ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
© 2011   Σίμος Παπαδόπουλος
developed by Νίκος Μηνάογλου
Τελευταία ενημέρωση:24/7/2016
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text 1
Caption text 2
Caption text 3
Caption text 4
Caption text 5
Caption text 6
Caption text 7
Caption text 8
Caption text 9
Caption text 10
Caption text 11
Caption text 12
Caption text 13
Caption text 14
Caption text 15
Caption text 16
Caption text 17
Caption text 18
Παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό από τη χειμερινή εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελατού της ορεινής Ναυπακτίας (21-23 Ιανουαρίου 2011) (χειμερινό οπτικοακουστικό υλικό στην Ελατού)