Ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:
 
α) σε προπτυχιακό επίπεδο σήμερα διδάσκω τα εξής μαθήματα:
· Δασική Παθολογία (3ο εξάμηνο)
· Δασική Εντομολογία (4ο εξάμηνο)
· Δασικές Πυρκαγιές (8ο εξάμηνο) σε συνδιδασκαλία
· Ζωολογία (1ο εξάμηνο) σε συνδιδασκαλία
· Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος (3ο εξάμηνο)
· Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων (3ο εξάμηνο) σε συνδιδασκαλία
· Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων (7ο εξάμηνο)
· Φυτοφάρμακα (8ο εξάμηνο)

β) στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος διδάσκω σήμερα
· Εφαρμοσμένη Ζωολογία (χειμερινό εξάμηνο)
· Συστηματική των εντόμων (εαρινό εξάμηνο)
· Ηθολογία ζώων (εαρινό εξάμηνο) σε συνδιδασκαλία

γ) τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη έχω διδάξει επιπλέον τα εξής μαθήματα 
· Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
· Ιχθυοκαλλιέργεια
· Εκτροφή Θηραμάτων
· Οικολογία Θηραματικών Ειδών