ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ           • Η μέθοδός μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της ομάδας.  • Μέλη της ομάδας του Εργαστηρίου Θεάτρου μπορούν να είναι φοιτητές και φίλοι όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου μας. Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια απαιτείται εγγραφή με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου. (φόρμα εντύπου / e-mail: sypapado@eled.duth.gr)   Η ψυχοκοινωνική διάσταση: Θεατρική εμψύχωση και ομάδα Βλ. το σχετικό υποκεφάλαιο στο: Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Παιδαγωγική του Θεάτρου. Αθήνα: Αυτοέκδοση. [ISBN: 978 – 960 – 93 – 2014 – 6], σσ. 55-62.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text