Καρανικόλα Π.  (1998). Βιολογία, Οικολογία και Βλάβες των Κωνοφάγων και Σποροφάγων Εντόμων της Τραχείας Πεύκης. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 197.

Βιβλία
Καϊλίδης Δ.  και Καρανικόλα Π. (2004). Δασικές Πυρκαγιές 1900 – 2000. Εκδόσεις Γιαχούδη. σελ. 434. ISBN: 960-7425-83-9

Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2015). Δασικές Πυρκαγιές και Κοινωνία. Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θ., 147 σελ. ISBN: 978-960-9698-10-8
http://utopia.duth.gr/~stampaki/files/Forest_Fires.pdf

 

Διεθνή περιοδικά με κρίση
1. Tampakis S., Papastavrou A., Goupos C. and Karanikola P. (2003). Assessment of protection and management of Greek forests.  New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 2(3), pp. 37-41.
2. Tampakis S., Papageorgiou A., Karanikola P., Arabatzis G. and Tsantopoulos G. (2005). The forest fires in the Mediterranean from a policy point of view. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture, and Environment, 4(3), pp. 47-51.
3. Manolas E, Karanikola P., Tampakis S., Alexoudis I. and Boutakis G., (2008) Characteristics of Educator Supervisors and their Views on the Work of the Environmental Education Center of Soufli. Economic and Environmental Studies, 11/2008, pp. 123-135.
Παρουσιάσθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Current Issues of Sustainable Development» που πραγματοποιήθηκε στο Opole της Πολωνίας στις 16-17 Απριλίου 2007.
4. Karanikola P. and Tampakis S. (2008). Domestic Waste Management as a Means For Life Quality Improvement and Environmental Protection in the City of Karditsa: Citizens’ Viewpoint. International Journal of Sustainable Development and Planning, 3(1), pp. 73-82.
5. Karanikola P., Tampakis S. and Rantzoudi E. (2008). Evaluation of the Problems Created by Trees and Bushes to the Urban Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, 9(3), pp. 698-709.
6. Tampakis S., Karanikola P., Koutroumanidis T. and Tsitouridou Ch. (2010). Protecting the productivity of cultivated land: The viewpoints of farmers in Northern Evros. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(2), pp. 601-613.
7. Manolas E., Tampakis S. and Karanikola P. (2010). Climate Change: The Views of Forestry Students in a Greek University. International Journal of Environmental Studies, 67(4), pp. 599-609.
Παρουσιάσθηκε και στο 1ο online Διεθνές Συνεδρίου Climate 2008, The world's climate neutral Scientific Climate Conference. http://www.climate2008.net
8. Tampakis S., Manolas E. and Karanikola P. (2010). Who are the Enemies of the Forest? The views of Loggers and Students. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(4), pp. 1373-1381.
9. Karanikola P. Tampakis S. Manolas E. and Papalinardos I. (2011). The 2007 forest fires in the prefecture of Ilia: The views of citizens with regard to the actions taken before, during and after the fires. International Journal of Environmental Studies, 68(4), pp. 687-701.
10. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S. and Panagopoulos T. (2012). The co-existence of humans and companion animals in the city parks of Xanthi: The views of the citizens. Urban Studies Research, Vol. 2012, Article ID 462025, 8 pages. doi:10.1155/2012/462025
11. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Tsantopoulos G. (2013). Analyzing the impacts of information in the prevention of forest fires in Greece. Spatial and Organizational Dynamics-Discussion Papers, 1(2), pp. 71-81.
12. Karanikola P.,  Tampakis S., Manolas E. and Zachou P. (2013). The quality of life of inhabitants in the city of Ioannina: The contribution of lake Pamvotida. Forestry Ideas, 19(1), pp. 3-17.
13. Tampakis S., Tsantopoulos G., Panagopoulos T., Karanikola P. and Marri M. (2013). Protection and Enhancement of the Protected Area of Vai Palm Forest in Crete, Greece: the Views of the Local Population. Landscape Architecture, 02/2013, pp. 134-145.
