ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΤΔΕ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ [History of Theatre]   (Ε΄ εξάμηνο – Εαρινό) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ                                  2.1. ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τη θεατρική παιδεία των φοιτητών με την επισκόπηση της ιστορικής διαδρομής του Θεάτρου και της εξελικτικής πορείας της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας. Ειδικότεροι στόχοι είναι η παρουσίαση της Ιστορίας του Αρχαίου Δράματος, του Νεοελληνικού και Παγκόσμιου Θεάτρου, των διαφόρων τάσεων του Σύγχρονου και Μεταμοντέρνου Θεάτρου, καθώς επίσης η ανάπτυξη ειδικών θεματικών εργαστηρίων.  2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ● Αρχαίο Δράμα (Αισχύλος, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Αριστοφάνης) ● Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Θέατρο (Commedia dell’ arte, Μολιέρος, Σαίξπηρ, Ίψεν, Τσέχωφ, Στρίντμπεργκ, Πιραντέλλο, Λόρκα, Μπρεχτ, Ο’ Νηλ, Ουίλιαμς, Άλμπι, Ιονέσκο, Μπέκετ, Πίντερ, Αρτώ) ● Ελληνικό Θέατρο (Κρητο–εφτανησιακό Θέατρο, Κωμειδύλλιο, Αστικό Δράμα, Μεταπολεμικό Θέατρο, Σύγχρονες τάσεις) ● Σκηνοθετικές απόψεις στο σύγχρονο θέατρο (Στανισλάβσκι, Μπρεχτ, Γκροτόφσκι, Χρηστομάνος, Πολίτης, Ροντήρης, Κουν) ● Σύγχρονες τάσεις στη θεατρική έρευνα  2.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η αποτίμηση του μαθήματος μπορεί να γίνεται: με διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με δραματουργική και παραστασιολογική ανάλυση θεατρικών έργων και παραστάσεων αντίστοιχα και β) με συνολική αξιολόγηση στα φύλλα αξιολόγησης, κατά το τελευταίο μάθημα κάθε εξαμήνου. 2.4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, μετά από τουλάχιστον 11 παρουσίες σε ισάριθμες συναντήσεις, προβλέπονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να αναλαμβάνουν γραπτή εργασία θεατρολογικού περιεχομένου ή συνθετική εργασία σε γραπτή (κειμενική) και καλλιτεχνική (παραστασιακή) μορφή, η οποία: α) αφορά σε κάποια από τις διδακτικές ενότητες, β) καθορίζεται σε συνεργασία με το διδάσκοντα, γ) δίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αρκετό χρόνο πριν από τις εξετάσεις και δ) θεωρείται απαλλακτική από τις γραπτές εξετάσεις. STUDY GUIDE - OUTLINE OF MODULE CONTENT 2. HISTORY OF THEATRE  (Fifth Semester – winter) 2.1. OBJECTIVES - AIMS The course's objective is to develop the students' drama education by offering an overview of the theatre's course in history and the evolution of the Greek and world dramaturgy. Particular objectives are the presentation of the History of Ancient Drama, Modern Greek and World Theatre, the different tendencies in Modern and Post-modern Theatre, as well as the development of special theme workshops.  2.2. CONTENTS •	Ancient Drama (Aeschylus, Euripides, Sophocles, Aristophanes) •	European and Global Theatre (Commedia dell’ arte, Molliere, Shakespeare, Ibsen, Chekhov, Strindberg, Pirandello, Lorca, Brecht, O' Neill, Williams, Albee, Ionesco, Beckett, Pinter, Artaud) •	Greek Theatre (Cretan-eptanisian Theatre, Romantic Comedy, Urban Drama, Post-war Theatre, Modern Tendencies) •	Directing perspectives in modern theatre (Stanislavski, Brecht, Grotowski, Hristomanos, Politis, Rondiris, Koun) •	Modern tendencies in theatre research 2.3. ASSESSMENT The module's assessment could take place through: a) formative (on going) assessment while classes are still in progress, involving dramaturgic and presenting analysis of plays and performances respectively and b) overall assessment by assessment sheets, during the last class of each semester. 2.4. EXAMINATION PATTERN To assess the students' performance, written or oral examinations will be held at the end of each semester, as stated in the Department's relevant mandate. Those students who wish to, may undertake a written assignment of theatrological context, or a combined assignment of a written (textual) and artistic (presenting/performing) form which: a) relates to one of the taught units, b) is decided upon in cooperation with the class teacher, c) is handed in during the classes, well before the examinations and d) replaces written examinations.
Loading
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