Καρανικόλα Π.  (1998). Βιολογία, Οικολογία και Βλάβες των Κωνοφάγων και Σποροφάγων Εντόμων της Τραχείας Πεύκης. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 197.

Βιβλία
Καϊλίδης Δ.  και Καρανικόλα Π. (2004). Δασικές Πυρκαγιές 1900 – 2000. Εκδόσεις Γιαχούδη. σελ. 434. ISBN: 960-7425-83-9

Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2015). Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ. ISBN: 978-960-9698-10-8
http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Forest_Fires.pdf

 

70.   Paraskevi K., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014). The supply and quality of urban water in arid island environments: case study from the Prefecture of Larnaka, Cyprus. Int.J. of Global Environmental Issues. (υπό δημοσίευση)

69. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). Η  κυνηγητική δραστηριότητα στο νησί της Κύπρου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 291-297.

68.  Karanikola P., Tampakis S., Panagopoulos T. and Karipidou-Kanari A. (2014). Residents’ evaluation of the city’s green infrastructure: The case of Kalamaria in the east of Thessaloniki, Greece. Proceedings in 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July, Skiathos, Greece, pp. 1117-1124.

67. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Karantoni M. I., and Tsantopoulos G. (2014). Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(4): 995-1005. doi:10.5194/nhess-14-995-2014

66. Tsantopoulos G., Andrea A., Tampakis S., Karanikola P. and Kousmani T. (2014). Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 231-240.

65. Karanikola P., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 175-184.

64. Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea V. (2014).  The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(1), pp. 374-377.

63. Karanikola, P., Τampakis, S., Tsantopoulos, G. and Digbasani C. (2014). The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on Environment and Development, 10, pp. 81-91.

62. Tampakis S., Karanikola P., Drosos V. and Zachou P. (2013). Evaluation of the problems of lake Pamvotida associated wite the residents of the city of Ioannina (Greece). Forestry Ideas, 19(2), pp. 187-200.

61. Tampakis S., Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V. Antipa N.-M. and Paroni D.-V. (2013). Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 346-350.

60. Andrea V., Tsantopoulos G. Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 336-340.

59. Τσίκας Α. και Καρανικόλα Π. (2013). Η οικολογική σημασία των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών (Formica rufa Group) στο δασικό οικοσύστημα και οι σημαντικότερες απειλές τους. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 710-719.

58. Καριπίδου - Κανάρη Α., Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 263-270.

57. Karanikola P., Tampakis S., Arabatzis G. and Maheridis A. (2013). Study on citizens’ information about forest fires: the case of Kavala. Procedia Technology, 8, pp. 482-487.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece.

56. Kantemeridou Ch., Τsantopoulos G., Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Participatory planning and local economic development: a case study of Northeast Halkidiki. Procedia Technology, 8, pp. 459-464.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 

55. Tampakis S., Tsantopoulos G., Panagopoulos T., Karanikola P. and Marri M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Grece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, 134-145.

54. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Zachou P. (2013). The quality of life of inhabitants in the city of Ioannina: The contribution of lake Pamvotida. Forestry Ideas, vol. 19, No 1 (45): 3-17.

53. Karanikola P., Tampakis S., Manolas E. and Tsantopoulos G. (2013). Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece. Spatial and Organizational Dynamics-Discussion Papers, 13: 5-15.

52. Ταμπάκης Σ., Kαρανικόλα Π., Μανώλας Ε. και Μούτα Ι. (2013). Τα έντομα στο κόσμο των παιδιών: Οι απόψεις μαθητών του δημοτικού στα σχολείου του κεντρικού και βόρειου Έβρου. Στο Τόμο των Α. Μόγια και Μ. Καΐλα (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση. (υπό δημοσίευση)

51. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Panagopoulos T. (2012). The co-existence of humans and companion animals in the city parks of Xanthi: The views of the citizens. Urban Studies Research, Vol. 2012, Article ID 462025, 8 pages. doi:10.1155/2012/462025

50. Τσόπελας Π. και Καρανικόλα Π. (2012). Υγεία των δασικών οικοσυστημάτων. Το δάσος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ. 173-186.

49. Ταμπάκης Σ., Ακριβούλη Κ., Kαρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος, σελ. 1554-1559.

48. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Κόκκας Χ. (2012). Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 614-619.

47. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E., Ταμπάκης Β. και Kαρανικόλα Π. (2012). Επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης στους κατοίκους και στο περιβάλλον της Σκιάθου. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 653-658.

46. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E. και Ακριβούλη Κ. (2012). Απόψεις σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Η περίπτωση των αγροτών της Νίκαιας Λάρισας. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 271-276.

45. Karanikola P., Karantoni M., Tampakis S. and Manolas E. (2012). Children discover the insects: The case of elementary school pupils in the Prefectures of Fthiotida and Larissa. Proceedings of “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2454-2463.

44. Karanikola P. and Tsikas A. (2012). The most important forest insects of Greece and their management. Proceedings of “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 1070-1076.

