Το έτος 1985  αποφοίτησα από το 19ο Λύκειο Θεσ/νίκης και την ίδια Από τον Ιούλιο  έως τον Οκτώβριο του έτους 1993 εργάσθηκα ως ωρομίσθιος Δασολόγος στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης.

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του έτους 1993 εργάσθηκα ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής στο 2ο ΙΕΚ Θεσ/νίκης στο κλάδο «Ειδικός δασικής προστασίας».

Από τον Οκτώβριο  έως το Δεκέμβριο του έτους 1994 εργάσθηκα στο Δασαρχείο Σκοπέλου στη σύνταξη μελετών διάνοιξης πέντε δασοδρόμων Γ’ κατηγορίας.

Εργάστηκα ως διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης για επτά ακαδημαϊκά εξάμηνα από το 2000-2003.    

Από την 11-12-2003 έως και σήμερα εργάζομαι ως μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας (ΦΕΚ. 301 / 3-12-2003 τ. Γ΄) στο γνωστικό αντικείμενο «Υλωρική – Δασική Εντομολογία» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και από την 4-4-2008 ως μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια (ΦΕΚ. 292 / 4-4-2008 τ. Γ΄).