ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
     ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΙΝΑ ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΜΙΚΡΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση πολυμέσων στο μάθημα «Στοιχεία Θεατρολογίας» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου Η πολυμεσική εφαρμογή Μικρή ιχνηλασία στον ερωτικό κόσμο των έργων του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (σε συνάρτηση με τη αντίστοιχη θεωρητική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει) αποβλέπει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων μιας ανανεωτικής και όσο το δυνατό «χειραφετημένης» προσέγγισης στο μάθημα Στοιχεία Θεατρολογίας, ενός γνωστικού αντικειμένου ενταγμένου στο αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάμιας εκπαίδευσης (προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου). Αποφεύγοντας εξεζητημένες απαιτήσεις χρήσης των Η/Υ και σχετικές δεξιότητες, απευθύνεται σε μαθητές στοιχειωδώς εξοικειωμένους με τα τεχνολογικά μέσα, τους οποίους παροτρύνει να μελετήσουν τους θεατρικούς κώδικες αξιοποιώντας δύο σημαντικά έργα της σαιξπηρικής δραματουργικής παραγωγής (Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Το ημέρωμα της στρίγγλας), μέσα σε πλαίσιο διαθεματικής οπτικής. Η παρούσα διδακτική δραστηριότητα επιμερίζεται σε ποικίλες προτάσεις επεξεργασίας των παραπάνω έργων, εστιάζοντας στη διττή διάσταση του θεατρικού φαινομένου, ως γραμματειακού είδους και ως βιωματικής καλλιτεχνικής έκφρασης, με απώτερο στόχο την αμιγώς σκηνική πραγμάτωση των κειμένων. Πολυμεσική εφαρμογή Μικρή ιχνηλασία στον ερωτικό κόσμο των έργων του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   5 1. 2. Σκεπτικό επιλογής του θέματος 6 1.2.1.Η αλήθεια στο χώρο του φαντασιακού 6 1.2.2. Εφηβεία και διάπλαση προσωπικότητας. Η διαμεσολάβηση του λογοτεχνικού κειμένου. Το δραματικό κείμενο και η φύση του 7 1.2.3. Ο έρωτας και η θεατρική του αποτύπωση 9 1. 3. Διδακτικές ανάγκες. Επιδιωκόμενοι στόχοι 10 13 2.1. H θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού 14 2.2. Νοημοσύνη και πολυμορφία 14 2.3.   Το πρότυπο του παιδαγωγικού εποικοδομισμού 15 2.4. Σύγχρονες εποικοδομιστικές εφαρμογές 16 2.5. Θεατρική παιδεία και νέες τεχνολογίες 17 18 3.1. Διδακτική μεθοδολογία. Γενικές αρχές και ορισμοί. Θεωρητικά ζητήματα 19 3.2. Η Θεατρολογία ως αυτόνομο επιστημονικό πεδίο 20 3.3. Το θεατρικό φαινόμενο στο σχολείο 21 3.4. Δομή και σύνθεση του εγχειριδίου «Στοιχεία θεατρολογίας».  Διδακτικοί στόχοι 22 3.5. Η ενότητα «Το ελισαβετιανό θέατρο και ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ» 24 26 4.1.  Σελίδα πλοήγησης (αρχική) 26 4.2. Μέρος Α (διαφάνειες 3 έως 17) 28 4.3 Μέρος  Β1 (διαφάνειες 18 έως 23) 33 4.3.3 Μέρος Β2 (διαφάνειες 24 έως 36) 36 4.5.  Μέρος Β3 (διαφάνειες 37 έως 47) 40 4.6. Μέρος Β4 (διαφάνειες 48 έως 51) 42 4.6. Μέρος Β5 (διαφάνειες 52  έως 63) 45 4.6.  Μέρος Β6 (διαφάνειες 64 έως 71) 49 4.6. Μέρος Γ (διαφάνεια 72) 51 4.6. Μέρος Δ (διαφάνεια ες 73 έως 78) 56 4.6. Μέρη Ε1 και Ε2 (αποσπάσματα από ταινίες) 60 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 61 63 Α. ΠΗΓΕΣ 63 Β. ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 63 Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 63 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 63 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ 66 Δ. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ POWER POINT  66
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text