ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ •	Διδασκαλείο Θ. Κάστανος                               ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ● Εισαγωγή στην έννοια και στους κώδικες του θεάτρου ● Θεωρίες για το θέατρο ● Αρχαιοελληνικό, Νεοελληνικό και Παγκόσμιο θέατρο ● Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου (Το θέατρο στην εκπαίδευση. Θεατρική έκφραση και επικοινωνία. Η σημασία και ρόλος του εμψυχωτή και της ομάδας. Το θέατρο ως γνωστικό αντικείμενο, καλλιτεχνική έκφραση και διδακτική μεθοδολογία. Μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση. Θεατρικές - διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές) ● Θεατρικό Παιχνίδι (Στάδια ανάπτυξης. Παιχνίδια θεατρικής έκφρασης. Θεατρικός αυτοσχεδιασμός, Επινόηση και σκηνική απόδοση ιστοριών. Ο σκηνικός χώρος και τα αντικείμενα) ● Διερευνητική Δραματοποίηση (inquiry drama) (Στάδια ανάπτυξης και τεχνικές)  ● Δραματουργική ανάλυση κειμένου (Γνωρίσματα κειμένου, Μέθοδοι ανάλυσης) ● Θεατρική παράσταση και θεατρική επικοινωνία ● Κώδικες της παράστασης ● Συντελεστές της παράστασης ● Από το θεατρικό έργο στη θεατρική παράσταση ● Θέατρο για παιδιά και νέους ● Θέατρο και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο ● Από το εργαστήρι της τάξης στη σχολική θεατρική παράσταση ● Εργαστήριο εφαρμογής
Loading
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