ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αναφέρονται οι διδασκαλίες στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών και Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στα Διδασκαλεία Θ. Κάστανος και Μαράσλειο. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΕΠΗ (με ανάθεση) 2015-2016 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Κουκλοθέατρο για παιδιά 2015-2016 Εαρινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση 2014-2015 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Κουκλοθέατρο για παιδιά 2014-2015 Εαρινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση 2013-2014 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Κουκλοθέατρο για παιδιά 2013-2014 Εαρινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση 2012-2013 Εαρινό ΣΤ΄ εξάμηνο: ‘Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση’ 2012-2013 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: ‘Κουκλοθέατρο για παιδιά’ 2011-2012 Εαρινό ΣΤ΄ εξάμηνο: ‘Δραματικό παιχνίδι - Δραματοποίηση’ 2011-2012 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: ‘Κουκλοθέατρο για παιδιά’ • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ 2016-2017 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση  2016-2017 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2016-2017 Χειμερινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2016-2017 Εαρινό Ζ΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2015-2016 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση  2015-2016 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2015-2016 Χειμερινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2015-2016 Εαρινό Ζ΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2014-2015 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2014-2015 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2014-2015 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2014-2015 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση 2013-2014 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2013-2014 Χειμερινό Β΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση 2013-2014 Εαρινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2013-2014 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2012-2013 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: ‘Θεατρική Παιδεία’  2012-2013 Χειμερινό Δ΄ εξάμηνο: ‘Θέατρο για παιδιά και νέους. Δραματικό κείμενο και θεατρική παράσταση’ 2012-2013 Εαρινό Ε΄ εξάμηνο: ‘Ιστορία Θεάτρου’ 2012-2013 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: ‘Παιδαγωγική και Διδακτική  2011-2012 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: ‘Θεατρική Παιδεία’  2011-2012 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: ‘Θέατρο για παιδιά και νέους. Δραματικό κείμενο και θεατρική παράσταση’ 2011-2012 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: ‘Ιστορία Θεάτρου’ 2011-2012 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: ‘Παιδαγωγική και Διδακτική 2010-2011 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: ‘Ιστορία Θεάτρου’ 2010-2011 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: ‘Θέατρο για παιδιά και νέους. Δραματικό κείμενο και θεατρική παράσταση’ 2010-2011 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: ‘Θεατρική Παιδεία’ 2010-2011 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: ‘Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου’ 2009-2010 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: ‘Θεατρική Παιδεία II’ (τμήμα Α,Β) 2009-2010 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: ‘Θεατρική Παιδεία I’ (τμήμα Α,Β) 2010-2011 Στο πλαίσιο των δειγματικών διδασκαλιών του μαθήματος ‘Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου’ Χειμερινού Γ΄ εξαμήνου διδασκαλία - θεατρική εμψύχωση σε μαθητές του 1 ου  Πειραματικού Δημ. Σχ. Αλεξανδρούπολης, του Δημ. Σχ. Χηλής και του 1 ου  Δημ. Σχ. Αλεξανδρούπολης.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας  2015-2016 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση  2015-2016 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2015-2016 Χειμερινό ΣΤ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2015-2016 Εαρινό Ζ΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2014-2015 Χειμερινό Α΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία  2014-2015 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου 2014-2015 Χειμερινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2014-2015 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση 2013-2014 Χειμερινό Β΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση 2013-2014 Εαρινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2013-2014 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου  2012-2013 Χειμερινό Στ΄ εξάμηνο: Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση 2012-2013 Εαρινό Ε΄ εξάμηνο: Ιστορία Θεάτρου 2012-2013 Εαρινό Η΄ εξάμηνο: Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ, Τομέας Επιστημών Αγωγής, ΠΜΣ: Θέατρο και Εκπαίδευση 2015 - 2016 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Τεχνικές του Δράματος και του Θεάτρου στην Εκπαίδευση: Δραματοποίηση, ΔιερευνητικήΔραματοποίηση, Θεατρικό Παιχνίδι • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ, Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΜΣ: Διδακτική της Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο (κατεύθυνση) / Θέατρο και Εκπαίδευση (υποκατεύθυνση) 2013 - 2014 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Δραματοποίηση και Θεατρικό Παιχνίδι    2011 - 2012 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Δραματοποίηση και Θεατρικό Παιχνίδι   2008 - 2009 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Δραματοποίηση και Θεατρικό Παιχνίδι Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΤΔΕ, Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΠΜΣ: 2015-2016 Στελέχη εκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής  2014-2015 Στελέχη εκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής  2013-2014 Στελέχη εκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής  • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός  2008-2009 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρολογία – Βιωματικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης (σε συνεργασία) 2008-2009 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Αισθητική Αγωγή (σε συνεργασία) ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ • Διδασκαλείο Θ. Κάστανος    2011-2012  Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρική Αγωγή (Γενική Αγωγή) 2010-2011  Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρική Αγωγή (Γενική Αγωγή) 2009-2010  Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρική Αγωγή (Γενική Αγωγή) • Μαράσλειο Διδασκαλείο  2011-2012 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) 2010-2011 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή) 2010-2011 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) 2010-2011 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Διδακτική του Θεάτρου 2009-2010 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή) 2009-2010 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) 2009-2010 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Διδακτική του Θεάτρου (Γενική Αγωγή) (σε συνεργασία) 2009-2010 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) (σε συνεργασία) 2008-2009 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή)  2008-2009 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) 2008-2009 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Διδακτική του Θεάτρου (Γενική Αγωγή)  2008-2009 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) (σε συνεργασία 2007-2008 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή)  2007-2008 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) (σε συνεργασία 2007-2008 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Διδακτική του Θεάτρου (Γενική Αγωγή)  2006-2007 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) (σε συνεργασία 2006-2007 Χειμερινό Γ΄ εξάμηνο: Διδακτική του Θεάτρου (Γενική Αγωγή)   2005-2006 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή)    2005-2006 Εαρινό Β΄ εξάμηνο: Θεατρικό Παιχνίδι και Ψυχόδραμα (Ειδική Αγωγή) (σε συνεργασία)    2004-2005 Εαρινό Δ΄ εξάμηνο: Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση (Γενική Αγωγή)       
Loading
Download now!
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Download now! ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Πίνακας Ανακοινώσεων
Παρουσίαση Βιβλίου Επισκεφτείτε το Blog του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ Το θέατρο στην εκπαίδευση και την εμψύχωση
Εημερωθείτε για τα νέα και τις δραστηριότητές μας  μέσω του Facebook.
Caption text
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Συνδέσεις