ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παρουσιάζονται τα μαθήματα που διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, αναφέρεται το περιεχόμενο, η αξιολόγηση και εξέταση των μαθημάτων και προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία.     ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ    1. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Α΄ εξάμηνο – χειμερινό) -                                                                    2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ (Β΄ εξάμηνο – εαρινό) -                                                                    3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Γ΄ εξάμηνο – χειμερινό) -       4. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ. ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (Η΄ εξάμηνο – εαρινό) -     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Θέατρο και Εκπαίδευση  (Υποκατεύθυνση)  ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ -                                                            • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός  ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • Διδασκαλείο Θ. Κάστανος ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ΄ εξάμηνο – χειμερινό) - Οδηγός Σπουδών                                                                     • Μαράσλειο Διδασκαλείο 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Γ΄ εξάμηνο – χειμερινό) - Οδηγός Σπουδών                                                                 2. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Δ΄ εξάμηνο – εαρινό) - Οδηγός Σπουδών                                                                 2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ (Δ΄ εξάμηνο – εαρινό) - Οδηγός Σπουδών  (σε συνεργασία)                                                              
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
©  2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Πίνακας Ανακοινώσεων
ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παρουσίαση Βιβλίου
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text
Loading