facebook
ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΗΣ Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και Καλλιτεχνική Έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία ABSTRACT:  Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Η παρούσα ερευνητική πρόταση αντιμετωπίζει το θέατρο ως σύνθετο φαινόμενο, με ουσιαστικό μορφο-παιδευτικό χαρακτήρα. Μέσα από ευρείες επιστημονικές μελέτες, εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις ειδικού ενδιαφέροντος, έρευνες, επιμορφωτικά σεμινάρια και παραγωγή υλικού, στοχεύει να συμβάλει στην καταγραφή της παρουσίας του και στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης έρευνας που καλύπτει όλες τις πλευρές του θεάτρου. Προβαίνει στην καταγραφή δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε νέες προτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας. Στόχοι της πράξης: Αξιοποιώντας τα μέχρι τώρα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, με τη συνεργασία επιστημόνων και ερευνητών από διαφορετικούς τομείς και γνωστικά πεδία, στοχεύει να παρουσιάσει ένα συνολικό έργο που προσεγγίζει, αναλύει και αξιοποιεί το θέατρο ως πολιτισμικό φαινόμενο με καθολική ισχύ. Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις: 	1.	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 	2.	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 	3.	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ. 	4.	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]. 	5.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]». 	6.	ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ Ακρωνύμιο: THEDUARTE Θεματική: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες - Καλές Τέχνες Συντονιστής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γραμματάς Θεόδωρος Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας: Παπαδόπουλος Σίμος Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας: Μουδατσάκις Τηλέμαχος Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας: Βρεττός Ιωάννης  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Κωδικός Έργου: 354 Mis: 375274 Διάρκεια (μήνες): 45 Προϋπολογισμός: 600 000.00 Διαύγεια: ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Θ3Σ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ THEDUARTE Βιβλιοθήκη Έργου  ΝΕΑ Project Website: http://theduarte.org/thales/   Το πρόγραμμα Το Πρόγραμμα με τίτλο «Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» της κατηγορίας πράξης 11.74.11.03 «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». Το πρόγραμμα που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συντονιστή τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ιδρύματος, κ. Θόδωρο Γραμματά, με τίτλο «Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία», ύστερα από τις διαδικασίες τελικής έγκρισης, άρχισε να υλοποιείται την 1η Ιανουαρίου 2012 και, όπως ορίζεται από την προκήρυξη, έχει καταληκτήρια ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2015. Κάτω από το γενικό τίτλο «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ακρωνύμιο THEDUARTE) περιλαμβάνονται οι περισσότερες από τις παραμέτρους και διαστάσεις της έννοιας «ΘΕΑΤΡΟ» όπως: το (δραματικό) κείμενο ως είδος λογοτεχνίας η παράσταση ως σύνθετο καλλιτεχνικό γεγονός η θεατρική πράξη ως μορφή πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας η επικοινωνιακή διάσταση, ως σύστημα διαδραστικής επικοινωνίας το κοινωνικό φαινόμενο και ο ρόλος που διαδραματίζει ως μέσον Αγωγής και Παιδείας οι κώδικες και τεχνικές μεταβίβασης πληροφοριών και άσκησης παιδαγωγίας στους θεατές η αμεσότητα και βιωματικότητα του ζωντανού παραδείγματος που επιδρά και διαμορφώνει συνειδήσεις ο ψυχαγωγικός και διασκεδαστικός ρόλος ως τρόπος συλλογικής εκτόνωσης ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησης απόλυτα συμβατός με τις επιδιώξεις του σύγχρονου Σχολείου ο πολιτιστικός ρόλος και η συμβολή του στην ανάπτυξη διαλόγου και γόνιμης επαφής μεταξύ των πολιτισμών Οι παράμετροι αυτές της έννοιας «ΘΕΑΤΡΟ» άπτονται επιστημονικών τομέων και κλάδων όπως η Θεατρολογία και η Παιδαγωγική, η Κοινωνιολογία και η Φιλολογία, η Αισθητική Αγωγή και οι Πολιτισμικές Σπουδές. Γι’ αυτό απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος από επιστήμονες και ερευνητές παρόμοιων κλάδων, από ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι., οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ο καθένας από την πλευρά του το αντικείμενο, θα φωτίσουν τις όψεις του και θα