ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Loading
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα Επικοινωνία περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Αναφέρονται έρευνες και ερευνητικά προγράμματα που διεξήχθησαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, με ή χωρίς χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ ή και άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς, εντασσόμενες στα πλαίσια αντίστοιχων προγραμμάτων. 2011 κ.εξ.  Έρευνα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση     «  ΠΡΑΞΗ: ΘΑΛΗΣ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του  άξονα προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης από 1/1/2012 έως 15/9/2015.  • Υπεύθυνος Έργου: Θόδωρος Γραμματάς •  Υπεύθυνος Υποέργου , για τη ΔΡΑΣΗ 4 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»: Σίμος Παπαδόπουλος  Το πρόγραμμα Το Πρόγραμμα με τίτλο «Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» της κατηγορίας πράξης 11.74.11.03 «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας»  του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». Το πρόγραμμα που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με συντονιστή τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ιδρύματος, κ. Θόδωρο Γραμματά, με τίτλο «Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία», ύστερα από τις διαδικασίες τελικής έγκρισης, άρχισε να υλοποιείται την 1 η  Ιανουαρίου 2012 και, όπως ορίζεται από την προκήρυξη, έχει καταληκτήρια ημερομηνία την 30 ή  Σεπτεμβρίου 2015. Κάτω από το γενικό τίτλο «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ακρωνύμιο THEDUARTE) περιλαμβάνονται οι περισσότερες από τις παραμέτρους και διαστάσεις της έννοιας «ΘΕΑΤΡΟ» όπως: το (δραματικό) κείμενο ως είδος λογοτεχνίας η παράσταση ως σύνθετο καλλιτεχνικό γεγονός η θεατρική πράξη ως μορφή πολιτισμικής έκφρασης και δημιουργίας η επικοινωνιακή διάσταση, ως σύστημα διαδραστικής επικοινωνίας το κοινωνικό φαινόμενο και ο ρόλος που διαδραματίζει ως μέσον Αγωγής και Παιδείας οι κώδικες και τεχνικές μεταβίβασης πληροφοριών και άσκησης παιδαγωγίας στους θεατές η αμεσότητα και βιωματικότητα του ζωντανού παραδείγματος που επιδρά και διαμορφώνει συνειδήσεις ο ψυχαγωγικός και διασκεδαστικός ρόλος ως τρόπος συλλογικής εκτόνωσης ο τρόπος διδασκαλίας και μάθησης απόλυτα συμβατός με τις επιδιώξεις του σύγχρονου Σχολείου ο πολιτιστικός ρόλος και η συμβολή του στην ανάπτυξη διαλόγου και γόνιμης επαφής μεταξύ των πολιτισμών Οι παράμετροι αυτές της έννοιας «ΘΕΑΤΡΟ» άπτονται επιστημονικών τομέων και κλάδων όπως η Θεατρολογία και η Παιδαγωγική, η Κοινωνιολογία και η Φιλολογία, η Αισθητική Αγωγή και οι Πολιτισμικές Σπουδές. Γι’ αυτό απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος από επιστήμονες και ερευνητές παρόμοιων κλάδων, από ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι., οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν ο καθένας από την πλευρά του το αντικείμενο, θα φωτίσουν τις όψεις του και θα αναδείξουν τις πτυχές του, σε τρόπο ώστε, ως τελικό προϊόν, να προκύψει μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο ζητούμενο που θα το παρουσιάζει πολυπρισματικά. Αξιοποιώντας τα μέχρι τώρα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, με τη συνεργασία επιστημόνων και ερευνητών από διαφορετικούς τομείς και γνωστικά πεδία (Θεατρολογία, Φιλολογία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) και την αξιοποίηση της εμπειρίας ξένων ειδικών ερευνητών στο χώρο του αντικειμένου, το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει να παρουσιάσει ένα συνολικό έργο που προσεγγίζει, αναλύει και αξιοποιεί το θέατρο ως πολιτισμικό φαινόμενο με καθολική ισχύ. Η προτεινόμενη έρευνα περιλαμβάνει τέσσερα θεματικά πεδία (4 πακέτα εργασίας) σε άμεση συμβατότητα το ένα με το άλλο. Το πρώτο με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ» αφορά στην κοινωνική διάσταση του θεάτρου και το ρόλο που διαδραματίζει στη σύγχρονη κοινωνία του θεάματος.  Το δεύτερο με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]»αφορά στη θεατρική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δια βίου μάθηση.  