ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αναφέρονται οι συμμετοχές σε πανελλήνια συνέδρια, συμπόσια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις. •     3ο     Επιστημονικό     Συνέδριο:     Προοπτικές     για     ένα σύγχρονο      και      δημοκρατικό      σχολείο.      (Διοργάνωση: Πανελλήνια      Ένωση      Σχολικών      Συμβούλων,      Αθήνα,      26-28 Φεβρουαρίου   2016).   Εισήγηση   με   τίτλο:   Αναγνώριση   των   επιδράσεων του    θεατρικού    παιχνιδιού    στις    κοινωνικές    σχέσεις    μεταξύ    των μαθητών   στο   δημοτικό   σχολείο.    (συνεργασία   με   Παπαδόπουλο,   Γ.   & Μαρούδα, Ηλ.) •      Ημερίδα:   Η   πρακτική,   η   γνώση   και   οι   εξελίξεις   στον κόσμο    της    θεραπείας.     (Διοργάνωση:   Therapy   Planet   Festival, Αθήνα,   22   Νοεμβρίου   2015).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με   τίτλο:   Το θεατρικό   παιχνίδι   ως   διάμεσο   ενδυνάμωσης   της   δημιουργικότητας.   (συνεργασία με Σταύρου, Π.) •    1ο    Πανελλήνιο    Συνέδριο    Σχολικής    Ψυχολογίας:    Η σχολική    ψυχολογία    σήμερα:    Από    τη    θεωρία    και    την έρευνα    στην    πράξη.    Διοργάνωση:   Τμήμα   Ψυχολογίας,   ΕΚΠΑ, Αθήνα,    19-22    Νοεμβρίου    2015 ).      Εισήγηση    με    τίτλο:    Το    θεατρικό παιχνίδι     ως     ενδυνάμωση     της     δημιουργικότητας     στα     παιδιά     με μεταιχμιακές διαταραχές. •    1ο     Διεπιστημονικό     Συνέδριο:     Από     το     παιδί     στον ενήλικα.      (Διοργάνωση:      Ελληνική      Εταιρεία      Μελέτης      ΔΕΠΥ: Διαταραχή   Ελλειμματικής   Προσοχής   –   Υπερκινητικότητας,   Αθήνα,   9-11 Οκτωβρίου   2015).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με   τίτλο:   Το   διερευνητικό θεατρικό   παιχνίδι   ως   ψυχοπαιδαγωγικό   διάμεσο   στην   αντιμετώπιση της      διαταραχής      της      ελλειμματικής      προσοχής      με      ή      χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). •   Ημερίδα:    Το    Θέατρο    ως    μορφοπαιδευτικό    αγαθό    και καλλιτεχνική      έκφραση      στην      εκπαίδευση      και      την κοινωνία      (Διοργάνωση:    Πρόγραμμα    ΘΑΛΗΣ    –    ΕΚΠΑ,    Αθήνα,    4 Ιουλίου    2015).    Εισήγηση    με    τίτλο:    Απολογισμός    Πεπραγμένων Προγράμματος ΘΑΛΗΣ. •    Επιστημονική     Ημερίδα:     Τέχνη     και     Πολιτισμός     στο Σχολείο   του   21ου   αιώνα.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   ΕΚΠΑ    και    Δημοκρίτειο    Πανεπιστήμιο    Θράκης,    Σχολή    Επιστημών Αγωγής,    Αλεξανδρούπολη,    21    Ιουνίου    2015).    Εισήγηση    με    τίτλο: Πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα. Ποιος πολιτισμός; •    Επιστημονική     Ημερίδα:     Τέχνη     και     Πολιτισμός     στο Σχολείο   του   21ου   αιώνα.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   ΕΚΠΑ    και    Δημοκρίτειο    Πανεπιστήμιο    Θράκης,    Σχολή    Επιστημών Αγωγής,     Αλεξανδρούπολη,     21     Ιουνίου     2015).     Εισήγηση     και Εργαστήριο    με    τίτλο:    Διάλογοι    στο    έργο    ‘Θείος    Βάνιας’.    Σκηνική σπουδή βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Άντων Τσέχωφ. •    Επιστημονική     Ημερίδα:     Τέχνη     και     Πολιτισμός     στο Σχολείο   του   21ου   αιώνα.