ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Στα πλαίσια των γενικότερων επαγγελματικών δραστηριοτήτων μου, πραγματοποίησα τις παρακάτω μελέτες αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης αρχιτεκτονικών έργων (κυρίως διατηρητέων κτηρίων): - Μελέτη αποκατάστασης νεοκλασικής οικίας στην οδό Ερεσσού 22, Εξάρχεια. Η μελέτη περιελάμβανε την αποτύπωση της διατηρητέας νεοκλασικής οικίας, την εκπόνηση αντισεισμικής μελέτης καθώς και τη μελέτη μορφολογικής αποκατάστασης του κτηρίου. Το 1981 εκδόθηκε η άδεια επισκευών. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των τοιχοποιιών, των δαπέδων, τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων και αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών – μορφολογικών στοιχείων της όψης. Το έτος 2000 πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη και έκδοση άδειας συμπληρωματικών επισκευών μετά το σεισμό του 1999. - Μελέτη αποκατάστασης νεοκλασικής οικίας στην οδό Καλλισπέρη 30, Ακρόπολη Η μελέτη περιελάμβανε την πλήρη αποτύπωση της διατηρητέας νεοκλασικής οικίας στην οδό Καλλισπέρη 30, Ακρόπολη, την εκπόνηση αντισεισμικής μελέτης καθώς και την πλήρη μελέτη αποκατάστασής της (αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών– εξωτερικών σοβάδων οροφής, υδραυλικές-ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, και αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών–μορφολογικών στοιχείων της όψης προκειμένου να στεγάσει υπηρεσίες του ΥΠΠΟ. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν το 1982-84 υπό την επίβλεψη μου. - Μελέτη αποκατάστασης υστερονεοκλασικής οικίας στην οδό Κηφισίας 317 (πρώην οικία Τρικούπη) Η μελέτη περιελάμβανε την πλήρη αποτύπωση του διατηρητέου κτηρίου, διερεύνηση της παθολογίας του και των προβλημάτων που παρουσίασε μετά το σεισμό του 1981 και μελέτη αποκατάστασής του (επισκευή ρωγμών, αποκατάσταση όψεων, αντικατάσταση στέγης). Το έτος 2000 πραγματοποιήθηκε νέα μελέτη και έκδοση άδειας συμπληρωματικών επισκευών (μετά το σεισμό του 1999) και εσωτερικών διαρρυθμίσεων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματικός χώρος. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την επίβλεψή μου. - Μελέτη αποκατάστασης οικίας της εποχής του μεσοπολέμου στην οδό Προπυλαίων 35 (Μακρυγιάννη- Ακρόπολη). Η μελέτη περιελάμβανε: τη λεπτομερή αποτύπωση των όψεων και των χαρακτηριστικών εκλεκτικιστικών μορφολογικών στοιχείων της, την ανάλυση της παθολογίας του κτηρίου, τη μελέτη αποκατάστασης, την επισκευή των βλαφθέντων στοιχείων του οικοδομικού οργανισμού από το σεισμό του 1981, την αποκατάσταση αρχιτεκτονικών- μορφολογικών στοιχείων του και, τέλος, τη χρωματική μελέτη των όψεων). - Μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και κατασκευή στεγάστρου προστασίας του προϊστορικού οικισμού του Ντίκιλι-Τας (αρχαίοι Φίλιπποι- Καβάλα). Μετά το πέρας της ανασκαφής των νεολιθικών οικιών του αρχαιολογικού χώρου στο Ντίκιλι-Τας, μου ανατίθεται από την ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας η μελέτη προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Μεταξύ των άλλων, εκπονούνται οι μελέτες μερικής ανακατασκευής των προϊστορικών κατοικιών που εντοπίστηκαν, του στεγάστρου προστασίας της ανασκαφής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Η κατασκευή στεγάστρου προτάθηκε να γίνει από αντικολλητή ξυλεία με φορά των οριζοντίων δοκαριών παράλληλη με αυτή των δρόμων του