ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΒΙΒΛΙΑ • Παπαδόπουλος, Σίμος (2007). Με τη Γλώσσα του Θεάτρου. Η διερευνητική δραματοποίηση στη διδασκαλία της Γλώσσας. Αθήνα: Κέδρος. [ISBN: 978– 960–04–3641–9]       Με τη γλώσσα του Θεάτρου. Η Διερευνητική Δραματοποίηση στη διδασκαλία της Γλώσσας Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας προσπαθεί να δώσει στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα μια σύγχρονη και καινοτόμο διάσταση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, με αναφορά στις μεθόδους επικοινωνίας της διερευνητικής δραματοποίησης, στην ερμηνεία και στη λειτουργία των δομικών χαρακτηριστικών και τεχνικών του θεάτρου. Στη μεθοδολογία της έρευνας το βιβλίο ακολουθεί μια στέρεη διαδικασία, που εγγυάται την αξιοπιστία των ευρημάτων του. Τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως αυτά καταγράφονται και αναλύονται, στηρίζονται σε δραστηριότητες και βιωματικές προσεγγίσεις, με κυρίαρχες κατευθύνσεις τη δραματοποίηση, τη διερευνητική μέθοδο, την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, με παράλληλη αναφορά, επίσης, στη μη λεκτική επικοινωνία των μαθητών.  Το βιβλίο επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της καθημερινής διδακτικής πράξης, να καινοτομήσει και να καταθέσει ιδέες, ώστε να γίνουν αντικείμενο εφαρμογής και συζήτησης. Για να καθιερώσουμε ένα αποτελεσματικό γλωσσικό περιβάλλον στο σχολείο χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στη χρήση της γλώσσας (use) και, επομένως, στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των παιδιών. Να κάνουμε ικανά τα παιδιά να χρησιμοποιούν το λόγο σε κάθε περίσταση με δημιουργικό και στοχαστικό τρόπο.   Η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης (communicative approach) αποτελεί κατεξοχήν πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας και κατάκτησης της μητρικής γλώσσας. Για να είναι όμως πλήρης ο παραγόμενος λόγος των παιδιών, ως προς την επικοινωνιακή ικανότητα, δεν αρκεί μια επιφανειακή προσαρμογή του στις περιστάσεις επικοινωνίας με τη χρήση κατάλληλου ύφους και λεξιλογίου. Απαιτείται κάτι πολύ βαθύτερο, κι αυτό είναι η συνειδητοποίηση και αξιοποίηση της αλληλοδραστικής (interactive), διαπραγματευτικής και κοινοτικής του δύναμης. Ζητούμενο λοιπόν δεν είναι η κατ’ επίφαση ‘επικοινωνιακή’ μέθοδος, αλλά η εφαρμογή μιας αλληλοδραστικής - διαπραγματευτικής επικοινωνιακής μεθόδου, στην οποία ξεχωριστή προτεραιότητα δίνουμε στη δημιουργία λόγου που διακρίνεται για την κοινωνική του ευθύνη και την κριτική - στοχαστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Η διερευνητική δραματοποίηση (inquiry drama) δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας της γλώσσας. Στα μυθοπλαστικά περιβάλλοντα, τα παιδιά σε θεατρικό ρόλο έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν με όλες τους τις δυνάμεις και να αρθρώσουν λόγο κοινοτικό και διαλογικό, με αίσθημα ευθύνης, πράγμα που δημιουργεί μια νέα διάσταση στην κοινωνική - επικοινωνιακή τους ικανότητα.  Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας Σίμος Παπαδόπουλος προσπαθεί να δώσει στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα μια σύγχρονη και καινοτόμο διάσταση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, που αξιοποιεί τη διερευνητική δραματοποίηση, τα δομικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές θεάτρου και δράματος, υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Τα συμπεράσματα της έρευνας στηρίζονται σε βιωματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της έρευνας δράσης (action research), με κυρίαρχες κατευθύνσεις τη διερευνητική δραματοποίηση και την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Το βιβλίο επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα της καθημερινής διδακτικής πράξης, να καινοτομήσει και να καταθέσει ιδέες, ώστε να γίνουν αντικείμενο εφαρμογής και συζήτησης. Αθανάσιος Ε. Παπάς Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Τελευταία ενημέρωση: 24/7/2016
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text Caption text ΜΕΛΕΤΕΣ
κλικ εδώ !