Αρχική

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Έρευνα

  Επικοινωνία

  Ανακοινώσεις

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 

 

Ο Γαρύφαλλος Αραμπατζής γεννήθηκε στην Έδεσσα και μεγάλωσε στον Εξαπλάτανο Πέλλας, από το Λύκειο του οποίου αποφοίτησε. Από το 2018 είναι Καθηγητής A΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προηγουμένως ήταν Λέκτορας (2003), Επίκουρος Καθηγητής (2007) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2013) στο ίδιο Τμήμα. Επίσης από το 2017 είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» και συντονιστής στη θεματική ενότητα «Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολόγηση».
Διδάσκει μεταξύ άλλων: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων, Δασική Οικονομική, Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική, Δασική Εκτιμητική και Λογιστική, Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Αγροτική Χρηματοδότηση.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω αντικείμενα: Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Έργων και Προγραμμάτων, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομική Φυσικών Πόρων, Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, ΚΑΠ και Αγροτική Ανάπτυξη, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Ενεργειακός Σχεδιασμός, Ενεργειακή Οικονομία και Ανάπτυξη.

Έχει επιμεληθεί 5 βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 250 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές. Ειδικότερα, 130 εργασίες του είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, (κυρίως σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης τα οποία περιλαμβάνονται στις κορυφαίες λίστες SCI και ABS) όπως είναι τα: Forest Policy and Economics, Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable Energy, Journal of Environmental Management, Business Strategy and the Environment, Journal of Informetrics, Computers and Operations Research, Annals of Operations Research, Environmental Science and Policy.

Ο συνολικός δείκτης απήχησης (Impact Factor, IF) του δημοσιευμένου έργου του ξεπερνά το 350 (2021).

Το έργο του έχει τύχει εκτεταμένης αναγνώρισης από άλλους (κυρίως ξένους) ερευνητές, καθώς οι αναφορές σε αυτό ξεπερνούν τις 4.000.
Με βάση το SCOPUS έχουν γίνει >2000 βιβλιογραφικές αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του (h-index 25).

Πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο του Stanford (ΗΠΑ) τον κατέταξε στο top 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, τόσο για το έτος 2020 όσο και για το συνολικό του έργο (2003-2020).

Η εργασία Arabatzis, G and Grigoroudis, E. (2010). "Visitors’ satisfaction, perceptions and gap analysis: The case of Dadia - Lefkimi - Souflion National Park". Forest Policy and Economics, 12 (3): 163-172., για μια πενταετία (2010-2015) ήταν στα most cited articles του συγκεκριμένου περιοδικού.
Η εργασία Kyriakopoulos, G and Arabatzis, G. (2016). “Electrical energy storage systems in electricity generation: Energy policies, innovative technologies, and regulatory regimes". Renewable and Sustainable Energy Reviews 56, 1044–1067., για το 2016 ήταν στα most cited articles του συγκεκριμένου περιοδικού.
Επίσης του έχει απονεμηθεί το 2011 για την προσφορά του η εύφημος μνεία από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών.

Είναι μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών πολλών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς και μέλος συντακτικών επιτροπών ελληνικών περιοδικών.

Συμμετείχε/συμμετέχει σε 20 ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής. Δύο από αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και είναι τα παρακάτω:
α) Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks (BioEUParks). European Commission, Intelligent Energy Europe (2013-2016).
Το έργο BioEUParks έχει αξιολογηθεί ως ένα από τα τέσσερα έργα (μεταξύ 47 συνολικά) με τις μεγαλύτερες πρακτικές επιπτώσεις στην υλοποίηση πολιτικών Ευφυούς Ενέργειας στην Ευρώπη
(Intelligent Energy Europe – ΙΕΕ). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Review of bioenergy projects implemented under IEE II) καθώς και των επιτυχών πρακτικών του BioEUParks πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2016.
http://www.bioeuparks.eu/files/bioeuparks/Draft%20agenda%20Bioenergy%20in%20the%20EU-converting%20policies%20into%20impacts%206%20Octo....pdf

β) Horizon 2020. SEEMLA (2016-2018): Αειφορική Αξιοποίηση Βιομάζας από Οριακές Γαίες για Παραγωγή Ενέργειας στην Ευρώπη.

Επίσης ήταν/είναι Επιστημονικά υπεύθυνος σε δύο ερευνητικά προγράμματα.

Guest Editor επτά (7) διεθνών περιοδικών μεταξύ των οποίων το Operational Research: An International Journal (Springer) και το Annals of Operations Research (Springer). Μέλος της συντακτικής επιτροπής του τόμου με τίτλο “Decision Support Systems in Agriculture, Food and the Environment: Trends, Applications and Advances” (IGI Global, 2010).

Κριτής άρθρων για 65 διεθνή περιοδικά, καθώς και για πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Πέντε φορές προσκεκλημένος ομιλητής σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Visiting Scholar στο Aston Business School, Aston University 2010.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Ορεστιάδα, 2010.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου HAICTA 2013, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2013.
Μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), (2006-2008, Ειδικός Γραμματέας και 2008-2010, Β΄ Αντιπρόεδρος). Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ, Παράρτημα Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας), (2008-2012, 2012-2015 ταμίας). Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών 2013-2014. Μέλος του Δ.Σ. του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (2010-2012, Γενικός Γραμματέας 2012-2014).
Υπό την επίβλεψή του ολοκληρώθηκαν 4 διδακτορικές διατριβές και 40 μεταπτυχιακές διατριβές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web site and all contents © Copyright Ιωάννου Κωνσταντίνος, All rights reserved.
Free website templates