προϊστορικού οικισμού προκειμένου να επιτευχθεί η προέκταση στο τρισδιάστατο χώρο των ευρημάτων της ανασκαφής. - Στέγαστρο στο αρχαίο νεώριο στα Άβδηρα. Μετά την αποτύπωση μίας σειράς πλίνθων θεμελίωσης του αρχαίου νεωρίου που εντοπίστηκε κατά την διάρκεια των ανασκαφών στα αρχαία Άβδηρα, μου ανατίθεται η μελέτη κατασκευής στεγάστρου για την προστασία του. Στη μελέτη προτάθηκε η κατασκευή μονόριχτης ξύλινης στέγης, που αναπαριστά κατά το ήμισυ (και σε μικρότερο ύψος) την αρχική δίριχτη οροφή των νεωρίων. Ως κάλυψη της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν πολυκαρμπονικά ημιδιαφανή φύλλα (εργοδότης: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών). - Προστασία αρχαιολογικού χώρου στην Αρχαία Φαλάσαρνα, Ν. Κρήτη. Η μελέτη, εκτός από τις γενικές προτάσεις προστασίας-ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου μετά από την ανασκαφή, προέβλεπε την κατασκευή στεγάστρου στον κλασικό κυκλικό πύργο του τείχους της αρχαίας Φαλάσαρνας στην Ν. Κρήτη. Προτάθηκε η χρησιμοποίηση τεσσάρων υποστυλωμάτων από αντικολλητή ξυλεία, που στο ανώτερο σημείο τους συγκρατούνται με δύο διασταυρούμενα οριζόντια δοκάρια κατ’ αναπαράσταση των δύο (κάθετων μεταξύ τους) τοιχαρίων που αποκαλύφθηκαν από την ανασκαφή, στο εσωτερικό του Πύργου. Από τα οριζόντια δοκάρια προτείνεται η ανάρτηση προεντεταμένης  μεμβράνης, η οποία στερεώνεται σε κυκλική μεταλλική στεφάνη συνδεδεμένη με τα εξωτερικά υποστυλώματα, καλύπτοντας έτσι το εσωτερικό του πύργου. (εργοδότης Υπ. Πολιτισμού, υπευθ. αρχαιολόγος Ελ. Χατζιδάκη). - Μελέτη κατασκευής στεγάστρου της αρχαιολογικής ανασκαφής του Τομέα ΙΙ στην πόλη των αρχαίων Αβδήρων. Μετά το πέρας της ανασκαφής στην περιοχή του Τομέα ΙΙ, εκπονώ τη μελέτη κατασκευής στεγάστρου στην περιοχή της μνημειακής κλίμακας και των βωμών του Ιερού της Δήμητρας και της Κόρης. Η κατασκευή στεγάστρου προτάθηκε να γίνει από επαναλαμβανόμενα πλαίσια διαστάσεων 2Χ2x0.4 μέτρα κατασκευασμένα από αντικολλητή ξυλεία. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται μεταξύ τους και υποβαστάζονται από μεταλλικούς κοιλοδοκούς, η θεμελίωση των οποίων πραγματοποιείται σε επιλεγμένες σημειακές θέσεις χωρίς να επηρεάζονται τυχόν υποκείμενες αρχαιότητες. Για τη κάλυψη της κατασκευής προτάθηκε η χρήση ημιδιαφανών πολυκαρμπονικών φύλλων . (εργοδότης: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών). - Μελέτη επέκτασης λιμενοβραχίονα και καταγραφή υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Επιδαύρου. Ανάθεση από το Δήμο της Παλαιάς Επιδαύρου των εργασιών καταγραφής και τεκμηρίωσης των υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων της περιοχής του λιμανιού σε σχέση με τις χερσαίες. Σκοπός της παραπάνω εργασίας ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέου λιμένα στην περιοχή. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την πρόταση εναλλακτικών λύσεων κατασκευής λιμενοβραχίονα και ταυτόχρονα ανάδειξης των αρχαιοτήτων. - Μελέτη τεκμηρίωσης αρχαιολογικού χώρου Άσπρου Πύργου στην Ν. Σίφνο. Η εργασία περιελάμβανε την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής του Άσπρου Πύργου στην Ν. Σίφνο με σκοπό τον προσδιορισμό των ορίων του αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχεια την αποτύπωση του ίδιου του μνημείου (εργοδότης ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-αρχαιολόγος Στ. Σαμαρτζίδου). Για την αποτύπωση των λειψάνων του ίδιου του μνημείου, λόγω