Αρχική

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Έρευνα

  Επικοινωνία

  Ανακοινώσεις

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

  • Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
  • Εκτίμηση Αξιών Φυσικών Πόρων
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων, Έργων, Προγραμμάτων και Πολιτικών
  • Χωροταξικός Σχεδιασμός και Πολιτικές Χρήσεων Γης
  • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  • Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική
  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Μεθοδολογία Έρευνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web site and all contents Copyright Ιωάννου Κωνσταντίνος, All rights reserved.
Free website templates