14. Kantemeridou Ch., Τsantopoulos G., Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Participatory planning and local economic development: a case study of Northeast Halkidiki. Procedia Technology, 8, pp. 459-464.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 
15. Karanikola P., Tampakis S., Arabatzis G. and Maheridis A. (2013). Study on citizens’ information about forest fires: the case of Kavala. Procedia Technology, 8, pp. 482-487.
Παρουσιάστηκε στο 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece. 
16. Tampakis S., Karanikola P., Drosos V. and Zachou P. (2013). Evaluation of the problems of lake Pamvotida associated wite the residents of the city of Ioannina (Greece). Forestry Ideas, 19(2), pp. 187-200.
17. Karanikola, P., Τampakis, S., Tsantopoulos, G. and Digbasani C. (2014). The public zoo as recreation and environmental education area: Visitor’s perceptions and management implications. WSEAS Transactions on Environment and Development, 10, pp. 81-91.
18. Τampakis, S., Karanikola, P., Tsantopoulos, G. and Andrea V. (2014).  The role of forest protected areas: a gateway community resident approach, case evidence from Cyprus. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(1), pp. 374-377.
19. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Karantoni M. I., and Tsantopoulos G. (2014). Facing and managing natural disasters in the Sporades Islands, Greece. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(4): 995-1005. doi:10.5194/nhess-14-995-2014
20. Stoikou M.G. and Karanikola P. (2014). The entomofauna on the leaves of two forest species, Fagus sylvatica and Corylus avelana, in Menoikio Mountain of Serres. Entomologia Hellenica, 23, pp.65-73.
21. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S. and Karantoni M. I., (2015). Perception and Knowledge about Natural Disasters in the Sporades Islands of Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology, 16(2), pp. 498-509.
22. Karanikola, P., Tampakis, S., Drosos, V., Varlamis, N. (2015). Informing Residents to Natural Disasters: The Case Study Results from |Northern Evros, Greece, CEUR Workshop Proceedings, pp. 107-116.
Παρουσιάστηκε στο 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), September 17-20, 2015, Kavala, Greece.
23. Karanikola, P., Tampakis, S., Paschalidou, A., Matoli, A. (2015). The Views of Residents for the Actions Taken Before, During and After a Forest Fire: The Case Study of Larnaca Prefecture in Cyprus Island, CEUR Workshop Proceedings, pp. 755-764.
Παρουσιάστηκε στο 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015), September 17-20, 2015, Kavala, Greece.
24. Paschalidou, A.K., Kassomenos, P., Karanikola, P. (2015). Disaggregating the contribution of local dispersion and long-range transport to the high PM10 values measured in a Mediterranean urban environment, Science of the Total Environment, 527-528 (2015), pp. 119-125.
25. Karanikola, P.P., Tsantopoulos, G.E., Tampakis, S.A., Andrea, V.A., Matoli, A.N. (2016). The supply and quality of urban water in arid island environments: A case study from the prefecture of Larnaka, Cyprus. International Journal of Global Environmental Issues.  Volume 15 (1-2), pp. 100-111.
26.Tsikas, A., Karanikola, P., Papageorgiou, A.C. (2016). Distribution and physical traits of red wood ant mounds in a managed Rhodope mountains forest, Environmental Monitoring and Assessment 188: 436, DOI 10.1007/s10661-016-5398-9
27. Karanikola, P., Panagopoulos, T., Tampakis, S., Karipidou-Kanari, A. (2016). A perceptual study of users’ expectations of urban green infrastructure in Kalamaria, municipality of Greece, Management of Environmental Quality: An International Journal, 27(5), pp. 568-584.
28. Panagopoulos, T., Karanikola, P., Tampakis, S., Gounari, N., Tampakis, A. (2017). Rural renaissance - fostering innovation and business opportunities in the quarry sector of Paggaio Municipality, CEUR Workshop Proceedings, pp.415-421.
Παρουσιάστηκε στο 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), September 21-24, 2017, Chania, Greece.
29. Karanikola, P., Tampakis, S., Florou, F., Tampaki, Z. (2017). Residents’ information about renewable forms of energy in the island of Cyprus, CEUR Workshop Proceedings, pp. 462-468.
