ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ  • Στο Θέατρο της Ημέρας συνεργαζόμενος με το Λάκη Κουρετζή και την Ανδρομάχη (Μάγκυ) Μοντζολή εμψυχώνω εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού.  • Ο βιωματικός χαρακτήρας του εργαστηρίου βασίζεται στη σωματικότητα και τη σκηνική αυτοσχέδια δράση και λειτουργεί ως εφαλτήριο για την ανακάλυψη των εκφραστικών μέσων (σώμα, φωνή, λόγος) των συμμετεχόντων.        Στο Εργαστήριο αναπτύσσονται τα παρακάτω θέματα:         ● Θεατρικό παιχνίδι – οι 4 φάσεις ανάπτυξής του         ● Θεατρικές τεχνικές         ● Παιχνίδια θεατρικής έκφρασης         ● Η σημασία και ρόλος του εμψυχωτή και της ομάδας  Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν:  ● Παιχνίδια Γνωριμίας   ● Παιχνίδια Μεταμόρφωσης  ● Ασκήσεις Χαλάρωσης - Παρατήρησης και Συγκέντρωσης της Προσοχής  ● Παιχνίδια Σωματικής Κίνησης και Έκφρασης  ● Λεκτικά και Ρυθμικά Παιχνίδια   ● Αυτοσχεδιασμούς   Φωτογραφίες από το βιβλίο ασπρόμαυρες.
Loading
Πίνακας Ανακοινώσεων
Made with Xara © 2011 Σίμος Παπαδόπουλος Ζωγράφος:Δήμητρα Λαμπρέτσα developed by Νίκος Μηνάογλου περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα περισσότερα  περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:24/07/2016
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ
14Η ΜΕΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ/ περίοδος 2016- 2017
Εργαστήριο Θεάτρου  ΠΑΥΣΙΣ
Caption text