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   ΕΚΠΑ    και    Δημοκρίτειο    Πανεπιστήμιο    Θράκης,    Σχολή    Επιστημών Αγωγής,    Αλεξανδρούπολη,    21    Ιουνίου    2015).    Εισήγηση    με    τίτλο: Ευριπίδου   Ελένη:   Μελέτη   του   δισυπόστατου   της   ανθρώπινης   φύσης.   (συνεργασία με Καραγιάννη, Α.) •   Επιστημονική    και    Καλλιτεχνική    Διημερίδα:    Τέχνη    και Πολιτισμός    στο    Σχολείο    του    21ου    αιώνα.    (Διοργάνωση: Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   στο   Μαράσλειο   Διδασκαλείο   Δημοτικής Εκπαίδευσης,    Αθήνα,    13-14    Ιουνίου    2015    ).    Εισήγηση    με    τίτλο: Αξιοποιώντας   θεατρικές   τεχνικές   στο   σχολείο   για   την   ενδυνάμωση   των μαθητών   και   την   αντιμετώπιση   της   σχολικής   βίας.    (συνεργασία   με Σκρεπετό, Κ.) •   Επιστημονική    και    Καλλιτεχνική    Διημερίδα:    Τέχνη    και Πολιτισμός    στο    Σχολείο    του    21ου    αιώνα.    (Διοργάνωση: Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   στο   Μαράσλειο   Διδασκαλείο   Δημοτικής Εκπαίδευσης,    Αθήνα,    13-14    Ιουνίου    2015    ).    Εισήγηση    με    τίτλο: Εκπαίδευση       στον       πολιτισμό:       κοινοί       στόχοι       παιδαγωγικών προσεγγίσεων.  (συνεργασία με Γλένη, Χρ.) •   Επιστημονική    και    Καλλιτεχνική    Διημερίδα:    Τέχνη    και Πολιτισμός    στο    Σχολείο    του    21ου    αιώνα.    (Διοργάνωση: Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   στο   Μαράσλειο   Διδασκαλείο   Δημοτικής Εκπαίδευσης,   Αθήνα,   13-14   Ιουνίου   2015   ).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο με   τίτλο:   Μια   φορά   κι   έναν   καιρό   ήταν   ένας   βασιλιάς….   Μιλώντας   στα παιδιά μας για την ύβρι. •   Επιστημονική    και    Καλλιτεχνική    Διημερίδα:    Τέχνη    και Πολιτισμός    στο    Σχολείο    του    21ου    αιώνα.    (Διοργάνωση: Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   στο   Μαράσλειο   Διδασκαλείο   Δημοτικής Εκπαίδευσης,   Αθήνα,   13-14   Ιουνίου   2015   ).   Εισήγηση   με   τίτλο:   Τέχνη και   Πολιτισμός   στο   Σχολείο   του   21ου   αιώνα:   Συμπεράσματα   από   τις Δράσεις του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ. •     Ημερίδα:      Η      διαμεσολάβηση      του      θεάτρου      στην αντιμετώπιση    της    ενδοοικογενειακής    βίας.      (Διοργάνωση: Εταιρία    Προστασίας    Ανηλίκων    Χανίων,    Χανιά    6    Ιουνίου    2015). Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με   τίτλο:   Ενδοοικογενειακή   βία:   Ανάλυση του φαινομένου . (συνεργασία με Σταύρου, Π.) •   Ημερίδα:    Η    πρακτική,    η    γνώση    και    οι    εξελίξεις    στον κόσμο   της   θεραπείας.     (Διοργάνωση:   6ο   Therapy   Planet   Festival, Αθήνα,    1    Μαρτίου    2015).    Εισήγηση    και    Εργαστήριο    με    τίτλο:    Η διερευνητική   δραματοποίηση   ως   διάμεσο   για   τη   συνάντηση   με   τον Άλλο.  (συνεργασία με Σταύρου, Π.) •      Επιστημονική      Διημερίδα:      Αναζητώντας      δρόμους δημιουργικής   διδασκαλίας   της   Επιστήμης,   της   Γλώσσας και    της    Τέχνης    στο    σημερινό    σχολείο.    Προσεγγίζοντας κριτικά    τα    Νέα    Προγράμματα    Σπουδών    του    Λυκείου.    (Διοργάνωση:   Περιοδικό   Νέα   Παιδεία   και   Εκπαιδευτήρια   Αυγουλέα- Λιναρδάτου,    Αθήνα,    14-15    Φεβρουαρίου,    2015).    