του κυλινδρικού του σχήματος χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από τις κοινές μεθόδους αποτύπωσης με απ’ ευθείας μετρήσεις επί του μνημείου, η χρήση ηλεκτρονικού θεοδόλιχου για τον προσδιορισμό φωτοσταθερών επί του μνημείου, η λήψη φωτογραφιών και η επεξεργασία τους με μονοεικονικές φωτογραμμετρικές μεθόδους και, τέλος, η ανάπτυξη του κυλινδρικού σχήματος του μνημείου σε επίπεδο. - Αρχαιολογικός χώρος Άσπρου Πύργου στη Ν. Σέριφο. Η εργασία περιελάμβανε την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής με σκοπό τον προσδιορισμό των ορίων του αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχεια την αποτύπωση του ίδιου του μνημείου (εργοδότης ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-αρχαιολόγος Στ. Σαμαρτζίδου). Λόγω της ομοιότητας του μνημείου με το προηγούμενο, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μέθοδοι τεκμηρίωσης. - Θάλαμος ελέγχου οπτικοακουστικών μέσων στο Θέατρο των αρχαίων Φιλίππων Καβάλας. Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης και πρόταση κατασκευής και μορφολογικής ένταξης θαλάμου ελέγχου οπτικοακουστικών μέσων στο Θέατρο των αρχαίων Φιλίππων Καβάλας. Προτάθηκαν δύο λύσεις: α) Αναπαράσταση μικρού τμήματος του επιθεάτρου σύμφωνα με την υπάρχουσα λεπτομερή τεκμηρίωση των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών μελών και τοποθέτηση εντός αυτού του θαλάμου οπτικοακουστικών μέσων και β) κατασκευή μικρού μεταλλικού θαλάμου με κάλυψη από πολυκαρμπονικά φύλλα σε σχήμα τέτοιο ώστε να αναπαριστά το εσωτερικό της καμαροειδούς οροφής του ρωμαϊκού διαδρόμου του επιθεάτρου. Η στήριξη της κατασκευής αυτής προτάθηκε να γίνει πάνω σε υδραυλικό ανυψωτικό μηχάνημα. έτσι ώστε να ανυψώνεται κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και να βυθίζεται κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μη διαταράσσεται η μορφολογική ενότητα των ερειπίων του αρχαιολογικού χώρου. (εργοδότης ΙΗ’ Ε.Π.Κ.Α Καβάλας σε συνεργασία με την Προϊσταμένη αρχαιολόγο κ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και τον καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γ. Καραδέδο). - Ν. Θάσος – θέση Σκάλα Σωτήρος: Μελέτη αποτύπωσης προϊστορικού οικισμού και πρόταση αξιοποίησης του μνημείου. Η εργασία μου ανατέθηκε από την ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Καβάλας και αποσκοπούσε στην : Α) λεπτομερή αποτύπωση του χώρου σε κλίμακες 1: 50 και 1: 20, και Β) πρόταση ανάδειξης του μνημείου και διαμόρφωσης του χώρου προκειμένου να επιτευχθεί η επισκεψιμότητά του. Αποτυπώθηκαν η κάτοψη και οι όψεις του οικισμού, προκειμένου να αποδοθούν στο σχέδιο όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της τοιχοποιίας, τα χαρακτηριστικά οικοδομικά συστήματα και τεχνοτροπίες της προϊστορικής εποχής (fish bone masonry), καθώς και οι οικοδομικές φάσεις του μνημείου. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός μεθόδων τεκμηρίωσης. Πιο συγκεκριμένα, για τη σύνταξη του σχεδίου της κάτοψης, λόγω της απαιτουμένης ακρίβειας, η τεκμηρίωση ξεκίνησε με τη μέτρηση των συντεταγμένων χαρακτηριστικών σημείων του αρχαίου τείχους με τη χρήση ηλεκτρονικού θεοδόλιχου, τα οποία σημεία σημειώνονταν ταυτόχρονα πάνω στο μνημείο με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό τους. Παρά τις σχετικές μικρές διαστάσεις του μνημείου (17x24 μέτρα), ελήφθησαν περίπου 1200 συντεταγμένες λόγω των καμπύλων γραμμών και την παντελή έλλειψη ευθειών. Στη συνέχεια, με βάση το σχέδιο των συντεταγμένων και τα σημεία αναφοράς πάνω στο μνημείο, ελήφθησαν πρόσθετες απ’ ευθείας μετρήσεις ταυτόχρονα με τον επί τόπου και υπό κλίμακα σχεδιασμό των υπολοίπων τμημάτων του. Οι όψεις του μνημείου σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συντεταγμένες των φωτοσταθερών σημείων σε χαρακτηριστικές θέσεις (μετρημένα όπως παραπάνω), τα οποία φωτογραφήθηκαν με ψηφιακή μηχανή. Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των φωτογραφιών των όψεων μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με σκοπό την ανόρθωση των φωτογραφιών σύμφωνα με τις συντεταγμένες και τη δημιουργία ελεγχομένου ορθοφωτομωσαϊκού. Μετά την επανασχεδίαση του φωτομωσαϊκού επί χάρτου, έγινε επαλήθευση και συμπλήρωση του σχεδίου in situ, προκειμένου ν΄ αποτυπωθούν πρόσθετα στοιχεία, καθώς και να αποδοθεί και γραφικά το ύφος του μνημείου. Για τις παραπάνω εργασίες χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα VERM, ACAD και I/RAS-C. Μελέτη αποκατάστασης όψεων του «Μεγάρου Μακεδονικών Σπουδών» στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάστηκα ως επιστημονικός σύμβουλος και εκπόνησα τη «Μελέτη αποκατάστασης όψεων του Μεγάρου Μακεδονικών Σπουδών» στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας (γραφείο αρχ/να Σ. Διγενή), εκπόνησα τη μελέτη αποκατάστασης των όψεων του κτηρίου και πραγματοποίησα εκ νέου λεπτομερείς αποτυπώσεις με χρήση φωτογραμμετρικών μεθόδων. Η μελέτη περιελάμβανε την ανάλυση των υπαρχόντων προβλημάτων του περιβάλλοντος χώρου, της παθολογίας των υλικών και ανάλυση των φθορών του κτηρίου. Οι προτάσεις αποκατάστασης των όψεων περιελάμβαναν την προστασία και καθαρισμό των μαρμάρων και των επιχρισμάτων των όψεων, καθώς και μικρές επεμβάσεις για την μελλοντική προστασία τους με βασικό κριτήριο την ελάχιστη παραμόρφωση του αρχιτεκτονικού ύφους του μνημείου. Μελέτη ανάδειξης-ενοποίησης του αρχαιολογικού χώρου Ν. Μήλου Εκπόνηση μελέτης ενοποίησης του αρχαιολογικού χώρου Ν. Μήλου (αρχαίο θέατρο) με τις κατακόμβες (ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-αρχαιολόγος Στ. Σαμαρτζίδου). Η μελέτη περιελάμβανε τη σύνταξη του γενικού τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής, τη χάραξη πορείας-μονοπατιού - αρχαιολογικού περιπάτου και την κατασκευή ελαφριών κατασκευών εξυπηρέτησης των επισκεπτών (σταθμών ξεκούρασης, belvedere, W.C. κλπ). Μελέτη προστασίας αρχαιολογικού χώρου Σεισών στη Ν. Κρήτη. Η μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση της παράκτιας ζώνης και των αρχαιοτήτων του αρχαιολογικού χώρου Σεισών και την εκπόνηση μελέτης προστασίας του από τη θαλάσσια διάβρωση και τους κυματισμούς. Στη μελέτη αυτή προτείνεται η αγκυροβόληση πλωτών στοιχείων από τσιμέντο διαστάσεων 5.00Χ1.50Χ0.80 μέτρων παράλληλα με την ακτογραμμή του αρχαίου οικισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυματισμοί. Ταυτόχρονα, τα πλωτά στοιχεία χρησιμεύουν και σαν παραλιακά κρηπιδώματα για το δέσιμο των σκαφών επιλύνοντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των τοπικών αλιέων. Το ήδη διαβρωμένο πρανές του αρχαιολογικού χώρου προτείνεται να καλυφθεί με γεώπανα και χώμα και να φυτευτεί προκειμένου να διατηρήσει τη συνοχή του. Με το τρόπο αυτό θάβονται και προστατεύονται από τη συνεχή φθορά εξ’ αιτίας των κυματισμών οι αρχαιότητες μέχρις ότου αποφασιστεί η αρχαιολογική τους διερεύνηση.  Μελέτη Αλιευτικού Μουσείου Αμβρακικού. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής και Μουσειολογικής μελέτης του Αλιευτικού Μουσείου Αμβρακικού στη θέση Κόπραινα του Νομού Άρτας. Η μελέτη αυτή αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος της Ε.Ε. PESCA, που υλοποιείται από τη Νομαρχία Άρτας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το οποίο συνεργάζομαι (καθηγητής Ν. Μάργαρης). Η μελέτη περιλαμβάνει επεμβάσεις σε υπάρχοντα διατηρητέα κτήρια του Αμβρακικού κόλπου (παλαιά τελωνεία του Ελληνικού Κράτους) με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους με λειτουργίες κατάλληλες και σχετικές με τις αλιευτικές δραστηριότητες της περιοχής. Η μελέτη περιλαμβάνει: α) τη διαμόρφωση προϋπάρχοντος κτιρίου και την επαναχρησιμοποίησή του ως χώρου έκθεσης παραδοσιακών εργαλείων και τρόπων αλιείας στην περιοχή, β) την ανακατασκευή κτηρίου και τη χρησιμοποίησή του για την έκθεση παραδοσιακών πλοιαρίων και μεθόδων παραδοσιακής ναυπηγικής, γ) τη δημιουργία περιπτέρου στις όχθες του Αμβρακικού με σκοπό την πρόσβαση των επισκεπτών σε παραδοσιακά πλοιάρια και την περιήγησή τους στο κόλπο, και δ) τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Τεκμηρίωση αρχαιολογικών ανασκαφών στο Προμαχώνα Σερρών. Η εργασία αυτή αναφέρεται στη συμμετοχή μου στην Ελληνοβουλγαρική ανασκαφή συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στα σύνορα των δύο χωρών και συγκεκριμένα στη θέση Πετρίτσι. Πραγματοποιήθηκαν αποτυπώσεις και 3διάστατες απεικονίσεις τόσο των ανασκαφικών τομών όσο και του ευρύτερου      αρχαιολογικού χώρου. Μελέτη Αποτύπωσης, Στερέωσης και Αποκατάστασης Πύργου Βιλαρδουίνου στο Νοτιοανατολικού άκρο Φρουρίου Μεθώνης Πελοποννήσου. Μελέτη – Πρόταση Αποκατάστασης των Σιδεράδικων- Ιστορικό Κέντρο του δήμου Σαπών. Μελέτη Τεκμηρίωσης διατηρητέου κτηρίου στα Μιχαλογλέικα Ξάνθης Η μελέτη περιελάμβανε την πλήρη αποτύπωση της διατηρητέας οικίας Λιάμπα. στην οδ. Αγ. Βλασίου 25, του οικοδομικού συγκροτήματος «Μιχαλογλεϊκα» στην πόλη της Ξάνθης. Μελέτη Αποκατάστασης επανάχρησης κτηρίου και πρόταση αποκατάστασης - συντήρησης εσωτερικών τοιχογραφιών της οικίας Λιάμπα στα Μιχαλογλέικα Ξάνθης.  Η μελέτη περιελάμβανε την εκπόνηση αντισεισμικής μελέτης καθώς και την πλήρη μελέτη αποκατάστασής της (αντικατάσταση δαπέδων, εσωτερικών – εξωτερικών σοβάδων οροφής, υδραυλικές-ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, και αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών – μορφολογικών στοιχείων της όψης. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου. Μελέτη Αποτύπωσης και μελέτη ανάδειξης (πορείες, στέγαστρο προστασίας) Αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Πλωτινόπολης στο Διδυμότειχο Έβρου.. Μελέτη αποκατάστασης υφιστάμενου κτηρίου (κεραμοποιείο), αλλαγή χρήσης (οικία) και  προσθήκη κατ΄ επέκταση στο διατηρητέο  οικισμό Υψηλού της Άνδρου. Αποτύπωση Αρχαιολογικών ευρημάτων στη θέση Αγ. Κωνσταντίνος – Δήμητρα. Χρήση 3Δ ψηφιακού σαρωτή. Αποτύπωση Πύργου Μαρμαρίου, στην Αμφίπολη Σερρών. Χρήση 3Δ ψηφιακού σαρωτή.            Καπναποθήκες ΥΠΠΟ – Ξάνθη  Μελέτη αποτύπωσης, αποκατάστασης και πρόταση επανάχρησης-ανάδειξης των Καπναποθηκών του ΥΠΠΟ επί της οδού Έλλης.            Καπναποθήκες ΥΠΠΟ – Ξάνθη  Μελέτη και πρόταση επανάχρησης-ανάδειξης των Καπναποθηκών του ΥΠΠΟ επί της οδού Έλλης. Πρόταση αλλαγής χρήσης σε: γραφεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσία, εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων, μικρό αμφιθέατρο και εκθεσιακός πολυχώρος δραστηριοτήτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
1978  1979  1982  1983  1994 1995  1996  1997  1997 1998  1997 -  1998 1998  1999 1999 -  2000  2002 -  3  2007  2009 -  2010  2010  2010 -  2011  2011 2012 2011 2013
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (1976). Μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (1976). Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS (μέλος του Δ.Σ. από το 2010 και Γεν. Γραμματέας από το 2011). Μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αλεξάνδρειας. Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) (γεν. Γραμματέας 1980-84) Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης (επί σειρά ετών διατέλεσα Γενικός Γραμματέας). Ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Αλεξάνδρειας. Μέλος της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Ιδρυτικό Μέλος και Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Προστασίας Θαλάσσιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής (Ίδρυμα Μιχελή). Μέλος της Εταιρείας Ερευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ) Μέλος του Ελληνικού ICOMOS, Γεν. Γραμματέας 2011-13, και Αντιπρόεδρος 2013- και μέλος των κάτωθι επιστημονικών ομάδων του διεθνούς ICOMOS Fortifications and Military Heritage (ICOFORT), ως Expert member, Vernacular Architecture (CIAV), Expert voting member, 20th century Architecture (ISC20c): Expert, Underwater Cultural Heritage (ICUCH), Expert voting member ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ICOMOS. Η προληπτική παρακολούθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν μια από τις κύριες δραστηριότητες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ICOMOS. Οι πιο προβληματικές περιπτώσεις ήταν: Underwater Cultural Heritage at Risk: AIGINA ANCIENT HARBOR (Nikolaos LIANOS) HISTORIC MINES AT LIMENARIA, THASSOS, (Nikolaos LIANOS, Sofia SPIROPOULOU) The historical city of Herakleion, Mines in the area of Pylos, Messenia, Stolen antiquities Vandalisms in the city of Athens, Ancient mines in Limenaria Thassos. CONFERENCE “THE FUTURE OF PROTECTION MANAGEMENT FOR ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN TIMES OF ECONOMIC CRISIS” ICOMOS Hellenic National Committee has organized in collaboration with ICAHM (International Committee on Archaeological Heritage Management) an international conference on the future and new challenges facing the Protection Management of Archaeological Heritage. The conference was organized in the frame of celebrating the fortieth anniversary of the World Heritage Convention as well as of the fiftieth anniversary of the Venice charter. The scope of this conference was to present and use past experience with a view to contribute as a think tank to new ways of managing the protection and preservation of archaeological heritage in times of economic crisis. The papers presented at the conference have thoroughly examined the challenges that cultural heritage anticipates and many examples from around the world have been put into discussion. Emphasis was given to Greece, taking into consideration that it belongs to the ICAHM South- East Mediterranean Region and the grave difficulties it faces today. After the completion of the sessions and the final discussion a strategic program was put forward focusing on the contribution and