ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δήμητρα Λαμπρέτσα, Όρια; Τέχνη - Επιστήμη, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσ/κης (2003 - 2009 )   

Ζωγραφικό έργο της Αγγέλας Καράλη

Ζωγραφικό έργο της Αγγέλας Καράλη:

Κριτικό σημείωμα από τη θεατρολόγο - ποιήτρια Λίνα Μπασούκου: Βιογραφικό Σημείωμα της Αγγέλας Καρ άλη: Γεωργία Κοσμά

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας,

1

ο

 Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

  1. Το παιχνίδι ρόλων στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, Πρακτικά του 2ου Forum Νέων Επιστημόνων, Θέατρο και Θεατρικές Τεχνικές στην Αγωγή και την Εκπαίδευση, Στο Σ. Παπαδόπουλος (επιμ.), Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και την εκπαίδευση (σσ 200-206). Αθήνα [ISBN: 978-618-82007-1-5] 2. (2013) Creativity in the EFL classroom. Educatie, arta,si cultura studii de speculitate Anul III. Nr.6 (ISSN 2247-6474 3. Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στον 21ο αιώνα: προκλήσεις και προοπτικές στο ελληνικό εκπαιδευτικό  περιβάλλον 4. Κοσμά. Γ, Ζαφειριάδου. Ν. Η Διαφοροποίηση ως καινοτόμα διδακτική πρακτική στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΟΜΕΡ ΔΠΘ Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015 5. (2015) Road safety in the European neighbourhood (Οδική Ασφάλεια στη γειτονιά της Ευρώπης).Teachers4Europe Journal, Vol 2 (ISNN 2315-3105) Κοσμά. Γ 6. (2016) Κοσμά Γεωργία, Μανδύας του Ειδικού (Mantle of the Expert) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  Ν. ΜΑΡΓΕΤΗ ( anamargeti@yahoo.gr) Η   Αναστασία   Ν.   Μαργέτη   γεννήθηκε   και   μεγάλωσε   στην   Αθήνα.   Είναι απόφοιτος   του   Παιδαγωγικού   Τμήματος   Δημοτικής   Εκπαίδευσης   ΕΚΠΑ, του   Ιστορικού   –   Αρχαιολογικού   Τμήματος   της   Φιλοσοφικής   Σχολής ΕΚΠΑ   και   του   Μαρασλείου   Διδασκαλείου   Δημοτικής   Εκπαίδευσης.   Είναι τελειόφοιτος     του     Μεταπτυχιακού     Προγράμματος     Σπουδών     στο Παιδαγωγικό   Τμήμα   Δημοτικής   Εκπαίδευσης   ΕΚΠΑ   με   κατεύθυνση   τη Λογοτεχνία.     Έχει     σχεδιάσει,     οργανώσει     και     υλοποιήσει     πλήθος εκπαιδευτικών      προγραμμάτων   επί   σειρά   ετών.   Δημοσίευσε   άρθρα   της σε   επιστημονικά   περιοδικά   και   πρακτικά   συνεδρίων.   Έλαβε   μέρος   με εισηγήσεις   της   σε   συνέδρια   και   ημερίδες   επιμόρφωσης   εκπαιδευτικών. Εκτός   των   άλλων   ενασχολήσεών   της,   το   2015   εξέδωσε   τη   συλλογή ποιημάτων   ‘Τρίτοι   από   της   Αληθείας’      (εκδόσεις   ΑΩ).   Επιπλέον      με   το ποίημά    της    ‘ΑΙΝΙΓΜΑ’,    διακρίθηκε    στο    2ο    λογοτεχνικό    διαγωνισμό Μίμης    Σουλιώτης,    του    Π.Μ.Σ.    Δημιουργική    Γραφή    Φλώρινας    και συμμετέχει   στο   ομώνυμο   συλλογικό   έργο      (LIBRON   Εκδοτική,   2016). Υπηρετεί σε Δημόσιο Σχολείο των Αθηνών. 1.     Το     ομαδικό     παραμύθι     φαντασίας     ‘Οι     …     και     οι     …’                                                                                εμνευσμένο από έργα του ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα.            Με   τους   μαθητές   της   Δ2      τάξης      του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών      επιχειρήσαμε      τη      συγγραφή      ομαδικού      παραμυθιού, εικονογραφημένου    με    έργα    του    ζωγράφου    Ιωάννη    Μητράκα.    Το διαθεματικό      σχέδιο      εργασίας      σχεδιάστηκε,      οργανώθηκε      και υλοποιήθηκε    το    σχολικό    έτος    2015-16    στα    πλαίσια    της     Ευέλικτης Ζώνης και είχε πεντάμηνη  διάρ κεια.   2. Συναισθήματα και ποιήματα: γλωσσικοί μετασχηματισμοί             Με   τους   μαθητές   της   Γ2      τάξης   του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών   ξεκινήσαμε   τη   δική   μας   ποιητική   από   τον   Νοέμβριο   του   2014, εντάσσοντας      το      όλο      εγχείρημα      στο      ετήσιο            πρόγραμμα Συναισθηματικό    καλειδοσκόπιο,    που    αποσκοπεί    σ την    πρόληψη    της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. 3.    ΟΙ    ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ    ΤΟΥ    ΥΠΟΓΕΙΟΥ:δράσεις    Φιλαναγνωσίας και όχι μόνον…                                                                                      Το   σχολικό   έτος   2014-15   με   τους   μαθητές   της   Γ2      τάξης   του   106ου Δημοτικού   Σχολείου   Αθηνών   αποφασίσαμε   να   μεταμορφωθούμε   σε μικρούς      βιβλιοφάγους   εξορμώντας   στης   σχολικής   βιβλιοθήκης   …   το υπόγειο.   