ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • Μαράσλειο Διδασκαλείο  Το μάθημα ‘Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση’ Δ΄ εξαμήνου Γενικής Αγωγής (ΔΓ 17) πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 1.00 μμ. – 3.00 μμ. στο κτήριο του Μαρασλείου.    Το μάθημα ‘Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα’ Β΄ εξαμήνου Ειδικής Αγωγής (ΕΕ 17) πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 9.00 πμ. – 11.00 πμ. στο κτήριο του Μαρασλείου.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα περισσότερα   περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text