ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ •	Μαράσλειο Διδασκαλείο                              1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΓ19)  ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 	Η αναγκαιότητα μιας «ειδικής διδακτικής». 	Η φύση του θεάτρου στο σχολείο: καλλιτεχνικό γεγονός, επικοινωνιακή σχέση, διδασκόμενο μάθημα. 	Η παιδαγωγική σκοπιμότητα. 	Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. 	Διδακτικές προσεγγίσεις. 	Η αξιολόγηση του μαθητή. 	Προτάσεις εφαρμογής.
Loading
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