ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Θέατρο και Εκπαίδευση (Υποκατεύθυνση)                               ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι ταυτόχρονα θεωρητικός και πρακτικός. Αναλύονται έννοιες όπως «αυτοσχεδιασμός» και «ρόλος», «θεατρική σύμβαση» και «θεατρικό παιχνίδι», «δραματοποίηση» και «διδακτική» του θεάτρου. Διευκρινίζονται οι διαφορές και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους και επισημαίνεται η σχέση τους μέσα στη σχολική πραγματικότητα. Αξιολογείται η συνεισφορά τους στην παροχή αγωγής και παιδείας μαθητών και τονίζεται ο κατεξοχήν παιδαγωγικός, αλλά και ο καλλιτεχνικός ρόλος τους. Ακολουθεί ένα δεύτερο μέρος εφαρμογής, στο οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενεργοποιούνται και δρουν σωματικά, συμμετέχοντας στις διαδικασίες υλοποίησης των δύο μορφών θεατρικής έκφρασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντα – εμψυχωτή.
Loading
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:06/02/2012
Πίνακας Ανακοινώσεων
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