αναδείξουν τις πτυχές του, σε τρόπο ώστε, ως τελικό προϊόν, να προκύψει μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο ζητούμενο που θα το παρουσιάζει πολυπρισματικά. Αξιοποιώντας τα μέχρι τώρα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, με τη συνεργασία επιστημόνων και ερευνητών από διαφορετικούς τομείς και γνωστικά πεδία (Θεατρολογία, Φιλολογία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) και την αξιοποίηση της εμπειρίας ξένων ειδικών ερευνητών στο χώρο του αντικειμένου, το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει να παρουσιάσει ένα συνολικό έργο που προσεγγίζει, αναλύει και αξιοποιεί το θέατρο ως πολιτισμικό φαινόμενο με καθολική ισχύ. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει τέσσερα θεματικά πεδία (4 πακέτα εργασίας) σε άμεση συμβατότητα το ένα με το άλλο. Το πρώτο με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ» αφορά στην κοινωνική διάσταση του θεάτρου και το ρόλο που διαδραματίζει στη σύγχρονη κοινωνία του θεάματος. Το δεύτερο με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]»αφορά στη θεατρική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δια βίου μάθηση. Το τρίτο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]» περιλαμβάνει την καινοτόμο πρόταση εφαρμογής του θεάτρου ως διδακτικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση (σκηνικό δοκίμιο). Η τέταρτη με τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» αναφέρεται σε θέματα διαμόρφωσης της προσωπικότητας των ανηλίκων θεατών και ανάπτυξης μιας νέας συνείδησης με βάση τη θεατρική εμπειρία τους. Επειδή οι επιμέρους πλευρές του θεατρικού φαινομένου είναι διαφορετικές και ποικίλες, πάντα όμως αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες, το συνολικό έργο κατηγοριοποιήθηκε για μεθοδολογικούς καθαρά λόγους σε τέσσερις επιμέρους ενότητες οι οποίες μέσα στην αυτοτέλειά τους, θα αντιμετωπίσουν το ίδιο αντικείμενο με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μεθοδολογικά μέσα, τους κατάλληλους ερευνητές και θα δώσουν αντίστοιχα επιστημονικά αποτελέσματα. 1η Ερευνητική Ομάδα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ» 1.1 Τίτλος: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ -ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Περιγραφή: Παρουσίαση των θεατρικών χώρων της Αθήνας (Θέατρα, θεατρικές σκηνές, πολυχώροι) και διασύνδεσή τους με τα είδη θεάματος και θεατρικής επικαιρότητας η οποία θα καταδείξει τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις του θεατρικού κοινού, το πολιτιστικό του επίπεδο και γενικότερα την θεατρική και πολιτιστική δραστηριότητα της ελληνικής κοινωνίας. 1.2 Τίτλος: ΕΡΕΥΝΑ ΠΗΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Περιγραφή: Βιβλιογραφική έρευνα , μελέτη πρωτότυπων κειμένων , αρχείων και πηγών από φυσικά πρόσωπα ( σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συγγραφείς) και οργανισμούς ,θέατρα, ιδρύματα , ερευνητικά κέντρα που αφορούν στο αρχαίο δράμα και τη ζωντανή παρουσία του στη σύγχρονη θεατρική σκηνή, την πρωτότυπη συγγραφική παραγωγή και τη διασύνδεση του ελληνικού θεάτρου με τον παγκόσμιο. 2η Ερευνητική Ομάδα «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]» 2.1Τίτλος: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Βιωματική Εκπαίδευση Περιγραφή: Τρείς ομάδες εκπαιδευτών (ερευνητές, θεατρολόγοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, χορογράφοι , μουσικοί κ.ά) θα εκπαιδεύσουν αντίστοιχες ομάδες εκπαιδευτικών στην Θράκη, την Κρήτη και την Αθήνα στον τρόπο διδασκαλίας και εφαρμογής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Το προϊόν της εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολεία αντίστοιχων περιοχών και θα εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα . 2.2 Τίτλος: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Εκπαιδευτική Διάχυση Αποτελεσμάτων Περιγραφή: Εφαρμογή των προτεινομένων τρόπων διδασκαλίας και εφαρμογής του θεάτρου στην εκπαίδευση σε πιλοτικά σχολεία στην Αθήνα μέσα σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και παραγωγή αντίστοιχου DVD σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να διαχυθεί η παραγόμενη γνώση στους φυσικούς αποδέκτες της , τους εκπαιδευτικούς. 3η Ερευνητική Ομάδα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]» 3.1 Τίτλος: Έρευνα Πεδίου – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Περιγραφή: θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί η καινοτόμος πρόταση του σκηνικού δοκιμίου που αποτελεί προέκταση και εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών μεθόδων δραματοποίησης. 