Εισήγηση    και Εργαστήριο    με    τίτλο:    Η    πρόσληψη    της    Ελένης    του    Ευριπίδη    στη Δευτεροβάθμια    Εκπαίδευση    με    την    αξιοποίηση    της    Διερευνητικής Δραματοποίησης. Επιστημονική Διημερίδα: Ο λόγος της πειθούς: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις.  (Διοργάνωση: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Μελέτης της Λογοτεχνίας και της Ρητορικής του ΕΚΠΑ και η Ένωση για την προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 14-15 Φεβρουαρίου, 2015). Εισήγηση και Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας θεατρικές τεχνικές με πειθώ και ευθύνη. (συνεργασία με Παπαδημητράκη, Β.) •   Επιστημονική   Διημερίδα:   “Αντίδρασε   μέσω   της   Τέχνης” Κάνε   τη   διαφορά.   Μίλα,   Εκφράσου,   Παίξε   και   Μοιράσου. Προλαμβάνοντας    και    αντιμετωπίζοντας    τη    σχολική    βία και     τον     εκφοβισμό     μέσω     της     Τέχνης.     (Διοργάνωση: Οργανισμός    ‘Χαμόγελο    του    Παιδιού’    και    Πρεσβεία    της    Σουηδίας, Αθήνα,     25-26     Νοεμβρίου     2014).     Ανακοίνωση     με     τίτλο:     Ο διαμεσολαβητικός     θεραπευτικός     ρόλος     της     ψυχοδυναμικής     των εκφραστικών   μέσων   της   τέχνης   στο   σχολικό   εκφοβισμό.    (συνεργασία με Σταύρου, Λ.) •    1ο     Επιστημονικό     Συνέδριο:     Σχολικός     εκφοβισμός: Πρόληψη   και   αντιμετώπιση   του   φαινομένου.   (Διοργάνωση: Εταιρία    Προστασίας    Ανηλίκων    Χανίων,    Χανιά,    31    Οκτωβρίου    -    1 Νοεμβρίου      2014).      Εισήγηση      και      Εργαστήριο      με      τίτλο:      Η διαμεσολάβηση     του     θεάτρου     στην     αντιμετώπιση     του     σχολικού εκφοβισμού.  (συνεργασία με Σταύρου, Π.) •   Διημερίδα:   Η   πρακτική,   η   γνώση   και   οι   εξελίξεις   στον κόσμο    της    θεραπείας.      (Διοργάνωση:    Therapy    Planet    Festival, Αθήνα,   19   Οκτωβρίου   2014).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με   τίτλο:   Η διαμεσολάβηση     του     θεάτρου     στην     αντιμετώπιση     του     σχολικού εκφοβισμού.  (συνεργασία με Σταύρου, Π.) •     7ο     Πανελλήνιο     Συνέδριο:     Μεγάλοι     Έλληνες     και Κύπριοι    Παιδαγωγοί    από    την    αρχαιότητα    έως    σήμερα: Εκπαιδευτική       συμβολή       και       παιδαγωγική       μνήμη.    (Διοργάνωση:   Ελληνικό   Ινστιτούτο   Εφαρμοσμένης   Παιδαγωγικής   και Εκπαίδευσης    /    ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.,    Αθήνα,    10-12    Οκτωβρίου    2014). Ανακοίνωση   με   τίτλο:   Μανία   Παιδείας:   Το   εθνοπαιδαγωγικό   όραμα   του Αδαμάντιου Κοραή: διαχρονικό και επίκαιρο. •   Επιστημονική    Διημερίδα:    Η    Σύνοδος    των    Τεχνών    στο σημερινό   Σχολείο.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   και Δημοκρίτειο     Πανεπιστήμιο     Θράκης,     Σχολή     Επιστημών     Αγωγής, Αλεξανδρούπολη,   31   Μαΐου   –   1   Ιουνίου   2014).   Εισήγηση   με   τίτλο:   Το Συμβούλιο της Λισσαβόνας και οι Τέχνες στο Νέο Σχολείο.  •   Επιστημονική    Διημερίδα:    Η    Σύνοδος    των    Τεχνών    στο σημερινό   Σχολείο.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   και Δημοκρίτειο     Πανεπιστήμιο     Θράκης,     Σχολή     Επιστημών     Αγωγής, Αλεξανδρούπολη,    31    Μαΐου    –    1    Ιουνίου    2014).    Εισήγηση    και Εργαστήριο   με   τίτλο:   Οι   Χαρακτήρες   του   Θεόφραστου:   Σκηνικό   βίωμα με αφορμή την ανθρώπινη φύση και συμπεριφορά.   •   Επιστημονική    Διημερίδα:    Η    Σύνοδος    των    Τεχνών    στο σημερινό   Σχολείο.   (Διοργάνωση:   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ   και Δημοκρίτειο     Πανεπιστήμιο     Θράκης,     Σχολή     Επιστημών     Αγωγής, Αλεξανδρούπολη,    31    Μαΐου    –    1    Ιουνίου    2014).    Εισήγηση    και Εργαστήριο με τίτλο: Μια Σκέψη.  (συνεργασία με Λαμπρέτσα, Δ.) •    Επιστημονική    Διημερίδα:    Ζητήματα    διδασκαλίας    της Λογοτεχνίας.      (Διοργάνωση:    Τμήμα    Γλωσσών,    Φιλολογίας    και Πολιτισμού     Παρευξείνιων     Χωρών,     Δημοκριτείου       Πανεπιστημίου Θράκης,     Κομοτηνή,     19-20     Οκτωβρίου     2012).     Εισήγηση     και Εργαστήριο    με    τίτλο:    Αξιοποίηση    θεατρικών    τεχνικών    για    την αφηγηματολογική   ανάλυση   του   διηγήματος   ‘τ’   αγνάντεμα’   του   Αλ. Παπαδιαμάντη.  (συνεργασία με Κουράκη, Χ.) •    Ημερίδα:    Η    σχέση    της    εκπαίδευσης    με    το    αρχαίο θέατρο   της   Μαρώνειας  .   (Διοργάνωση:   Εταιρία   Μικρός   Διάκοσμος, Παραλία   Ιμέρου-   Μαρώνεια   Ροδόπης,   25   Νοεμβρίου   2015).   Εισήγηση και Εργαστήριο με τίτλο:  Το θέατρο στην εκπαίδευση. •     Συνέδριο:     Αθλητισμός     –     Πολιτισμός.       (Διοργάνωση: Σύνδεσμος   Φιλίας   Εθνών   [ΣΦΕ]   σε   συνεργασία   με   τη   Σχολή   Επιστήμης Φυσικής   Αγωγής   &   Αθλητισμού   [ΣΕΦΑΑ]   του   Πανεπιστημίου   Αθηνών, Αθήνα,   28-29   Μαΐου   2016).   Εισήγηση   με   τίτλο:   Η   διαμεσολάβηση   του θεάτρου    για    την    προσωπική    ενδυνάμωση    και    τον    πολιτισμό    στο σχολείο •    6ο    Πανελλήνιο    Συνέδριο    Θεραπευτικής    Γυμναστικής και    5η    Ημερίδα    Ειδικής    Φυσικής    Αγωγής:    Προοπτικές Παρέμβασης    και    Εκπαίδευσης    παιδιών    με    Αναπηρία    και Ειδικές   Εκπαιδευτικές   Ανάγκες.     (Διοργάνωση:   ΤΕΦΑΑ   Σερρών και    η    Ελληνική    Εταιρεία    Θεραπευτικής    Γυμναστικής    και    Ειδικής Φυσικής    Αγωγής,    Σέρρες,    15-17    Απριλίου    2016).    Εισήγηση    και Εργαστήριο     με     τίτλο:     Η     διαμεσολάβηση     του     θεάτρου     στην αντιμετώπιση    του    σχολικού    εκφοβισμού:    Μια    περιπέτεια    για    την προσωπική ενδυνάμωση . •        1ο         Επιμορφωτικό         Σεμινάριο         επιστημόνων- επαγγελματιών     του     ποινικού     συστήματος     απονομής δικαιοσύνης      σε      ανηλίκους:      Με      ακούει      κανείς;      Η συμμετοχή     των     παιδιών     στη     δικαιοσύνη     ανηλίκων.    (Διοργάνωση:   Γενική   Διεύθυνση   Αντεγκληματικής   και   Σωφρονιστικής Πολιτικής   του   Υπουργείου   Δικαιοσύνης,   Διαφάνειας   και   Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,   Κομοτηνή,   9   Απριλίου   2016).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο με   τίτλο :   Η   διαμεσολάβηση   του   θεάτρου   για   την   ενδυνάμωση   των επικοινωνιακών       δεξιοτήτων       ενήλικων       επαγγελματιών       που απευθύνονται σε ανηλίκους •   Διήμερο   Επιμορφωτικό   Σεμινάριο:   Χθες   εμείς…   σήμερα άλλοι:    Το    προσφυγικό    ζήτημα    στην    Εκπαίδευση    για    το Περιβάλλον      και      την      Αειφορία.        (Διοργάνωση:      Κέντρα Περιβαλλοντικής   Εκπαίδευσης   Δραπετσώνα,   Λαυρίου,   Ελευσίνας   και Υπεύθυνοι    Π.Ε.    Πρωτοβάθμιας    και    Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης Αττικής,   Αθήνα,   22-23   Ιανουαρίου   2016).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο με   τίτλο:   Ξενιτεμένο   μου   πουλί…   Αναπαραστάσεις   της   προσφυγιάς   στη ζωή μας . •Β΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο: Μετανάστες και πρόσφυγες στη σύγχρονη δραματουργία και τη σκηνική πράξη.(Διοργάνωση: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων, Αθήνα 28 - 31 Μαρτίου 2012). Ανακοίνωση με θέμα: Ορφανά του Ντέννις Κέλλυ: Δραματουργία και διαπολιτισμική παιδαγωγική. (συνεργασία με Μπάρο, Β.) Δ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο: Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του.(Διοργάνωση: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 26 – 29 Μαΐου 2011). Ανακοίνωση με τίτλο: Η Ειρήνη του Αριστοφάνη για κοινό ανηλίκων θεατών: Παιδαγωγικές διαστάσεις 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή: Όταν οι Τέχνες συνομιλούν στο Σχολείο. Το Όνειρο. (Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων, Αθήνα 8 - 10 Ιανουαρίου 2010). Εργαστήριο με τίτλο: Η Θεατρική Εμψύχωση και τα Μαγικά Μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά.   Πανελλήνιο Συνέδριο: Διδασκαλεία: Παρελθόν, παρόν, μέλλον. (Συνδιοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 29 - 30 Μαΐου 2009). Ανακοίνωση με τίτλο: Η θεατρική παιδεία ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των μετεκπαιδευόμενων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης: Εμπειρική έρευνα.  Forum Νέων Επιστημόνων. (Διοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 4 – 7 Δεκεμβρίου 2008). Ανακοίνωση με τίτλο: Ο Bertolt Brecht και το θέατρο για παιδιά και νέους: Αυτός που λέει Ναι και αυτός που λέει Όχι. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Κριτική, Δημιουργική, Διαλεκτική Σκέψη στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη.  (Διοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης /ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., Αθήνα, 13 - 14 Μαΐου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Η δραματοποίηση και η ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης.   Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Μάθηση και Διδασκαλία στην κοινωνία της Γνώσης.(Διοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 26 - 28 Νοεμβρίου 2004). Ανακοίνωση με τίτλο: Αξίες και σύγχρονο Σχολείο: Το παιχνίδι του ρόλου. Διαδικασία διαπραγμάτευσης της κοινωνικής πραγματικότητας Οι Φυσικές επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄ θμια Εκπαίδευση. (Διημερίδα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα,  7 - 8 Φεβρουαρίου 1997). Ανακοίνωση με τίτλο: Το δραματικό παιχνίδι ως εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών, όπου λείπει η εποπτεία – η περίπτωση της φωτοσύνθεσης. (συνεργασία με Π. Κόκκοτα & Γ. Βλάχο & Μ. Χατζή
Loading
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου 1 1 35
Πίνακας Ανακοινώσεων
5 10 15 20 25 30 περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα Επικοινωνία περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text κλικ εδώ !
Συνδέσεις
Προσεχή Συνέδρια
info: 210 3428650, 6946887644 Κα Αναστασιάδου Άννα
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ περίοδος 2012 - 2013