ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόκειται για τις συλλογικές εργασίες:       Παπαδόπουλος, Σ. (2015). Για μια διερευνητική ‘εν θεάτρω’ γλωσσική διδασκαλία και μάθηση. Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.), Γλωσσική Παιδεία (σσ. 536). Αθήνα: Gutenberg. ISBN: 978-960-01-1678-6   Παπαδόπουλος, Σ. (2014). Για την ιστορία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Το θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και Παιδαγωγία (σσ. 147-176). Αθήνα: Διάδραση. [ISBN: 978–618–5059–29–3]    Παπαδόπουλος, Σ. & Γλένη, Χρ. (2014). Συνάντηση των τεχνικών θεάτρου με την κινηματογραφική αγωγή: Ένα τριετές πρόγραμμα με σκοπό την κατανόηση της ετερότητας και τη δημιουργία ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Στο Β. Μπάρος, Λ. Στεργίου, Κ. Χατζηδήμου (επιμ.), Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης (σσ. 235-257). Αθήνα: Διάδραση. [ISBN: 978–618–5059–40–8]   Παπαδόπουλος, Σ. (2014). Σκηνική αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών και τεχνικών δραματικής έντασης στη Δασκαλομάνα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Εγχειρίδιο σημειώσεων θεατρικής παιδείας για εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης I [ψηφιακό έργο] (σσ. 178-201). Αθήνα: Πράξη ‘Θαλής’ – ΕΚΠΑ.  Παπαδόπουλος, Σ. (2013). Θεατρική παιδεία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θεωρία και εφαρμογές. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην εκπαίδευση και την κοινωνία II [έντυπο έργο] (σσ. 97-127). Αθήνα: Πράξη ‘Θαλής’ – ΕΚΠΑ.   Παπαδόπουλος, Σίμος (2010). Θέατρο για Παιδιά και Νέους: Η παιδαγωγική αποστολή του. Στο Θ. Γραμματάς (επιμ.), Το θέατρο για παιδιά και νέους. Στη χώρα του Τοτώρα (σσ. 77-106). Αθήνα: Πατάκης. [ISBN: 978 – 960 – 16 – 3726 – 6]  Παπαδόπουλος, Σίμος (2008). Προτάσεις Εφαρμογής. Στο Θ. Γραμματάς & Τ. Μουδατσάκις, Θέατρο και Πολιτισμός στο Σχολείο, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (σσ. 123-274). Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε. [ISBN: 978 – 960 – 98062 – 0 – 6]
Loading
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Caption text κλικ εδώ !