Παρουσιάστηκε στο 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), September 21-24, 2017, Chania, Greece.
30. Karanikola, P., Tampakis, S., Zafeiriou, E., Akrivouli, K. (2017). Local people attitudes towards wetland management. The case of Lake Karla in Greece, Journal of Environmental Protection and Ecology, 18(3), pp.1268-1276.
31. Karanikola, P., Panagopoulos, T., Tampakis, S. (2017). Weekend visitors' views and perceptions at an urban national forest park of Cyprus during summertime. Journal of Outdoor Recreation and Tourism Volume 17, 1 March 2017, pp. 112-121.
32. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S., Tsantopoulos G. (2018). Cycling as a Smart and Green Mode of Transport in Small Touristic Cities. Sustainability, 10, 268; doi:10.3390/su10010268.
33. Tampakis S., Andrea V., Karanikola P. and Karali Z. (2018). Assessment of municipal waste management policies by the citizens of Orestiada, Greece. Journal of Regional Socio-Economic Issues,  in the special issue: “An approach to the sustainability pillars: Studying Environment, Society and Economy for a better future”, in press.
34. Tampakis S., Panagopoulos T., Karanikola P., Papadopoulos A. (2018). Development, Pollution and Stakeholders’ Activities for the Protection of the Coastal and Marine Environment. Journal of Environmental Protection and Ecology, 3 (19), in press.
35. Tampakis S., Manolas E., Karanikola P. and Koronos D. (2018). The impact of tourism on the development of the city of Edessa: The view of the citizens. Journal of Regional Socio-Economic Issues, 8(2), in press.
36. Zafeiriou E., Arabatzis G., Karanikola P., Tampakis S. and Tsiantikoudis S. (2018). Agricultural commodity and crude oil prices: An empirical investigation of their relationship. Sustainability, 10, 1199; doi:10.3390/su10041199.
37. Zafeiriou, E., Tampakis, S., Karanikola, P., and Tampakis A. (2018). Residents’ perceptions on socioeconomic impacts of a wetland project; the case of Lake Karla. Accepted for publication to International Journal of Ecological Economics and Statistics, in press.

Ελληνικάπεριοδικάμεκρίση
1. Καρανικόλα Π. (2002). Cydia (Laspeyresia = Enarmonia) conicolana Heyl. (Lepidoptera, Torticidae) ένα σημαντικό σποροφάγο έντομο των κώνων σε αναδασώσεις Τραχείας Πεύκης (Pinusbrutia Ten.) στη Β. Ελλάδα. Δασική Έρευνα (νέα σειρά) Επιστημονική Επιθεώρηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας,  15: σελ 9-18.
2. Καρανικόλα Π. και Μαρκάλας Σ. (2005). Βιολογία και δασοπονική σημασία του κωνοφάγου εντόμου της πεύκης Dioryctriamendacella Stgr. (Lepidoptera, Pyralidae). Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Σειρά II – Τόμος 16 – Τεύχος 1, σελ. 18 -23.
 Β3. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2006). Αξιολόγηση προβλημάτων από τους επισκέπτες στον παραποτάμιο χώρο αναψυχής του Άρδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά VI – Τόμος 17 – Τεύχος 2, σελ. 17-28.
4. Καρανικόλα Π. (2009). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.  Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 1ος Τόμος, σελ. 39-50.
5. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). Οι απόψεις των κυνηγών της Κύπρου για τη θήρα και την προστασία της άγριας πανίδας. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 6ος Τόμος: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον, σελ. 173 - 186.
6. Ταμπάκης Σ., Καρανικολα Π., Δρόσος Β., Δημητρακόπουλος Α. και Δούκας Α.-Κ. (2014). Προτάσεις για την απασχόληση των νέων σε έργα αντιπυρικής προστασίας πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πυρκαγιά. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 6ος Τόμος: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον, σελ. 187 - 197.
7. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Αραμπατζής Γ., Αντύπα Ν.-Μ. και Παρώνη Δ.-Β. (2014). Η άποψη των πολιτών της Ορεστιάδας σχετικά με το ποδήλατο και τη χρήση του στο αστικό περιβάλλον. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 6ος Τόμος: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον, σελ. 215 - 228.
8. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Φλώρου Φ. και Μενοίκου Χ. (2016). Το Εθνικό Πάρκο Αθάλασσας στην Κύπρο: Η ικανοποίηση των επισκεπτών. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 8ος Τόμος: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον, σελ. 130 - 141.
9. Σούτσας Κ., Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Mίγκου Φ. (2017). Η λίμνη Κερκίνη: Απόψεις των κατοίκων για τη διαχείριση της. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, σελ. 69 - 84.
10. Στόικου Μ., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Α. (2017). Τα φυλλοφάγα έντομα της οξιάς και της φουντουκιάς στη Βόρεια Ελλάδα και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον πληθυσμό της. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, σελ. 85 - 98.
11. Καριπίδου-Κανάρη Α., Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2017). Η συμβολή του αστικού πρασίνου στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, σελ. 99 - 107.
12. Παναγούσης Χ. και Καρανικόλα Π. (2017). Μορφολογία και οικολογία του εντόμου Rhyacioniabuoliana (Lepidoptera, Torticidae) στη Νότια Ελλάδα. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 9ος Τόμος: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, σελ. 108 - 114.

Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση
1. Karanikola P. and Markalas S. (2001). Insects attacking the cones of Pinus brutia Ten. in Northern Greece. Πρακτικά του Συνεδρίου του N.A.G.R.E.F. με θέμα «Forest Research: A Challenge for an Integrated European Approach, Thessaloniki – Grecee, 27 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβίου. Vol. 1: σελ. 337-341.
2. Tsachalidis E., Karanikola P., Poirazidis K., Zografou D. (2006).  Habitats and avifauna on the Island of Skiathos. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas», Νάξος και Κόρωνος, 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου. Vol 2, σελ. 154 – 162.
3. Karanikola P., Manolas E., Tampakis S., Tsantopoulos G. (2006). Assessing Global Environmental Problems: The Case of Forestry Students in a Greek University.  Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 189-195.
4. Karanikola P., Tampakis S., Tampakis Β., Karantoni M. (2006). Forest fires in the islands of Northern Sporades during the years 1965 – 2004. Proceedings of the 2006 Naxos International Conference on Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas, E. I. Manolas (Ed.), Vol. 1, pp. 196-204.
5. Rantzoudi E., Karanikola P. and Tampakis S. (2007). Functioning evaluation of trees and bushes in urban green. International Proceedings of Conference  on «Landscape Architecture and New Technologies» Drama May 25-26  2007, p 325-338.
6. Tampakis S., Karanikola P., Aggelopoulos S., Andrea V. and Kokkas X. (2012). Functioning evaluation of urban green: The views of citizens in the city of Ioannina, Greece. BENA Conference, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, 21-24 June 2012, Istanbul, pp. 385-392.
7. Karanikola P. and Tsikas A. (2012). The most important forest insects of Greece and their management. Proceedings of “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 1070-1076.
8. Karanikola P., Karantoni M., Tampakis S. and Manolas E. (2012). Children discover the insects: The case of elementary school pupils in the Prefectures of Fthiotida and Larissa. Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment XI”, 3-6 July 2012, Thessaloniki, pp. 2454-2463.
9. Andrea V., Tsantopoulos G. Tampakis S. and Karanikola P. (2013). Operational guidelines for effective management in National Parks: case study from locals and visitors in Evros, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 336-340.
10. Tampakis S., Karanikola P., Tsantopoulos G., Andrea V. Antipa N.-M. and Paroni D.-V. (2013). Exploring the positive and negative impacts of bicycling in the city of Orestiada, Greece. Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013) Slovakia, 2 - 6 December 2013, pp. 346-350.
11. Karanikola P., Tsantopoulos G., Tampakis S., Andrea V. and Matoli A. (2014) Quality, quantity and management of urban water supply in the Prefecture of Larnaka, Cyprus. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 175-184.
