ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ •	Μαράσλειο Διδασκαλείο                              3. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ (ΕΕ17) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ • Δομή και διαδικασία ανάπτυξης Θεατρικού Παιχνιδιού (Θεωρητική και Βιωματική προσέγγιση) • Τεχνικές ανάπτυξης • Η σημασία και ο ρόλος του Εμψυχωτή • Η παιδαγωγική σημασία της ομάδας (το Θεατρικό Παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία) • Ψυχόδραμα και η σχέση του με το Θέατρο και το Θεατρικό Παιχνίδι (Γενικές Αναφορές) • Βασικά στοιχεία της ψυχοδραματικής πράξης   α) Αναπαραστάσεις (Είδη αναπαραστάσεων)   β) Καταστάσεις που σχετίζονται με το Ψυχόδραμα και το Θεατρικό Παιχνίδι (Ενορμήσεις / Αντικείμενο – Υποκείμενο / Acting out – Παραπραξία)   γ) Διάσταση διδακτικού στόχου και κέντρου ενδιαφέροντος του παιδιού    δ) Το Παιχνίδι των Ρόλων. • Το Θεατρικό Παιχνίδι – Ψυχόδραμα ως μέσο απόθεσης μικρού ή μεγάλου μέρους του ψυχοσυναισθηματικού φορτίου – εντάσεων και επιθετικότητας (Πρακτικές εφαρμογές - Ασκήσεις).
Loading
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