Το τρίτο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]» περιλαμβάνει την καινοτόμο πρόταση εφαρμογής του θεάτρου ως διδακτικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση (σκηνικό δοκίμιο). Η τέταρτη με τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» αναφέρεται σε θέματα διαμόρφωσης της προσωπικότητας των ανηλίκων θεατών και ανάπτυξης μιας νέας συνείδησης με βάση τη θεατρική εμπειρία τους. Επειδή οι επιμέρους πλευρές του θεατρικού φαινομένου είναι διαφορετικές και ποικίλες, πάντα όμως αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες, το συνολικό έργο κατηγοριοποιήθηκε για μεθοδολογικούς καθαρά λόγους σε τέσσερις επιμέρους ενότητες οι οποίες μέσα στην αυτοτέλειά τους, θα αντιμετωπίσουν το ίδιο αντικείμενο με τα κατάλληλα κατά περίπτωση μεθοδολογικά μέσα, τους κατάλληλους ερευνητές και θα δώσουν αντίστοιχα επιστημονικά αποτελέσματα. 1 η  Ερευνητική Ομάδα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ» 1.1 Τίτλος: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Περιγραφή: Παρουσίαση των θεατρικών χώρων της Αθήνας (Θέατρα, θεατρικές σκηνές, πολυχώροι) και διασύνδεσή τους με τα είδη θεάματος και θεατρικής επικαιρότητας η οποία θα καταδείξει τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις του θεατρικού κοινού, το πολιτιστικό του επίπεδο και γενικότερα την θεατρική και πολιτιστική δραστηριότητα της ελληνικής κοινωνίας. 1.2 Τίτλος: ΕΡΕΥΝΑ ΠΗΓΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Περιγραφή: Βιβλιογραφική έρευνα , μελέτη πρωτότυπων κειμένων , αρχείων και πηγών από φυσικά πρόσωπα ( σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συγγραφείς) και οργανισμούς ,θέατρα, ιδρύματα , ερευνητικά κέντρα που αφορούν στο αρχαίο δράμα και τη ζωντανή παρουσία του στη σύγχρονη θεατρική σκηνή, την πρωτότυπη συγγραφική παραγωγή και τη διασύνδεση του ελληνικού θεάτρου με τον παγκόσμιο. 2 η  Ερευνητική Ομάδα «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]» 2.1Τίτλος: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Βιωματική Εκπαίδευση Περιγραφή: Τρείς ομάδες εκπαιδευτών (ερευνητές, θεατρολόγοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, χορογράφοι , μουσικοί κ.ά) θα εκπαιδεύσουν αντίστοιχες ομάδες εκπαιδευτικών στην Θράκη, την Κρήτη και την Αθήνα στον τρόπο διδασκαλίας και εφαρμογής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Το προϊόν της εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολεία αντίστοιχων περιοχών και θα εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα . 2.2 Τίτλος: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – Εκπαιδευτική Διάχυση Αποτελεσμάτων Περιγραφή: Εφαρμογή των προτεινομένων τρόπων διδασκαλίας και εφαρμογής του θεάτρου στην εκπαίδευση σε πιλοτικά σχολεία στην Αθήνα μέσα σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας και παραγωγή αντίστοιχου DVD  σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να διαχυθεί η παραγόμενη γνώση στους φυσικούς αποδέκτες της , τους εκπαιδευτικούς. 3 η  Ερευνητική Ομάδα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]» 3.1 Τίτλος: Έρευνα Πεδίου – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Περιγραφή: θα παρουσιαστεί και θα αναπτυχθεί η καινοτόμος πρόταση του σκηνικού δοκιμίου που αποτελεί προέκταση και εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών μεθόδων δραματοποίησης. 4 η  Ερευνητική Ομάδα «ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» 4.1 Τίτλος: Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – Έρευνα Πεδίου Περιγραφή: Έρευνα σε θέατρα που παρουσιάζουν έργα για ανηλίκους θεατές και διανομή ερωτηματολογίων που αφορούν στην ψυχολογική , παιδαγωγική και κοινωνιολογική στόχευση του είδους (θέατρο για παιδιά και νέους) 4.2 Τίτλος: Στατιστική Επεξεργασία Αποτελεσμάτων Περιγραφή: Στατιστική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων ,εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα προηγούμενα 2008 Έρευνα: Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ / Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά   2007 – 2009 Έρευνα: Παραγωγή παιδαγωγικού – διδακτικού υλικού για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.      