ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ
Αναφέρονται οι συμμετοχές σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, συμπόσια και άλλες επιστημονικές συναντήσεις. Internationale Konferenz: Byzanz und das Abendland, IV. (Διοργάνωση: Eötvös-József-Collegium, Budapest, 23-27 November 2015). Ανακοίνωση με τίτλο: «Το πεζογραφικό έργο του Φώτη Κόντογλου και οι σκηνικές του προεκτάσεις»  [The literary work of Fotis Kontoglou and its stage potential]. (συνεργασία με Μπασούκου, Λ.) •      Διεθνές       Επιστημονικό       Συνέδριο       Παιδαγωγικής Ηγεσίας:      Ο      παιδαγωγικός      ηγέτης      ως      σχεδιαστής εκπαιδευτικής     πολιτικής     και     ως     εμπνευστής     ήθους στην    κοινότητα    μάθησης    του    σχολείου    του:    Από    το διεκπεραιωτικό   και   τεχνοκρατικό   μοντέλο   στο   μοντέλο της     κοινωνικής     ευαισθησίας,     της     ανθρωπιάς,     της καινοτομίας    και    της    δημιουργίας.      (Διοργάνωση:    Σχολικοί Σύμβουλοι   Φιλολόγων   Χανίων   Π.Δ.Ε.   Κρήτης   με   τους   Δήμους   Χανίων και   Πλατανιά   και   τους   Π.   Πασιαρδή   [Ανοικτό   Παν/μιο   Κύπρου],   Χρ. Χαραλαμπάκη    [ΕΚΠΑ]    και    Σ.    Παπαδόπουλο    [ΔΠΘ],    Χανιά,    29 Ιανουαρίου   –   1   Φεβρουαρίου   2015).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με τίτλο:   Προσεγγίζοντας   αξίες   και   στάσεις   ζωής,   μέσα   από   το   Πανόραμα της     Ελληνικής     Γραμματείας:     Ο     εκπαιδευτικός     ως     εμπνευστής ανώτερου ήθους στους μαθητές του. •      Διεθνές       Επιστημονικό       Συνέδριο       Παιδαγωγικής Ηγεσίας:      Ο      παιδαγωγικός      ηγέτης      ως      σχεδιαστής εκπαιδευτικής   πολιτικής   και   ως   εμπνευστής   ήθους   στην κοινότητα      μάθησης      του      σχολείου      του:      Από      το διεκπεραιωτικό   και   τεχνοκρατικό   μοντέλο   στο   μοντέλο της      κοινωνικής      ευαισθησίας,      της      ανθρωπιάς,      της καινοτομίας    και    της    δημιουργίας.      (Διοργάνωση:    Σχολικοί Σύμβουλοι   Φιλολόγων   Χανίων   Π.Δ.Ε.   Κρήτης   με   τους   Δήμους   Χανίων και   Πλατανιά   και   τους   Π.   Πασιαρδή   [Ανοικτό   Παν/μιο   Κύπρου],   Χρ. Χαραλαμπάκη    [ΕΚΠΑ]    και    Σ.    Παπαδόπουλο    [ΔΠΘ],    Χανιά,    29 Ιανουαρίου   –   1   Φεβρουαρίου   2015).   Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με τίτλο:   Προσωπική   και   διαπροσωπική   ανάπτυξη   και   αυτοβελτίωση   δια του Θεάτρου και εν Θεάτρω.   •    11 e Séminaire    annuel    de    rentrée.    “Rentrée    2014: Enseigner     le     Fle     en     période     de     crise:     nouvelles conditios,    nouveaux    défis”.     (Organisé   par   l’   Association   des Professeurs    de    Français    de    Formation    Univeritaire    de    Grèce    et    l’ Ambassade   de   France   -Institute   français   de   Grèce   sous   l’   egide   du Ministère    de    l’    Ėducation    et    des    Cultes,    Athénes,    1-6/9/2014). Εισήγηση    και    Εργαστήριο    με    τίτλο:    O    Σχολικός    Εκφοβισμός:    a. Approches   théoriques,   b.   Outils   psychopédagogiques,   c.   Depistage précoce,   d.   Profil   des   élèves,   e.   Victime   et   prédateur   Prévention   et ge stion des situations.   •     1 ο       Επιστημονικό      Συνέδριο:      Το      φαινόμενο      του εκφοβισμού    στο    σχολικό    και    διαδικτυακό    περιβάλλον: Με   το   βλέμμα   στην   Ευρώπη.     (Διοργάνωση:   Ευρωπαϊκό   Δίκτυο κατά   του   σχολικού   εκφοβισμού   [ean],   Αθήνα,   11-12   Ιουνίου   2014). Εισήγηση   και   Εργαστήριο   με   τίτλο:   Στάσου   πλάι   μου:   Συναντώντας   το πρόσωπο του Άλλου.   •      Διεθνές      Συνέδριο:      Πάμμουσος      Παιδαγωγία.      Η Παιδαγωγική    του    Θεάτρου      (Διοργάνωση:    Εργαστήριο    Τέχνης και    Λόγου    του    Παιδαγωγικού    Τμήματος    Δημοτικής    Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου   Αθηνών   και   Πρόγραμμα   ΘΑΛΗΣ   –   ΕΚΠΑ,   Αθήνα,   22-24 Νοεμβρίου   2013).   Ανακοίνωση   με   τίτλο:   Αξιολόγηση   της   επιμόρφωσης των     εκπαιδευτικών     στη     θεατρική     παιδεία     στο     πλαίσιο     του προγράμματος ‘Θαλής’.   •     Επιστημονικό     Συνέδριο:     Για     τους     σεισμούς     που μέλλονται   να   ’ρθουν.   (Διοργάνωση:   Κεντρική   Επιτροπή   του   ΚΚΕ, Αθήνα,   27-28   Απριλίου   2013).   Ανακοίνωση   με   τίτλο:   Τα    διδακτικά έργα του Μπέρτολτ Μπρεχτ στην εποχή μας.  • 7 η  Διεθνής Συνδιάσκεψη: Θέατρο και εκπαίδευση: Δεσμοί αλληλεγγύης. (Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 23 - 25 Νοεμβρίου 2012). Ανακοίνωση με τίτλο: Τα δάκρυα του Ευτυχισμένου Πρίγκιπα. Μια θεατρική διερεύνηση της αλληλεγγύης ως πράξης ζωής. International Conference: Arts and Education. Creative ways into languages. (Συνδιοργάνωση: Εργαστήριο Τέχνης και λόγου ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ένωση εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αθήνα, 6 - 8 May 2011). Ανακοίνωση με τίτλο: Inquiry drama as a facilitator for anaphora acquisition in early primary school pupils. (συνεργασία με Sionti, M.) International Conference: Intercultural Education as a Project for Social Transformation. Linking Theory and Practice towards Equity and Social Justice. (Mdna- Malta,  16 - 18 September 2010). Ανακοίνωση με τίτλο: When Drama Animator meets Intercultural Teacher: Pedagogy of Communicative Globalism and Inclusion. International Association of Intercultural Education. (συνεργασία με Gleni, Ch.) International Conference: Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi. (Διοργάνωση: International Association of Intercultural Education, Athens, 24 – 26 June 2009). Ανακοίνωση με τίτλο: Το θέατρο για παιδιά και νέους ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής: Η περίπτωση του ‘Πεταλουδόσαυρου’ [Theatre for Young People as a means of Intercultural Education: The Case of  Petalousauros]. International Congress of comparative literature and teaching of literature and language: We speak the same culture. (Διοργάνωση: Gazi University, Ankara, 29 April – 1 Mai 2009). Ανακοίνωση με τίτλο: “Blessed Orient” in the Work of Photis Kontoglou: From Narration to Drama Representation. (συνεργασία με Skotinioti, El. 6 th  Athens International Theatre & Drama Education Conference: Theatre & Education at Centre Stage. (Διοργάνωση: Hellenic Theatre / Drama & Education Network, Athens, 27 – 30 March 2008). Ανακοίνωση με τίτλο: The Folk Tale of the “Pied Piper of Hamelin”: For an Animating Theatre Pedagogy. Ε΄ Διεθνές Συνέδριο: Ελληνική Εκπαιδευτική Έρευνα. (Διοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, 24 - 26 Νοεμβρίου 2006). Ανακοίνωση με τίτλο: Η Έρευνα Δράσης και η αξιοποίηση της Διερευνητικής δραματοποίησης στο μάθημα της Γλώσσας.  5 η  Διεθνής Συνδιάσκεψη: Θέατρο στην Εκπαίδευση: Δημιουργώντας νέους ρόλους στον 21 ο  αιώνα.  (Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 17 - 19 Μαρτίου 2006). Ανακοίνωση με τίτλο: Το θαυμαστό ταξίδι στον κόσμο του εγωιστή γίγαντα. Μια γλωσσική διερεύνηση σε δραματικό περιβάλλον. ΙΑ΄ Διεθνές Συνέδριο: Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας.  (Συνδιοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος, 21 - 23 Οκτωβρίου 2005) Ανακοίνωση με τίτλο: Το θέατρο στην εκπαίδευση και η συνάντηση με τους ‘άλλους’.  1 ο  Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: Επιστήμη και Τέχνη. Αναζητώντας τα κοινά σημεία, συζητώντας τις διαφορές. (Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, 16 - 19 Ιουνίου 2005). Ανακοίνωση με τίτλο: Η δραματοποίηση στην εκπαίδευση: Πεδίο συνάντησης Τέχνης και Επιστήμης. 4 η  Διεθνής Συνδιάσκεψη: Δημιουργικότητα και Μεταμορφώσεις. (Διοργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 12 - 14 Μαρτίου 2004). Ανακοίνωση με τίτλο: Δραματοποίηση: Η δημιουργική και στοχαστική ματιά στα λογοτεχνικά κείμενα.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
15 10 5 1
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text Caption text Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2012
κλικ εδώ !
Συνδέσεις