 ταμίας). Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών 2013-2014. Μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (2010-2012, Γενικός Γραμματέας 2012-2014).
Υπό την επίβλεψή του ολοκληρώθηκαν 3 διδακτορικές διατριβές και 25 μεταπτυχιακές διατριβές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web site and all contents © Copyright Ιωάννου Κωνσταντίνος, All rights reserved.
Free website templates