ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  CULTURAL SOCIOLOGY (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή 40 μεταπτυχιακών φοιτητών στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Cultural Sociology (Κοινωνιολογία του Πολιτισμού) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης           (ΦΕΚ 1711/15.6.2016, τεύχος δεύτερο) Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Cultural Sociology του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 68131, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secr@eled.duth.gr από 30 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου 2016. βλ. συνημμένη προκήρυξη:  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου (ΦΕΚ 2669/10.12.2015, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ. ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text