12. Tsantopoulos G., Andrea A., Tampakis S., Karanikola P. and Kousmani T. (2014). Local people’s opinions on wetlands vary for different wetlands types: comparative study of Prespa National Park and Amvrakikos Wetlands National Park, Greece. IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, 22-24 March 2014, Patras, Greece, pp. 231-240.
13. Karanikola P., Tampakis S., Panagopoulos T. and Karipidou-Kanari A. (2014). Residents’ evaluation of the city’s green infrastructure: The case of Kalamaria in the east of Thessaloniki, Greece. Proceedings in 12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 29 June - 3 July, Skiathos, Greece, pp. 1117-1124.
14. P. Karanikola P., Panagopoulos T., Tampakis S. and Kontou-Bouglali A. (2016) Views, needs, attitudes, personal reflections on behavior and demographics of cyclists and affected residents in the city of Preveza, Greece. Proceedings in 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment 3rd to 8th July, Mykonos island, Greece, pp. 785-791.
15. Tampakis S., Panagopoulos T., Karanikola P. and Ypsilopoulos P. (2016).  The contribution of the marine and coastal environment in the quality of resident’s life in the city of Kavala. Proceedings in 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment 3rd to 8th July, Mykonos island, Greece, pp. 839-846.
16. Panagopoulos Τ., Antunes M.D.C., Karanikola P., Lakoova L. (2017). Rural renaissance through synergies of land and sea communities. Proceedings of the Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning & Economics, Thessaloniki, Greece, June 25-30, pp. 1217-1222.
17. Karanikola P., Tampakis S., Pistola V. (2017). Residents’ Evaluation to the Urban Green Infrastructure in a Medium Site City in Greece. Proceedings in 18th Hellenic Forestry Congress & International Workshop, Edessa 8-11/10/2017, pp. 1624-1630.

Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κρίση
1. Καρανικόλα Π. και Σ. Μαρκάλας  (2001). Παρατηρήσεις στη βιολογία και την προσβολή των κώνων της τραχείας πεύκης από τοErnobiusoertzeni Schils. (Coleoptera, Anobiidae). Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, Ιωάννινα 13-16 Νοεμβρίου 2001, σελ. 280-286.
2. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2002). Οι δασικές πυρκαγιές και ο εθελοντισμός ως μέσο αντιμετώπισης τους. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τρίπολη 26-29 Μαΐου 2002, σελ. 723-730.
3. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2003). Κοινωνικές ομάδες και δασικές πυρκαγιές. Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Ολυμπία 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2003, σελ. 583-590.
4. Καλαπανίδα – Κανταρτζή Μ. και Καρανικόλα Π. (2004). Καταγραφή φυλλοφάγων εντόμων δρυός στον Έβρο. Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 69 – 74.
5. Καϊλίδης Δ., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2004). Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα (1900-2000). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 249-258.
6. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Κουτρουμανίδης Θ. (2004). Μια πρώτη προσέγγιση των απόψεων των πολιτών της Ορεστιάδας σε οικολογικά θέματα (Ανακύκλωση, Αναδάσωση και Βιολογικά Προϊόντα). Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ν. Ορεστιάδα 7 - 9 Μαΐου 2004, σελ. 376-382.

7. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Τομαδάκης Ι. (2005). Αναψυχή στην παραποτάμια περιοχή του Άρδα: Οι απόψεις των επισκεπτών. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 247-258.
8. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς Ε. και Τοπούζη Β. (2005). Απόψεις πολιτών του Δήμου Καρδίτσας σχετικά με την ανακύκλωση ως ένα μέσο μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Δράμα 2 – 5 Οκτωβρίου 2005, Τόμος I, σελ. 283-294.
9. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Γατά Σ. (2007). Οι απόψεις των υλοτόμων της Αρναίας σχετικά με τους δασικούς συνεταιρισμούς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των δασών. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 132-141.
10. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ. και Κουτρουμανίδης Θ. (2007). Οι απόψεις των γεωργών του Β. Έβρου  σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καστοριά 2 – 5 Οκτωβρίου 2007, Τόμος 1, σελ. 402-110.