ΕΠΕΑΕΚ II, Πράξη 1.2.3. α. Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»,         Μέτρο 1.2., Ενέργεια 1.2.3. •  Μέλος Επιστημονικής – συγγραφικής ομάδας (2008) ΥΠΟΕΡΓΟ 13. «Συγγραφή – Εκπόνηση παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού (Portfolio) στο γνωστικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής» 1998 – 2001 Έρευνα: Εξ αποστάσεως κατάρτιση δασκάλων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη δημιουργική απασχόληση παιδιών και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση  2011 κ.εξ.  Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση, ΠΡΑΞΗ: ΘΑΛΗΣ, CCI2007GR05UPΟ002, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού- Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες "Arts and Humanities, Education, Civilisation". Θέμα της Έρευνας: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ “THE THEATER AS EDUCATIVE - EDUCATIONAL GOOD AND ARTISTIC EXPRESSION IN THE EDUCATION AND THE SOCIETY” 2008  «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά». [Πράξη 1.1.1.α, «Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ», ΕΠΕΑΕΚ II]. Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με φορέα το ΥΠΕΠΘ και χρηματοδότηση την Ευρωπαϊκή Ένωση και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.). Μεταξύ άλλων ειδικότερος στόχος η συγγραφή βιβλίου με τίτλο: «Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο. Για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Συμμετοχή στη συγγραφή και εκπόνηση του διδακτικού υλικού «Δραματοποίηση – Θεατρικό Παιχνίδι: Προτάσεις Εφαρμογής» ως μέλος της συγγραφικής ομάδας σε συνεργασία με τους Θόδωρο Γραμματά, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης και Τηλέμαχο Μουδατσάκι, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης. Εxpatriate Education ΙΙΙ (Παιδεία Ομογενών ΙΙΙ), EPEAEK II, Act 1.1.1.a, funded by E.U. and the Hellenic Minister of Education, member of the scientific committee of the subtask: Drama-Dramatic Play: Applied Proposals, starting/ending dates: 12-01-2006 / 31-08-2008 2007 – 2009 «Παραγωγή παιδαγωγικού – διδακτικού υλικού για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία». [Πράξη 1.2.3.α «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» Μέτρο 1.2. Ενέργεια 1.2.3. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ] Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ με φορέα το ΥΠΕΠΘ και χρηματοδότηση από κοινωνικούς πόρους. Στόχος η συγγραφή προδιαγραφών για τη δημιουργία νέων βιβλίων Θεατρικής Αγωγής για το δάσκαλο στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και την παραγωγή ενός εγκυκλοπαιδικού και ενός διαδραστικού DVD για τους μαθητές. Συμμετοχή στη συγγραφή και εκπόνηση του παιδαγωγικού και διδακτικού υλικού ως μέλος της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. από κοινού με δύο ακόμα πανεπιστημιακούς. Η έρευνα κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ. All Day Primary Schools [Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία], EPEAEK II, Act 1.2.3.a, funded by E.U. and the Hellenic Minister of Education, member of the scientific committee and the acting group of the task: Writing and developing educational and teaching material in the subject of Theatre Education and teachers’ training, starting/ending dates: 01-10-2002 / 31- 10-2008 1998-2001  «Εξ αποστάσεως κατάρτιση δασκάλων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη δημιουργική απασχόληση παιδιών και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση». [LEONARDO DA VINCI, κωδ. έργου: ΕL/98/1/68108/PI/1.1.1.1.e/FPC] Συμμετοχή στο σχεδιασμό του αντικειμένου «Δραματοποίηση – Θεατρικό Παιχνίδι» ως ερευνητής, μέλος της επιστημονικής ομάδας, υπό την εποπτεία του Τομέα Επιστημών της Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Caption text
κλικ εδώ !
Συνδέσεις
Προσεχή Συνέδρια
info: 210 3428650, 6946887644 Κα Αναστασιάδου Άννα
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ περίοδος 2012 - 2013