Εχω οριστεί μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.) σε 12 υπό εκπόνηση Διδακτορικές Διατριβές, σε 7 από τις οποίες ως Επιβλέπων όπως παρακάτω: 2. Υποψήφια Διδάκτωρ: Ελένη Αθανασιάδου Αριθμός Συνεδρίασης: 1/26-09-2002 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α) Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κυρία Ελένη Αμερικάνου ως επιβλέπουσα. β) Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Αθανασόπουλος ως μέλος. γ) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαος Λιανός ως μέλος. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Το αίθριο. Ιστορία και προβληματισμοί πάνω στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές μορφές». Ανακοινώθηκε στην αριθμ. 3/07-11-2003 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 3. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Παναγιώτης Κόκκορης Αριθμός Συνεδρίασης: 1/26-09-2002 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Ιάκωβος Ποταμιάνος ως επιβλέπων. β) Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Αθανασόπουλος ως μέλος. γ) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαος Λιανός ως μέλος. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Φευγαλέες αισθητικές αξίες και αρχιτεκτονική μορφοπλασία». Ανακοινώθηκε στην αριθμ. 3/07-11-2002 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 6. Υποψήφιος Διδάκτωρ:  Ιωάννης Αθηναίος Αριθμός Συνεδρίασης: 3/20-11-2003 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαος Μπάρκας ως επιβλέπων, β) Καθηγητής του Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.. κ. Χρήστος Αθανασόπουλος ως μέλος, γ) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ.Νικόλαος Λιανός ως μέλος, Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ακουστική συμπεριφορά εξειδικευμένων χώρων συνάθροισης κοινού και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων». Ανακοινώθηκε στην αριθμ 4/ 15-1-2004 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 7. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Αριθμός Συνεδρίασης: 2/4-11-2004 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α)Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαος Λιανός ως επιβλέπων, β)Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Αθανασόπουλος ως μέλος, γ) Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ κα. Ελένη Αμερικάνου ως μέλος, Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Κριτική Διερεύνηση της Εφαρμογής της Σύγχρονης Τεχνολογίας και των Συστημάτων Δομής, στην Αρχιτεκτονική Παραγωγή». Ανακοινώθηκε στην με αριθμό 6/ 24-02-2005 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 11. Υποψήφια Διδάκτωρ : Καλυψώ Αποκορωνιωτάκη-Πολιτειάδου Αριθμός Συνεδρίασης:2/4-11-2004 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α) Επίκουρη  Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κα.Ελένη Αμερικάνου ως επιβλέπουσα, β) Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Χρήστος Αθανασόπουλος ως μέλος, γ) Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. κ. Νικόλαος Λιανός ως μέλος. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Προσβάσιμες φιλικές πόλεις – σχεδιάζοντας για όλους» Ανακοινώθηκε στην αριθμ 6/ 24-02-2005 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 12. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Ιωάννης Βασιλειάδης, Αριθμός Συνεδρίασης: 2/4-11-2007 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: α) Νικόλαος Λιανός,  Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ., ως επιβλέπων, β) Αλέκα Γερολύμπου, Τακτική Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ., ως μέλος, γ) Μιχάλης Νομικός, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ., ως μέλος. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Πολυώροφη Αρχιτεκτονική στη Μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη».                                   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Αινείας Οικονόμου. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής συγκρότησης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραδοσιακών κατοικιών του 19ου αι. στην  Φλώρινα». Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Ε.Μ.Π.  (απόφαση συν. 23/05/2007 ). Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 2. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Μιλτιάδης Δανιήλ Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Ψηφιακές επεξεργασίες εικόνων ψηφιδωτού τύπου με έμφαση στη συγκριτική μελέτη ανάλυση και ερμηνεία των γεωμετρικών πρότυπων ιστορικών απεικονίσεων χαρτογραφικού τύπου». Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δ.Π.Θ. Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 3. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Μαρία Λαμπρινού, Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Το Κάστρο της Λευκάδας».  Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Ε.Μ.Π.  (απόφαση συν. 23/05/2007 ). Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 4. Υποψήφια Διδάκτωρ: Κυριακή Ουδατζή Αριθμός Συνεδρίασης: 1/26-09-2002 Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ως κύριος επιβλέπων. Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στη σύγχρονη πόλη: ανάδειξη και επανάχρηση». Ανακοινώθηκε στην αριθμ. 16/04-07-2003 συνεδρίαση της ΠΓΣ. 5. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Ιωάννης Αθανασόπουλος Αριθμός Συνεδρίασης: 1/26-09-2002 Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (ως κύριος επιβλέπων). Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Διαφορές κλασικού-μετακλασικού: μια επανεξέταση της θεωρίας του Woelfflin». Ανακοινώθηκε στην αριθμ. 3/07-11-2002 συνεδρίαση της ΠΓΣ. Ολοκληρώθηκε στις 7-2013 6. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Μαρίτσα Δανάη- Ιωάννα, Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Ε.Μ.Π. (απόφαση συν.        ). Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής  (29 Ιουνίου του 2010). 7. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Καρανάσος ΕΜΠ, ΡΟΔΟΣ Ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Ε.Μ.Π. (απόφαση συν.        ). Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ Δρ. Αρχιτεκτων Μηχανικος  Μ.Δ.Ε. Αποκαταστάσεις Μνημείων e-mail: nlianos@arch.duth.gr
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η   Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