Το έτος 1985  αποφοίτησα από το 19ο Λύκειο Θεσ/νίκης και την ίδια χρονιά πέτυχα ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις την εισαγωγή μου στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Αποφοίτησα τον Νοέμβριο του έτους 1990.

Το 1999 ολοκλήρωσα τη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τίτλο  «Βιολογία, οικολογία και ζημιές που προκαλούν τα κωνοφάγα και σποροφάγα έντομα της τραχείας πεύκης».

Είμαι έγγαμη μητέρα δύο παιδιών.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Δασική Προστασία

Δασικές πυρκαγιές

Βλάβες των δασικών δέντρων από βιοτικούς (έντομα, μύκητες κλπ.) και αβιοτικούς παράγοντες

Επιδράσεις της ρύπανσης στα δασικά οικοσυστήματα

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση