Αναφέρονται συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του διδακτικού μου έργου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ. Π.Θ. - Μέλος πενταμελούς Επιτροπής για τη σύνταξη του «Κανονισμού Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας» Πρόεδρος: Χ. Αθανασόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ, Μέλη: Ε. Αμερικάνου, Επίκ. Καθηγήτρια ΔΠΘ, Ν. Λιανός, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Χ. Λέντη, φοιτήτρια, Χ. Κουτσοτάσιος, φοιτητής (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 427/30-06-2003). - Σύνταξη σημειώματος «Θεματολογία Διπλωματικών Εργασιών» (Οκτώβριος 2003, 2004) Το σημείωμα συντάχθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών στο αρχικό στάδιο επιλογής συγκεκριμένου θέματος για την εκπόνηση της Διπλωματικής τους Εργασίας, από το ευρύτατο γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το μάθημα της Μορφολογίας – Ρυθμολογίας. - Σύνταξη αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων: «Εφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία Ι, ΙΙ», «Μορφολογία-Ρυθμολογία, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων Ι, II», «Μορφολογία- Ρυθμολογία, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων ΙΙΙ, IV», «Μορφολογία-Ρυθμολογία, Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών Ι, II», για τον Οδηγό Σπουδών 2004-2005 του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.(πρβλ. Οδηγό Σπουδών 2004-2005 σελ.134-140, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Σχολής κ. Χρ. Αθανασόπουλο). - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2001-2002 Εξεταστής-Βαθμολογητής του μαθήματος: «Εφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία», 2ος Εξεταστής-Βαθμολογητής του μαθήματος: «Τοπογραφία-Τοπογραφικές Αποτυπώσεις του Χώρου-Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία και το GIS» - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2002-2003 Εξεταστής-Βαθμολογητής του μαθήματος: «Μορφολογία-Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων» (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 1383/11-07- 2002) - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2003-2004. Εξεταστής-Βαθμολογητής του μαθήματος: «Μορφολογία-Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων» (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 1319/09- 06-2003) - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής υποψηφίων ειδικών κατηγοριών καθ’ υπέρβαση εγγραφής για λόγους υγείας σε ποσοστό 3% Ακαδ. Έτους 2003-2004. Εξεταστής του ειδικού μαθήματος: «Γραμμικό Σχέδιο». (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 254/25-09-2003). - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ακαδ. Έτους 2004-2005 Εξεταστής-Βαθμολογητής του μαθήματος: «Μορφολογία-Ρυθμολογία: Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτηρίων» (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 1350/03- 06-2004) - Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής υποψηφίων ειδικών κατηγοριών καθ’ υπέρβαση εγγραφής για λόγους υγείας σε ποσοστό 3% Ακαδ. Έτους 2004-2005 Εξεταστής του ειδικού μαθήματος: «Γραμμικό Σχέδιο». (Έγγραφο Τμ. Αρχ. Μηχ. 232/07-10-2004) Προτάσεις έγκρισης προμήθειας βιβλίων, προκειμένου να διανεμηθούν στους φοιτητές ως διδακτικά συγγράμματα, όπως παρακάτω: Ακαδημαϊκό Έτος 2002-2003: Π. Μιχελής, Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Ίδρυμα Παν. & Έφης Μιχελή, Αθήνα 2002, για τα μαθάματα «Μορφολογία – Ρυθμολογία, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV», (3ου, 4ου, 5ου και 6ου εξαμήνου) και «Μορφολογία – Ρυθμολογία, Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθμών Ι, ΙΙ» (7ου και 8ου εξαμήνου). Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004: Π. Μιχελής, Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Ίδρυμα Παν. & Έφης Μιχελή, Αθήνα 2002, για το μάθημα «Μορφολογία – Ρυθμολογία, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων  Ι» (3° Εξάμηνο). Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005: Π. Μιχελής, Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη, Ίδρυμα Παν. & Έφης Μιχελή, Αθήνα 2002, για το μάθημα «Μορφολογία – Ρυθμολογία, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Κτιρίων  Ι» (3ου  εξαμήνου) Ν. Λιανός, Παραστατική Γεωμετρία, Αξονομετρία, Προοπτική, Σκιαγραφία, Ε.Α.Δ.Π.Δ.Π.Θ., Ξάνθη 2003, για το μάθημα «Εφαρμοσμένη Γεωμετρία-Προοπτική και Σκιαγραφία Ι» (1ου εξαμήνου). Σύνταξη βιβλιογραφίας 120 τίτλων, για την αγορά βιβλίων στο πλαίσιο εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. για τις ανά- γκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ II». (Επιστ. Υπεύθυνος: 0.1. Δαλακούρας, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ). Επιλογή και αγορά βιβλίων στα πλαίσια εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω πιστώσεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Συνοδός εκπαιδευτικής εκδρομής Ακαδ. Έτους 2004-2005, 70 φοιτητών του 3ου και 4ου Έτους Σπουδών στη Βαρκελώνη (18-23 Απριλίου 2005) επιφορτισμένος με την ξενάγηση τους σε επιλεγμένα κτήρια και περιοχές, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδρομής που διανεμήθηκε στους φοιτητές πριν την αναχώρηση. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος  Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