ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ •	Μαράσλειο Διδασκαλείο                              2. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΔΓ17)  ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 	Η έννοια του θεάτρου και του Θεάτρου στην εκπαίδευση 	Παράμετροι του Θεάτρου: από το κείμενο στην παράσταση 	Συγγραφέας –Σκηνοθέτης -Θεατής: η έννοια της θεατρικής επικοινωνίας 	Θεατρικός χώρος και πρόσληψη της δραματουργίας 	Κώδικες του δράματος και του θεάτρου 	Μεθοδολογία ανάλυσης δραματικού κειμένου 	Θέατρο και κοινωνία 	Ο παιδαγωγικός ρόλος του θεάτρου.
Loading
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