43. Tampakis S., Karanikola P., Aggelopoulos S., Andrea V. and Kokkas X. (2012). Functioning evaluation of urban green: The views of citizens in the city of Ioannina, Greece. BENA Conference, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, 21-24 June 2012, Istanbul, pp. 385-392.

42. Τσίκας Α. και Καρανικόλα Π. (2012). Το σποροφάγο έντομο Cydia (Laspeyresia, Enarmonia) conicolana Hey. (Lepidoptera, Tortricidae) και οι ζημιές που προκαλεί στους κώνους της Pinus brutia Ten στο περιαστικό δάσος Τσίγγλα Διδυμοτείχου στον Βόρειο Έβρο. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Ε. Τσαχαλίδη. Τόμος 3 (Μέρος πρώτο), σελ. 123-131.

41. Karanikola P. Tampakis S. Manolas E. and Papalinardos I. (2011). The 2007 forest fires in the prefecture of Ilia: The views of citizens with regard to the actions taken before, during and after the fires. International Journal of Environmental Studies, Vol. 68, No. 4, pp 687–701.

40. Μανωλάς Ε., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2010). Αποδάσωση και διάβρωση στην Αρχαία Ελλάδα. Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα (Επιμέλεια Ε. Μανωλάς), σελ. 95-104.

39. Tampakis S., Manolas E. and Karanikola P. (2010). Who are the Enemies of the Forest? The views of Loggers and Students. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 11, Issue 4, 1373-1381.

38. Manolas E., Tampakis S. and Karanikola P. (2010). Climate Change: The Views of Forestry Students in a Greek University. International Journal of Environmental Studies, Vol. 67, No. 4, pp 599–609. DOI: 10.1080/00207233.2010.499208

Παρουσιάσθηκε και στο 1ο online Διεθνές Συνεδρίου Climate 2008, The world's climate neutral Scientific Climate Conference. http://www.climate2008.net

37. Tampakis S., Karanikola P., Koutroumanidis T. and Tsitouridou Ch. (2010). Protecting the productivity of cultivated land: The viewpoints of farmers in Northern Evros. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 11, Issue 2, 601-613.

36. Ραντζούδη Ε., Καρανικόλα Π. και Αραμπατζή Σ. (2009). Καταγραφή των αφίδων (Hemiptera: Aphididae) στα φύλλα της Κατάλπης (Catalpa bignonioides) στο αστικό πράσινο της Ν. Ορεστιάδας. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ. 407-416.

35. Καρανικόλα Π. (2009). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, σελ. 39-50.

34. Karanikola P., Tampakis S. and Rantzoudi E. (2008). Evaluation of the Problems Created by Trees and Bushes to the Urban Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, book 3, vol 9, 698-709.

33. Karanikola P. and Tampakis S. (2008). Domestic Waste Management As A Means For Life Quality Improvement And Environmental Protection In The City Of Karditsa: Citizens’ Viewpoint. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol 3, Νο. 1, 73-82.

32. Manolas E, Karanikola P., Tampakis S., Alexoudis I. and Boutakis G., (2008) Educator Supervisors’ Features and Views on the Work of the Environmental Education Center of Soufli. Economic and Environmental Studies, No. 11/2008, 123-135p.

Παρουσιάσθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Current Issues of Sustainable Development» που πραγματοποιήθηκε στο Opole της Πολωνίας στις 16-17 Απριλίου 2007.

31. Ποϊραζίδης Κ., Τσαχαλίδης Ε., Καρανικόλα Π. και Μπακέας Κ. (2007). Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση της δυνητικής ανθρώπινης όχλησης στους ζωϊκούς πληθυσμούς με βάση τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ. 263-278.

30. Καρανικόλα Π., Παπαγεωργίου Α. και Μπακέας Κ. (2007). Έντομα και φυτά: Σχέσεις επιβίωσης και εξέλιξης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ. 51-66.

29. Τampakis S., Tsantopoulos G. and Karanikola P. (2007). Building environmental awareness: The case of Forestry students in a Greek University. Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and good Practice. Editors: W.L. Filho, Ε.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis. Published by Environmental Education Center of Soufli, Orestiada. pp 293-304.

Παρουσιάστηκε στο 1st European Conference on Education for Sustainable Development που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα και το Σουφλί 5-7 Οκτωβρίου, 2007.

28. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ. και Κουτρουμανίδης Θ. (2007). Οι απόψεις των γεωργών του Β. Έβρου σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007. Τόμος 1, σελ. 402-110.

27. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ. (2007). Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των δασών. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007. Τόμος 1, σελ. 132-141.

26. Rantzoudi E., Karanikola P. and Tampakis S. (2007). Functioning evaluation of trees and bushes in urban green. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνέδριου με θέμα «Landscape Architecture and New Technologies» που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα 25-26 Μαΐου 2007, σελ. 325-338.

25. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Μανωλάς Ε., Νίκου Γ., Ξανθόπουλος Β. και Καρασταμάτης Σ. (2008). Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος; Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ. 481-495.

24. Μανωλάς Ε., Walter L.F., Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2008). Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προαστασίας του περιβάλλοντος; Η χρήση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ερευνών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ. 471-480.

