Συμμετοχή σε Συνέδρια με εργασία
 

 • Διεθνές συνέδριο με θέμα «Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach» August 27-1 September 2001, Thessaloniki - Greece.
 • 9ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο που έγινε στα Ιωάννινα 13-16 Νοεμβρίου 2001.
 • 10ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο που έγινε στην Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002.
 • 11ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο που έγινε στην Αρχαία Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003.
 • 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004. Μάλιστα συμμετείχα στο προεδρείο της επιστημονικής ενότητας «Ρύπανση Περιβάλλοντος και Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες».
 • 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο που έγινε στην Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005.
 • 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2006 με συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή.  
 • 1st European Conference on Education for Sustainable Development στην Ορεστιάδα και το Σουφλί 5-7 Οκτωβρίου 2007.
 • 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007.
 • 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Current Issues of Sustainable Development» στο Opole της Πολωνίας στις 16-17 Απριλίου 2007.
 • Διεθνές Συνεδρίου με θέμα «Landscape Architecture and New Technologies» που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα 25-26 Μαΐου 2007.
 • 1ου online Διεθνές Συνεδρίου Climate 2008, The world's climate neutral Scientific Climate Conference. http://www.climate2008.net
 • 14ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Πάτρα 1-4 Οκτωβρίου 2009.
 • Sustainable Landscape Planning and Safe, BENA Conference, 21-24 June 2012, Istanbul.
 • Protection and Restoration of the Environment XI, 3-6 July 2012, Thessaloniki.
 • 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος 8-10 Σεπτεμβρίου 2012.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.
 • 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece
 • 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013.
 • 10η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων - 13ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 21-23 Νοεμβρίου 2013.
 • 2st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013.
 • IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece.
 • 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July 2014, Skiathos, Greece.
 • 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη.