ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  2012-2015 Συντονισμός και εμψύχωση των ετήσιων προγραμμάτων του Θεατρικού Εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης: Το Θέατρο στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη 2012-2016   • Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Σύλλογος Δασκάλων Καβάλας, Χρυσούπολη, 13/5). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Το θέατρο ως μέσο προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης στην ομάδα (Α΄ Μέρος) (4 ώρες)  •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Σύλλογος Δασκάλων Καβάλας, Ελευθερούπολη, 14/5). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Το θέατρο ως μέσο προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης στην ομάδα (Β΄Μέρος) (4 ώρες) •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: 5η Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κομοτηνής, 1ο Μειονοτικό Σχολείο, Κομοτηνή, 20/4). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας τη διερευνητική δραματοποίηση του Μύθου στο μειονοτικό σχολείο (3 ώρες) • Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ξάνθης, Ξάνθη, 11/3/2015). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Θεατρικές τεχνικές και ενδοσχολική βία (4 ώρες)  •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο (Διοργάνωση: ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής, Κομοτηνή, 15/12/2014). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοσημείωτες Συναντήσεις: Η θεατρική διερεύνηση για κατανόηση και αλλαγή (4 ώρες) •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης. (Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ξάνθης, Ξάνθη, 12/3/2013). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Η Παιδαγωγική του Θεάτρου στο σύγχρονο σχολείο  • Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης. (Διοργάνωση: Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ξάνθης, Ξάνθη, 12/2/2013). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Ποιος φοβάται τον εγωιστή γίγαντα;        •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους φιλολόγους του Έβρου. (Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 25/2/2013). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία των πηγών της Ιστορίας στο Γυμνάσιο  •  Ημερήσιο εργαστηριακό σεμινάριο στους φιλολόγους του Έβρου. (Διοργάνωση: Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 18/9/2012). Θεατρικό Εργαστήριο με τίτλο: Αξιοποιώντας τους θεατρικούς κώδικες στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο  2011-2012  Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα για τα στελέχη εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής και τους υπευθύνους Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας) της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποσκοπούσε: α) στην καταγραφή και παρουσίαση της ισχύουσας πραγματικότητας για το αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής, η οποία σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπεται να διδάσκεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο - μάθημα και να συμβάλλει στη διδασκαλία τόσο των άλλων μαθημάτων όσο και στην υποστήριξη ποικίλων προγραμμάτων και εκδηλώσεων στα Σχολεία της εν λόγω Περιφέρειας. β) στην ευαισθητοποίηση της στάσης, των αντιλήψεων και της επαγγελματικής καθημερινής πρακτικής των στελεχών εκπαίδευσης ως προς τη Θεατρική Αγωγή και στη διερεύνηση προσεγγίσεων για τη λειτουργική της ένταξη στη σχολική καθημερινότητα των εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, δασκάλων, θεατρολόγων, εμψυχωτών θεάτρου και διευθυντών σχολικών μονάδων) και μαθητών. γ) στη θεωρητική προσέγγιση πτυχών της Θεατρολογίας και Παιδαγωγικής του Θεάτρου και στην εφαρμογή των δεδομένων τους σε Εργαστήρια Παιδαγωγικής του Θεάτρου, με την ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων. δ) στην αξιολόγηση των επιμορφωτικών συναντήσεων, με συζήτηση και ανταπόκριση σε σχετικό ερωτηματολόγιο. ε) στη διατύπωση εφικτών προτάσεων για την ποιοτική αξιοποίηση της Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, υπό το φως της σύγχρονης θεατρολογικής και θεατροπαιδαγωγικής έρευνας, με στόχο τη συνακόλουθη βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης στις τοπικές κοινωνίες.       Δες το πρόγραμμα Δες την αφίσα
Loading
περισσότερα  περισσότερα
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Παρουσίαση Βιβλίου Caption text