Από   εκεί   δανειζόμασταν   βιβλία   που   μας   τα ξίδευαν   σε   σταθερή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 4. Σχολικός εκφοβισμός ; ΟΧΙ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!                                      Το   σχολικό   έτος   2014-15   με   τους   μαθητές   της   Γ2      τάξης   του   106ου Δημοτικού   Σχολείου   Αθηνών   αποφασίσαμε   όλοι   μαζί   να   φωνάξουμε     ένα   δυνατό   ΟΧΙ   στη   βία   και   το   σχολικό   εκφοβ ισμό   και   ένα   μεγάλο   ΝΑΙ στη φιλία και τη συνεργασία.   5. Γράμματα σπουδάγματα                                                         Με   τους   μαθητές   της   Α΄   τάξης   του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών,   επιλέξαμε   να   υλοποιήσουμε      ένα   project,   βασισμένο      στην ελληνική      σειρά   κινουμένων   σχεδίων   της   εκπαιδευτικής   τηλεόρασης ‘Ένα     γράμμα     μια     ιστορία’.     Το     διαθεματικό     σχέδιο     εργασίας σχεδιάστηκε,   οργανώθηκε   και   υλοποιήθηκε   το   σχολικό   έτος   2013-14 στα   πλαίσια   του      μαθήματος   της   Αισθητικής   Αγωγή ς   και   είχε   ετήσια     διάρκεια. 6. ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΟΙ ΜΥΘΟΙ…ΣΗΜΕΡΑ                                             Με   τους   μαθητές   της   Γ2   τάξης   του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών    επιλέξαμε    ν’    ασχοληθούμε    με    την    εικονογράφηση    και    τη δραματοποίηση      αισώπειων   μύθων.   Το   διαθεματικό   σχέδιο   εργασίας σχεδιάστηκε,   οργανώθηκε   και   υλοποιήθηκε   το   σχολικό   έτος   2012-13 στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και είχε ετήσια  διάρκεια. 7. ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ…                                                          Με   τους   μαθητές   της   Γ΄   τάξης   του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών   επιλέξαμε   να   ασχοληθούμε   με   τα   φυτά   και   τα   ζώα   του   τόπου μας.   Το   διαθεματικό   σχέδιο   εργασίας   σχεδιάστηκε,   οργανώθηκε   και υλοποιήθηκε   το   σχολικό   έτος   2011-12   στα   πλαίσια   του      μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος και είχε τετράμηνη διάρκ εια. 8. ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ                                                                    Με   τους   μαθητές   της   Δ2      τάξης   του   106ου   Δημοτικού   Σχολείου Αθηνών,   συναποφασίσαμε   να   δημιουργήσουμε   τα   δικά   μας   παραμύθια από   εικόνες.   Κατόπιν   να   συνθέσουμε   ένα   ομαδικό   παραμύθι,   που   να έχει   ως   εικονογράφηση   τις   εικόνες   του   σχολικού   ημερολογίου,   κάθε μια   απ’   τις   οποίες   είχε   φιλοτεχνηθεί   από   ένα   τμήμα   του   σχολείου   μας. Το     διαθεματικό     σχέδιο     εργασίας     σχεδιάστηκε,     οργανώθηκε     και υλοποιήθηκε   το   σχολικό   έτος   2011-12   στα   πλαίσια   του       μαθήματος τ ης Αισθητικής Αγωγής και είχε ετήσι α  διάρκεια.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
© 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου Made with Xara
Εισαγωγή Εισαγωγή Το παταμύθι μας Το παταμύθι μας Συναισθήματα και ποιήματα Συναισθήματα και ποιήματα ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Σχολικός εκφοβισμός ; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! Σχολικός εκφοβισμός ; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!! Γράμματα σπουδάγματα Γράμματα σπουδάγματα ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΟΙ ΜΥΘΟΙ…ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΟΙ ΜΥΘΟΙ…ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ… ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ… Ομαδικό παραμύθι Ομαδικό παραμύθι Τα δικά μας παραμύθια Τα δικά μας παραμύθια περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα Επικοινωνία Επικοινωνία περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text Caption text
Συνδέσεις
info: 210 3428650, 6946887644 Κα Αναστασιάδου Άννα
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ περίοδος 2012 - 2013
Προσεχή Συνέδρια