11. Ραντζούδη Ε., Καρανικόλα Π. και Αραμπατζή Σ. (2009). Καταγραφή των αφίδων (Hemiptera: Aphididae) στα φύλλα της Κατάλπης (Catalpa bignonioides) στο αστικό πράσινο της Ν. Ορεστιάδας. Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Πάτρα 1 – 4 Οκτωβρίου 2009, σελ.  407-416.
12. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E. και Ακριβούλη Κ. (2012). Απόψεις σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων: Η περίπτωση των αγροτών της Νίκαιας Λάρισας. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 271-276.
13. Ταμπάκης Σ., Μανωλάς E., Ταμπάκης Β. και Kαρανικόλα Π. (2012). Επίδραση της τουριστικής ανάπτυξης στους κατοίκους και στο περιβάλλον της Σκιάθου. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 653-658.
14. Kαρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Κόκκας Χ. (2012). Προβλήματα που προκαλούν τα δέντρα και οι θάμνοι στο αστικό περιβάλλον της πόλης των Ιωαννίνων. Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Θεσσαλίας, 8-10 Σεπτεμβρίου 2012, Σκιάθος, σελ. 614-619.
15. Ταμπάκης Σ., Ακριβούλη Κ., Kαρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2012). Οι απόψεις των γεωργών της Νίκαιας Λάρισας σχετικά με την προστασία της παραγωγικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 27-30 Σεπτεμβρίου 2012, Βόλος, σελ. 1554-1559.
16.  Καριπίδου - Κανάρη Α., Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Τσαντόπουλος Γ. (2013). Χώροι πρασίνου και αναψυχής του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: Οι απόψεις των πολιτών. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 264-271.
17. Τσίκας Α. και Καρανικόλα, Π. (2013). Η οικολογική σημασία των κόκκινων δασικών μυρμηγκιών (Formica rufa Group) στο δασικό οικοσύστημα και οι σημαντικότερες απειλές τους. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 6 – 9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 713-722.

18. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Καρτανά Σ. (2014). Η  κυνηγητική δραστηριότητα στο νησί της Κύπρου. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου «Λιβάδια - Κτηνοτροφία: Έρευνα και Ανάπτυξη», 1-3 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη, σελ. 291-297.
19. Καρανικόλα Π., Ταμπάκης Σ., Τσαντόπουλος Γ. και Κουτσάγια Χ. (2015). Ο ζωολογικός κήπος των Τρικάλων ως χώρος αναψυχής και γνωριμίας με την άγρια πανίδα: Οι απόψεις των επισκεπτών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε CD, 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος.
20. Ταμπάκης Σ., Συμεωνίδης Α. Καρανικόλα Π. και Μανωλάς Ε. (2016). Το επάγγελμα του δασολόγου: Οι απόψεις των φοιτητών Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο, Νέα Ορεστιάδα, 16-18 Οκτωβρίου 2015, σελ. 250-262.
21. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π. και Χαραλάμπους Γ. (2017). Ενέργειες για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην επαρχία της Πάφου της Κύπρου: Οι απόψεις των πολιτών. Πρακτικά 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο & International Workshop / Έδεσσα 8-11/10/2017, σελ. 1220-1226.

Κεφάλαια βιβλίων
1. Τampakis S., Tsantopoulos G. and Karanikola P. (2007). Building environmental awareness: The case of Forestry students in a Greek University.  Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and good Practice. Editors: W.L. Filho, Ε.I. Manolas, M.N. Sotirakou, G.A. Boutakis. Published by Environmental Education Center of Soufli, Orestiada, pp. 293-304.
Παρουσιάστηκε στο 1st European  Conference on Education for Sustainable Development  που πραγματοποιήθηκε στην Ορεστιάδα και το Σουφλί 5-7 Οκτωβρίου, 2007.
2.  Μανωλάς Ε., Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2010). Αποδάσωση και διάβρωση στην Αρχαία Ελλάδα. Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα (Επιμέλεια Ε. Μανωλάς), σελ. 95-104.
3. Τσόπελας Π. και Καρανικόλα Π. (2012). Υγεία των δασικών οικοσυστημάτων. Το δάσος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. WWF Ελλάς, Αθήνα, σελ. 173-186.
