Αρχική

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Έρευνα

  Επικοινωνία

  Ανακοινώσεις

 

      1

        Ορεστιάδα, 6/05/2015

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Επ. Υπεύθυνος: Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Αν. Καθηγητής
Τηλ. 25520 41158, e-mail: garamp@fmenr.duth.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), το Τμήμα μας χρηματοδοτείται για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», μέχρι 31-10-2015. 
Η Πρακτική Άσκηση συμβάλει, στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος και στην ενίσχυση της γενικότερης προσπάθειας για ουσιαστική σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγή. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού για την περίοδο από 1-8-2015 έως 31-8-2015, οι φοιτητές θα λάβουν χρηματική αποζημίωση και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη πρακτικής άσκησης.

Καλούνται, μέχρι 19-6-2015 οι φοιτητές του 4ου έτους, να προσέρχονται στο εργαστήριο Δασικής Γενετικής προκειμένου να:
συμπληρώσουν τη Δήλωση Πρακτικής Άσκησης και τη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού

Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδόσουν βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς που να φαίνεται πρώτος δικαιούχος λογαριασμού ο φοιτητής και να προσκομίσουν φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του.
Επίσης να έχουν μαζί τους φωτοτυπίες της ταυτότητάς τους, του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ και τον ΑΜΑ (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ)

Τα δικαιολογητικά συμπληρώνονται στο εργαστήριο.
Ώρες 09:00 – 14:00, Δευτέρα ως Παρασκευή
Υπεύθυνος: Κασιμιάδης Δημήτρης. E-mail: dkasimia@fmenr.duth.gr

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Αν. Καθηγητής

                     

                                                           Ορεστιάδα, 1/ 5 / 2012

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Επ. Υπεύθυνος: Γαρύφαλλος Δ. Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής
τηλ 25520-41158, 6944-298499, E-mail: garamp@fmenr.duth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1-5-2012

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από 1-31 Αυγούστου του 2012 στα δασαρχεία και στις άλλες δασικές υπηρεσίες, να υποβάλουν το συντομότερο on-line αίτηση στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής του ΔΠΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki.duth.gr.
Σημείωση: οι φοιτητές θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

 

ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος να προσκομίσουν με τη λήξη της πρακτικής τους όλες τις βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποχρέωση στη γραμματεία.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

ΓαρύφαλλοςΑραμπατζής

Αρχείο έκθεσης πεπραγμένων σε μορφή Word

    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
     ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ορεστιάδα 1-8-2011

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) να πάρουν από τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών τις παρακάτω βεβαιώσεις:

1. Βεβαίωση περαίωσης από φορέα απασχόλησης και γραφείο Πρακτικής Άσκησης
2. Έκθεση επίδοσης του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης
3. Έκθεση αξιολόγησης για κάθε ασκούμενο φοιτητή από τον επιβλέποντα

Επίσης οι ίδιοι (οι φοιτητές) να συντάξουν
Αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης

 

Ο Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος
                                                                                                                         Γαρύφαλλος Αραμπατζής
                                                                                                                           Επίκουρος Καθηγητής

                                      

            ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
               ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
                                                                                 Ορεστιάδα, 8/ 6 / 2011
Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Επ. Υπεύθυνος: Γαρύφαλλος Δ. Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής
τηλ 25520-41158, 6944-298499, E-mail: garamp@fmenr.duth.gr

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) να προσκομίσουν στη γραμματεία του τμήματος (κ. Χ. Βαρσαμακίδη) από την Τρίτη 14/6/2011 (και όσο το δυνατόν συντομότερα) τα παρακάτω:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας (όχι επικυρωμένο)
  2. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (φωτοτυπία απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης)
  3. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς (φωτοτυπία η πρώτη σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού και 1ο όνομα ο φοιτητής)

Επίσης οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν κατά την προσέλευση τους στη γραμματεία τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Αίτηση απογραφής (έντυπο του ΙΚΑ)
  2. Εντολή πάγιας εντολής για πίστωση στον τραπεζικό τους λογαριασμό


Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Γαρύφαλλος Αραμπατζής
Επίκουρος Καθηγητής


              
            ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
               ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

                                                                                Ορεστιάδα, 27/ 5 / 2011

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Επ. Υπεύθυνος: Γαρύφαλλος Δ. Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής
τηλ 25520-41158, 6944-298499, E-mail: garamp@fmenr.duth.gr

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), το Τμήμα μας χρηματοδοτείται για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίων», για το χρονικό διάστημα 1-12-2010 έως 31-8-2013. 
Η Πρακτική Άσκηση συμβάλει, στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος και στην ενίσχυση της γενικότερης προσπάθειας για ουσιαστική σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την παραγωγή. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Το Τμήμα μας έχει θεσμοθετήσει από την ίδρυσή του την υποχρέωση, εκτός των άλλων, πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές, μετά την παρακολούθηση του 8ου εξαμήνου, σε Δασαρχεία και λοιπές δασικές υπηρεσίες, κατά τον μήνα Αύγουστο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού για το μήνα Αύγουστο, οι φοιτητές θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
Άμεσα (τις προσεχείς ημέρες) οι φοιτητές καλούνται να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Έκδοση ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Εφορία). [Όσοι ήδη έχουν δεν χρειάζεται να ξαναβγάλουν].
  2. Έκδοση ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ. [Όσοι ήδη έχουν δεν χρειάζεται να ξαναβγάλουν].
  3. Έκδοση βιβλιαρίου Τράπεζας Πειραιώς που να φαίνεται μόνο το δικό τους όνομα.
  4. Συμπλήρωση αίτησης για το φορέα που θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση (υπάρχει στη γραμματεία, κ. Βαρσαμακίδης).

Για την υπογραφή της σύμβασης με το φορέα και την εγγραφή σας στο ΙΚΑ, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος και της προσωπικής μου ιστοσελίδας.
Σημείωση: Οι ενημερώσεις από εδώ και πέρα θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, www.fmenr.duth.gr και της προσωπικής μου ιστοσελίδας, http://utopia.duth.gr/~garamp.

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

Γαρύφαλλος Αραμπατζής
Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web site and all contents Copyright Ιωάννου Κωνσταντίνος, All rights reserved.
Free website templates