4η Ερευνητική Ομάδα «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» 4.1 Τίτλος: Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – Έρευνα Πεδίου Περιγραφή: Έρευνα σε θέατρα που παρουσιάζουν έργα για ανηλίκους θεατές και διανομή ερωτηματολογίων που αφορούν στην ψυχολογική , παιδαγωγική και κοινωνιολογική στόχευση του είδους (θέατρο για παιδιά και νέους) 4.2 Τίτλος: Στατιστική Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Περιγραφή: Στατιστική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων ,εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα προηγούμεν    Πηγή  Απολογισμός Έργου με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθά και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» του Προγράμματος «ΘΑΛΗΣ»  Το ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», με κωδικό 70/3/11583 που εντάσσεται στα Προγράμματα «ΘΑΛΗΣ» του ΕΚΠΑ, εγκρίθηκε στις 01/01/2012 με αριθμό MIS: 375274 και άρχισε να υλοποιείται στις 01/04/2012 με διάρκεια 4 ετών και προβλεπόμενη ολοκλήρωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου που ενεκρίθη, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα : ΔΡΑΣΗ 1 : «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΥΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΔΡΑΣΗ 2 : «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΡΑΣΗ 3 : «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ » ΔΡΑΣΗ 4 : «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΔΡΑΣΗ 5 : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ 6 : «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ«. Στο πρόγραμμα , εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ,μετέχουν με μέλη ΔΕΠ τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πατρών , Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου και Θράκης, ενώ από το εξωτερικό τα πανεπιστήμια Paris XII-Creteil, Salento και Valencia. Ο συνολικός αριθμός των συνεργατών ανέρχεται σε 35 άτομα., μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες ,ειδικούς επιστήμονες και καλλιτέχνες του θεάτρου. Τα παραδοτέα των δράσεων είναι τα ακόλουθα : -    Τρείς διδακτορικές διατριβές -    Τρείς μεταδιδακτορικές έρευνες -    Ένα Λεύκωμα με τα Αθηναϊκά Θέατρα -    Δυο DVD για τη διδακτική και εφαρμογή των τεχνικών του Θεάτρου στην Εκπαίδευση -    54 Δημοσιεύσεις (25 με κριτές, 29 χωρίς κριτές) -    Άνω των 50 ανακοινώσεων σε επιστημονικά Συνέδρια , Συναντήσεις και Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό Δυο είναι οι τομείς, στους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις, σύμφωνα με τον τίτλο του Προγράμματος. Ο πρώτος έχει να κάνει με το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό φαινόμενο στην κοινωνία και ιδιαίτερα τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Στο επίπεδο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα, έγιναν ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων και σε περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ή χωρίς κριτές και εκπονήθηκε μια διδακτορική και μια μεταδιδακτορική έρευνα. 1.Μεταδιδακτορική έρευνα    1.1 Μαρία Δημάκη–Ζώρα, «Σύγχρονες τάσεις στην εξέλιξη της νεοελληνικής δραματουργίας. Ο λόγος των κειμένων» Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί 1.2 Χρυσούλα Κεφαλά «Σύγχρονες μορφές Λαϊκού Θεάτρου & Θεάματος για ανήλικους θεατές» Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί 1.3 Παναγιώτης Μανιάτης «Ο διαπολιτισμικός ρόλος του θεάτρου για παιδιά και νέους. Εμπειρική έρευνα διερεύνησης της επίδρασης του στα στερεότυπα». Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί   2.Διδακτορικά 2.1 Κωνσταντίνα Σοφιάδου «Ευρωπαϊκή συνείδηση και ελληνική ταυτότητα. Η πρόσληψη του αρχαίου δράματος στην Ελλάδα μέσα από σύγχρονες ξένες παραγωγές (1980 -2010)» Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί. 2.2 Φανή Μυρωνάκη «Ο δάσκαλος ως σκηνοθέτης – ο σκηνοθέτης ως δάσκαλος. από τη διδασκαλία στη σκηνοθεσία και αντίστροφα» Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί. 2.3Χρυσούλα Τσιφλίδου «Η διακειμενικότητα στο μυθιστορηματικό έργο του Ευγένιου Τριβιζά. Σύγκριση με τον θεατρικό λόγο του συγγραφέα». Η εργασία έχει ολοκληρωθεί και υποστηριχθεί.   