4. Ταμπάκης Σ., Kαρανικόλα Π., Μανώλας Ε. και Μούτα Ι. (2013). Τα έντομα στο κόσμο των  παιδιών: Οι απόψεις μαθητών του δημοτικού στα σχολείου του κεντρικού και βόρειου Έβρου. Στο Τόμο των Μ. Καΐλα, Α. Μόγια και Β. Παπαβασιλείου (επιμ.), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στις αρχές του 21ου αιώνα – Νέοι προβληματισμοί και προκλήσεις. Εκδόσεις Διάδραση, σελ. 475-496.
5. Αραμπατζή Σ. και Kαρανικόλα Π. (2013). Η καταγραφή της εντομοπανίδας της λεύκης στην περιοχή του Β. Έβρου. Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη, Τόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, σελ. 33 -41.
6. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Μανωλάς Ε. και Γώττης Σ. (2018). Κεφάλαιο 7: Αξιολογώντας τα Αγαθά του Δάσους: Η Περίπτωση των Κατοίκων της Βάλια Κάντα. Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης. Αφιερωμένο στην Μνήμη του Καθηγητή Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά, σελ. 95-105.

Επιστημονικές επετηρίδες με κριτική επιτροπή
1. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1997). Το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Τόμος Μ/1-VOL.40/1. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κ. Πανέτσου, σελ. 447-467.
2. Καρανικόλα Π. (1998).  Ο αναπαραγωγικός κύκλος των κωνοφόρων Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή κ. Λουκά Γ. Αρβανίτη. Τόμος ΜΑ/2 – Vol. 41/2, σελ. 1375-1385.
3. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (1998). Αίτια δασικών πυρκαγιών και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1387-1410.
4. Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (1998). Αγαθά του δάσους και πολίτες. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Λ. Αρβανίτη, Τόμος ΜΑ/2 – VOL. 41/2, σελ 1411-1427.
5. Καρανικόλα Π. και Ταμπάκης Σ. (2005). Οικοδομική πίεση στις δασικές εκτάσεις. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Δ. Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/1 – VOL. 42/1, σελ. 169-184.
6. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Τσαντόπουλος Γ. και Αραμπατζή Ζ. (2005). Αξιολόγηση των παραγόντων ρύπανσης από τους φοιτητές Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π.Θ προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Κωτούλα, Τόμος ΜΒ/2 – VOL. 42/2, σελ. 821-832.
7. Καρανικόλα Π., Παπαγεωργίου Α. και Μπακέας Κ. (2007). Έντομα και φυτά: Σχέσεις επιβίωσης και εξέλιξης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ.  51-66.
8. Ποϊραζίδης Κ., Τσαχαλίδης Ε., Καρανικόλα Π. και Μπακέας Κ. (2007). Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ποσοτικοποίηση της δυνητικής ανθρώπινης όχλησης στους ζωϊκούς πληθυσμούς με βάση τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη. Τομος 1, σελ.  263-278.
9. Μανωλάς Ε.,  Walter L.F., Ταμπάκης Σ. και Καρανικόλα Π. (2008). Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Η χρήση αποτελεσμάτων δειγματοληπτικών ερευνών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ.  471-480.
10. Ταμπάκης Σ., Καρανικόλα Π., Μανωλάς Ε., Νίκου Γ., Ξανθόπουλος Β. και Καρασταμάτης Σ. (2008). Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση του περιβάλλοντος; Ποιος πρέπει να επωμιστεί το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος; Οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Κ. Σίδερη, Τόμος 1, σελ. 481-495.
11. Τσίκας Α. και Καρανικόλα Π. (2012). Το σποροφάγο έντομο Cydia (Laspeyresia, Enarmonia) conicolana Heyl. (Lepidoptera, Tortricidae) και οι ζημιές που προκαλεί στους κώνους της Pinus brutia Ten στο περιαστικό δάσος Τσίγγλα Διδυμοτείχου στον Βόρειο Έβρο. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. προς τιμή του Καθηγητή κ. Ε. Τσαχαλίδη. Τόμος 3 (Μέρος πρώτο), σελ. 123-131.