ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  [Επιμέλεια] Πρόκειται για τις συλλογικές εργασίες: •    Παπαδόπουλος,    Σ.     (επιμ.).    (2015).    Τέχνη    και    Πολιτισμός    στο Σχολείο    του    21ου    αιώνα    Ι.    Πρακτικά    Επιστημονικής    Ημερίδας. Πρακτικά   Επιστημονικής   Ημερίδας   με   θέμα:   Τέχνη   και   Πολιτισμός   στο Σχολείο   του   21ου   αιώνα.   (21.6.2015).   Αλεξανδρούπολη   [I SBN:   978- 618-82644-0-3] (σσ. 342) Συλλογικός τόμος: •    Παπαδόπουλος,    Σ.     (επιμ.).    (2015).    Τέχνη    και    Πολιτισμός    στο Σχολείο    του    21ου    αιώνα    ΙΙ.    Πρακτικά    Επιστημονικής    Διημερίδας. Πρακτικά   με   θέμα:   Τέχνη   και   Πολιτισμός   στο   Σχολείο   του   21ου   αιώνα     (13-14.6.2015). Αθήνα [ISBN: 978-618-82007-2-2] (σ σ. 340) Συλλογικός τόμος: •   Παπαδόπουλος,   Σ.   (επιμ.).   (2015).   2o   Forum   Νέων   Επιστημόνων. Θέατρο    και    θεατρικές    τεχνικές    στην    Αγωγή    και    την    Εκπαίδευση. Πρακτικά    Επιστημονικού    Συνεδρίου    με    θέμα:Θέατρο    και    θεατρικές τεχνικές   στην   Αγωγή   και   την   Εκπαίδευση      (21-23. 11.2014).   Αθήνα [ISBN: 978-618-82007-1-5] (σσ. 473) Συλλογικός τόμος: •     Η     Σύνοδος     των     Τεχνών     στο     σημερινό     Σχολείο.     Πρακτικά Επιστημονικής    Διημερίδας    με    θέμα:    Η    Σύνοδος    των    Τεχνών    στο σημερινό Σχολείο (31.5-1.6.2014). Αλεξανδρούπολη: Πράξη ‘Θαλής’.  [ISBN: 978-960-93-6446-1]   (σσ. 62 4) Συλλογικός τόμος:
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
ΜΕΛΕΤΕΣ Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2012
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text Caption text κλικ εδώ !