collaboration of governments, international committees, affiliated universities and experts as well as on the better use of technology and the efforts of volunteers. Opening greetings were addressed by A.Tzitzikosta, president of the Hellenic National Committee of UNESCO, M. Vardinoyiannis, UNESCO Advocate and President of the Foundation for the Child and the Family, D. Pantermalis, Director of the New Acropolis Museum, C. Spirtzis, President of Technical Chamber of Greece. A full publication of the conference is going to be released soon.Responsible: Helena KORKA Contribution: Evangelia KARDARA, Dimitra KORAKAKI, Anna LEKKA, Nikolaos LIANOS, Athanasios NAKASIS, Sofia SPYROPOULOU                                            ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Μελέτη αποτύπωσης και προτάσεις αποκατάστασης της εκκλησίας Αγ. Νικολάου στο χωριό Πλάτανος της ορεινής Ναυπακτίας. Η μελέτη περιελάμβανε: τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής, πλήρη αποτύπωση του μνημείου, αναγωγές όψεων και ιστορική διερεύνηση. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με τις προτάσεις αποκατάστασης (σε συνεργασία με τον αρχ. Γρ. Πουλημένο) και παρουσιάστηκε στο Γ΄ Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών, Οκτώβριος 2004. 2. Κάστρο Μεθώνης. Αποτύπωση και μελέτη αποκατάστασης του Πύργου του Βιλλαρδουίνου (12ος-13ος αι). 3. Συμμετοχή με τη ομάδα Δομόρυνθος ως σύμβουλος στο Διεθνή Διαγωνισμό για το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Καΐρου (1999). 4. Μελέτες αποκατάστασης και επίβλεψη των εργασιών στα παρακάτω κτίρια: Ερεσσού 22 Νεοκλασικό διατηρητέο κτήριο. Υποβολή μελέτης και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Νέα Εικόνα για την Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων». Ιπποκράτους 93, Πολυκατοικία δεκαετίας του 60. Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων, μελέτη επισκευής ζημιών σεισμού και χρωματισμού όψεων. Υποβολή μελέτης και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Νέα Εικόνα για την Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων». Ερεσσού 18 και Μαυρομιχάλη. Πολυκατοικία δεκαετίας του 30. Εκπονήθηκε μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου που περιελάμβανε: ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ολική αποξήλωση σοβάδων, χρωματική μακέτα, νέα επιχρίσματα και χρήση χρώματος μέσα στο επίχρισμα, δίνοντας στις όψεις μια τελική επιφάνεια γήινη με ελαφρά κυμαινόμενη χρωματική διαβάθμιση στη συνολική επιφάνεια. Ασκληπιού 43. Πολυκατοικία δεκαετίας του 60. Αποκατάσταση εσωτερικών όψεων, μελέτη επισκευής βλαβών από σεισμό, μελέτη χρωματισμού. Υποβολή μελέτης και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Νέα Εικόνα για την Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων». Κηφισίας 317 (σε εξέλιξη). Μελέτη αποκατάστασης ζημιών εκ σεισμού, πρόταση νέας εσωτερικής διαρρύθμισης και λειτουργίας του ως ιατρικό διαγνωστικό Κέντρο. Εμπορικό κέντρο Florida Mall Γλυφάδα. Μελέτη διαμόρφωσης και επίβλεψη εργασιών των συστεγασμένων Ιατρείων Γ. Κουτρούλη και Μ. Μιχαλάκη. Ερεσσού 18. Μελέτη αποκατάστασης-διαρρύθμισης τεσσάρων διαμερισμάτων και ενός καταστήματος. Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη. Μελέτη διαρρύθμισης και επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης του Δικηγορικού γραφείου Ελ. Αναμπόλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