23. Tsachalidis E.,Karanikola P., Poirazidis K., Zografou D. (2006). Habitats and avifauna on the Island of Skiathos. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου. Vol 2, σελ. 154 – 162.

22. Karanikola P., Tampakis S., Tampakis Β., Karantoni M. (2006). Forest fires in the islands of Northern Sporades during the years 1965 – 2004. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου. Vol 1, σελ. 196 – 204.

21. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S., Tsantopoulos G. (2006). Assessing Global Environmental Problems: The Case of Forestry Students in a Greek University. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου. Vol 1, σελ. 189 – 195.

20. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2006). Αξιολόγηση προβλημάτων από τους επισκέπτες στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Σειρά VI – Τόμος 17 – Τεύχος 2, σελ. 17 -28.

19. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Τοπούζη Β. (2005). Απόψεις πολιτών του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την ανακύκλωση ως ένα μέσο μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 283 – 294.

18. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Τομαδάκης Ι. (2005). Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άρδα: Οι απόψεις των επισκεπτών. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 247 – 258.

17. Tampakis S., Papageorgiou A., Karanikola P., Arabatzis G. and Tsantopoulos G. (2005). The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view. New Medit, A Journal of Economics, Agriculture, and Environment. Issue 3/2005, 47 - 51 p.

16. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Αραμπατζή Ζ. (2005). Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Κωτούλα. σελ Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2, σελ. 821-832.

15. Καρανικόλα Π. και Σ. Ταμπάκης (2005). Οικοδομική πίεση στις δασικές εκτάσεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Κωτούλα. Τόμος ΜΒ/1 – VOL. 42/1, σελ. 169-184.

14. Καρανικόλα Π. και Μαρκάλας Σ. (2005). Βιολογία και δασοπονική σημασία του κωνοφάγου εντόμου της πεύκης Dioryctriamendacella Stgr. (Lepidoptera, Pyralidae). Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Σειρά II – Τόμος 16 – Τεύχος 1, σελ. 18 -23.

13. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Θ. Κουτρουμανίδης (2004). Μια πρώτη προσέγγιση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σε οικολογικά θέματα (Ανακύκλωση, Αναδάσωση και Βιολογικά Προϊόντα). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 376 – 382.

12. Καϊλίδης Δ., Καρανικόλα Π. και Σ. Ταμπάκης (2004). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα (1900-2000). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 249 – 258.

11. Καλαπανίδα – Κανταρτζή Μ. και Καρανικόλα Π. (2004). Καταγραφή φυλλοφάγων εντόμων δρυός στον Έβρο. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 69 – 74.

10. Καρανικόλα Π. και Σ. Ταμπάκης (2003). Κοινωνικές ομάδες και δασικές πυρκαγιές. Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003, σελ. 583 – 590.

9. Tampakis S., Papastaurou A., Goupos C. and P. Karanikola (2003). Assessment of protection and management of Greek forests. New Medit, A Journal of Economics, Agriculture, and Environment. Issue 3/2003, 37 - 41 p.

8. Ταμπάκης Σ. και Π. Καρανικόλα (2002). Οι δασικές πυρκαγιές και ο εθελοντισμός ως μέσο αντιμετώπισης τους. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002. σελ. 723-730.

7. Καρανικόλα Π. (2002). Cydia (Laspeyresia = Enarmonia)conicolana Heyl. (Lepidoptera, Torticidae) ένα σημαντικό σποροφάγο έντομο των κώνων σε αναδασώσεις Τραχείας Πεύκης (Pinusbrutia Ten.) στη Β. Ελλάδα. Δασική Έρευνα (νέα σειρά) Επιστημονική Επιθεώρηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, 15: σελ. 9-18.

6. Καρανικόλα Π. και Σ. Μαρκάλας (2001). Παρατηρήσεις στη βιολογία και την προσβολή των κώνων της τραχείας πεύκης από τοErnobiusoertzeni Schils. (Coleoptera, Anobiidae). Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ιωάννινα 13-16 Νοεμβρίου 2001, σελ. 280-286.

5. Karanikola P. and S. Markalas (2001). Insects attacking the cones of Pinus brutia Ten. in Northern Greece. Πρακτικά του Συνεδρίου του N.A.G.R.E.F. με θέμα «Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki – Grecee, 27 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβίου. Vol. 1: σελ. 337-341.

4. Ταμπάκης Σ. και Π. Καρανικόλα (1998). Αγαθά του δάσους και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Τόμος ΜΑ/2 – Vol. 41/2, σελ. 1411-1427.

3. Καρανικόλα Π. και Σ. Ταμπάκης (1998). Αίτια δασικών πυρκαγιών και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Τόμος ΜΑ/2 – Vol. 41/2, σελ. 1387-1410.

2. Καρανικόλα Π. (1998). Ο αναπαραγωγικός κύκλος των κωνοφόρων. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Τόμος ΜΑ/2 – Vol. 41/2, σελ. 1375-1385.

1. Καρανικόλα Π. και Σ. Ταμπάκης (1997). Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Κ.Π. Πανέτσου. Τόμος Μ/2 – Vol. 40/1, σελ. 447-468.