3. Εκδοτική Δραστηριότητα 3.1 Πρακτικά Συνεδρίου: 2oυ Forum Νέων Επιστημόνων «Θέατρο και Θεατρικές τεχνικές στην Αγωγή και την Εκπαίδευση», Αθήνα 2015, (e–book) 3.2  Λεύκωμα : Αθηναϊκά Θέατρα, Αθήνα: εκδ. Ταξιδευτής, 2015 3.3 Περιοδικό :Gramma ( Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)- Αφιέρωμα στο Αρχαίο Δράμα ( ‘’Strangling with the Classics: About Locality and Globality’’)2014 3.4 Πρακτικά Συνεδρίου :Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η Παιδαγωγική του Θεάτρου, Αθήνα: εκδ. Ταξιδευτής, 2014 3.5 Πρακτικά Συνεδρίου :Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο, Αλεξανδρούπολη 2014, (e–book) 3.6 Εγχειρίδιο Σημειώσεων Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 2014 (Β΄ τόμος) 3.7 Εγχειρίδιο Σημειώσεων Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα 2013 (Α΄ τόμος) 4. Διοργάνωση επιστημονικών Συναντήσεων (Ημερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια) 4.1. Εναρκτήρια πανηγυρική εκδήλωση για την παρουσίαση του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2012) 4.2 «Πάμμουσος Παιδαγωγία. Η παιδαγωγική του Θεάτρου» (Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2013) 4.3 «Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο» ( Αλεξανδρούπολη ,31 Μαΐου- 1 Ιουνίου 2014 ) 4.4 «2ο Forum Νέων Επιστημόνων: Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην Αγωγή και την Εκπαίδευση», (Αθήνα,21-23 Νοεμβρίου 2014), 4.5 «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» (Αθήνα, 13-14 Ιουνίου 2015). 4.6 «Τέχνη και Πολιτισμός στο Σχολείο του 21ου αιώνα» ( Αλεξανδρούπολη, 21 Ιουνίου 2015) 4. 7 Καταληκτήρια συνάντηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Αθήνα, 4 Ιουλίου 2015) 5. Διοργάνωση επιμορφωτικών Σεμιναρίων 5.1 Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο διάστημα από 2/3/2013 μέχρι 21/4/2013. 5.2 Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εξήντα (60) ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στο διάστημα από 23/2/2013 μέχρι 16/4/2013. 5.3 Βιωματικό Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς διάρκειας εξήντα (60) ωρών που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στο διάστημα από 2/3/2013 μέχρι 21/4/2013. 5.4 Επιστημονική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το σκηνικό δοκίμιο ως μέθοδος προσέγγισης της Λογοτεχνίας», που έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2013 στο Ρέθυμνο 5.5 2η Επιστημονική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το σκηνικό δοκίμιο ως μέθοδος προσέγγισης της Λογοτεχνίας», που έγινε στις 9 Μαΐου 2014 στο Ρέθυμνο 6. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες Παραγωγή ενός διπλού DVD με τη συμμετοχή επιστημόνων (Θόδωρος Γραμματάς), καλλιτεχνών του θεάτρου (Λάκης Κουρετζής, Τάκης Τζαμαργιάς , Μάγκυ Μοντζολή), θεατροπαιδαγωγών (Συμεών Παπαδόπουλος, Αντώνης Λενακάκης), μουσικών –εκπαιδευτικών (Βασίλης Πανόπουλος), οι οποίοι με θεωρητικό λόγο αλλά και ασκήσεις εφαρμογής παρουσιάζουν το ευρύ φάσμα της έννοιας «Θέατρο στην Εκπαίδευση», από θεατρολογική- παιδαγωγική, αλλά και καλλιτεχνική-ψυχαγωγική διάσταση, προτείνοντας ένα έγκυρο χρηστικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εκόντες-άκοντες εμπλέκονται με τη θεατρική Αγωγή και την αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών στη διδασκαλία τους. 7. Λεύκωμα : Αθηναϊκά Θέατρα  Αποτελεί μια επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία, με μεγάλο βαθμό πρωτοτυπίας, αφού για πρώτη φορά στην ελληνική θεατρολογική έρευνα παρουσιάζεται μια συστηματική καταγραφή των αθηναϊκών θεατρικών χώρων ταξινομημένων κατά κατηγορία (υπαίθριοι χώροι, επίσημες κρατικές σκηνές, βιομηχανικοί χώροι, θέατρα πειραματισμού και πρωτοπορίας ,κεντρικές σκηνές). Η κατηγοριοποίηση γίνεται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, που τεκμηριώνουν την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου, ενώ το θεωρητικό μέρος τεκμηριώνεται με πλούσιο και καλλιτεχνικά άρτιο φωτογραφικό υλικό από βασικά αντιπροσωπευτικά θέατρα και σκηνές των εν λόγω κατηγοριών. Η εργασία έχει ολοκληρωθεί Πηγή
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα Επικοινωνία περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Φωτογραφία απο την Καταληκτήρια Εκδήλωση του Προγράμματος «Θαλής» που πραγματοποιήθηκε στις 04/07/2015 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
© 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου Made with Xara
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
Caption text
Loading
Συνδέσεις
Προσεχή Συνέδρια
info: 210 3428650, 6946887644 Κα Αναστασιάδου Άννα
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ περίοδος 2012 - 2013